Standaryzacja pracy i rozwój pracowników

– odpowiedź na wyzwanie Jak podejść do identyfikacji potencjału doskonalenia procesów, poprawy komunikacji oraz współpracy między działowej

Doskonalić możemy się tylko względem przyjętego punktu odniesienia. Stąd tak ważne są standardy. Są jak klin, który zabezpiecza nas przed osunięciem się w bezmiar chaosu i entropii. Bez nich każde wyzwanie, przed którym staje organizacja będzie nierozwiązywalnym problemem a każda próba doskonalenia procesów będzie strzelaniem w próżnię, „na ślepo” z nadzieją, że coś poprawimy, że coś się zmieni. Nawet jeśli nasze procesy są niepowtarzalne, jeśli cechują się znaczną zmiennością (bo przecież „każdy Klient jest inny”) warto zaopatrzyć się w zestaw klinów standaryzujących nasze operacje. Dlatego podczas tego szkolenia, jego uczestnicy w praktyczny sposób przećwiczą metodę definiowania standardów w obszarze związanym z… tworzeniem standardów. Od rozwiązywania problemów, poprzez wyznaczanie celów dla rozwoju pracowników. Dlaczego należy zacząć od rozwoju pracowników jeszcze przed rozwojem produktu? Bo dobrzy pracownicy i dobre myślenie to … dobre produkty, nigdy odwrotnie! Tylko tyle czy aż tyle?

Data szkolenia

21-22.11.2024


Godziny szkolenia

czw. 9:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00


Miejsce szkolenia

Łódź


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz i przećwiczysz uniwersalny model rozwiązywania problemów biznesowych
 • Zdobędziesz umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań
 • Poznasz praktyczną metodę mierzenia skuteczności wdrożenia (audyty kamishibai oraz muda walk)
 • Nauczysz się budować standardy pracy w środowisku biurowym
 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI w środowisku usługowym
 • Uświadomisz sobie swój wpływ na wiedzę, umiejętności i postawy nowozatrudnionych pracowników
 • Zrozumiesz zasady efektywnego wdrażania i rozwoju nowych pracowników
 • Poszerzysz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do zarządzania rozwojem pracowników
 • Wymienisz się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkoleni

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Identyfikacja i klasyfikacja problemów
  • Czym tak naprawdę jest problem?
  • Jak prawidłowo go opisać?
  • Którymi problemami zająć się w pierwszej kolejności?
  • Jak oszacować konsekwencje nierozwiązanych problemów?
 • By nie leczyć “objawowo”: analiza przyczynowo – skutkowa problemów
  • Jak dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu?
  • Jakie praktyczne narzędzia analityczne zastosować?
  • W jaki sposób interpretować wyniki analiz?
 • Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi
  • Metoda 5W2H
  • Diagram Pareto-Lorenza
  • Diagram rybiej ości (Ishikawa)
  • 5x dlaczego? (5Why)
  • Metoda 8D
  • Arkusz A3
  • …oraz inne
 • Skuteczne wdrażanie działań korygujących
  • Jak wybrać właściwe rozwiązanie?
  • Jak ocenić jego skuteczność?
  • Metody standaryzacji wdrażanych działań
 • Wyznaczanie celów i delegowanie zadań
  • Uwolnij się od ograniczeń – czyli czym jest 10 zasad Kaizen?
  • Skąd biorą się pomysły na wyzwania dla zespołów?
  • Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART. Jak najprościej definiować cele?
  • Kroki delegowania zadań. Jak właściwie przygotować pracownika do realizacji zadania?
  • Bariery w delegowaniu zadań. Co powoduje, że delegowanie jest nieskuteczne?
 • Kamishibai
  • Gemba Walk. Jak zwinnie i efektywnie monitorować standardy?
  • Jak zadawać dobre pytania by skutecznie wspierać rozwój zespołu?
  • Co to jest Kamishibai? Wady i zalety metody.
  • Tablica, karty, audytorzy… Jak zbudować system?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Jaką funkcję spełniają standardy i co staje się możliwe dzięki ich zastosowaniu?
  • “Ale my jesteśmy inni!”. Czy standardy pracy znajdują zastosowanie w procesach administracyjnych, usługowych i biurowych?
  • Jak stworzyć służący firmie i pracownikom standard pracy?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Wprowadzenie do TWI
  • Dlaczego TWI jest tak skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Jak efektywnie uczyć pracownika tak, by go nie zniechęcić? Zachęcamy!
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu? Arkusz Podziału Pracy pracy standaryzowanej. Ćwiczymy krok po kroku.
  • Jakie błędy najczęściej są popełniane przy nauce i jak ich unikać? Instruktaż stanowiskowy bez typowych błędów.
 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Jak wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
  • Jak zaplanować szkolenia pracownika by były efektywne dla firmy?
  • Czy pracownik uczący się może już efektywnie pracować?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów w obszarach administracyjnych, biurowych, procesów usługowych i wspierających
 • Szefowie działów
 • Osoby zarządzające zespołem
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, wykład, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, Problem Solving, Kaizen, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami, Improvement Kata

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Arkusz do rejestracji strat w procesie do analizy PRARETO ( plik xls.)
 • Arkusz Podziału Pracy( plik xls.)
 • Matryca kompetencji (wypracowana podczas szkolenia)
 • Ścieżka rozwoju pracownika (wypracowane podczas szkolenia)
 • Arkusz Podziału Pracy (wypracowany podczas szkolenia)
 • Instrukcja kieszonkowa instruowania pracownika
 • Instrukcja kieszonkowa przygotowania arkusza podziału pracy

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie są wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Szkoła Lidera Procesów Biznesowych”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Procesów Biznesowych. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.