Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia

Czy potrafisz utrzymać pełną dostępność materiałów, minimalizując jednocześnie koszty jego pozyskiwania i utrzymywania? Czy wiesz, jaki zapas utrzymywać, aby nie było go ani za wiele, ani za mało? Czy potrafisz sprawnie zarządzać swoimi dostawcami? Chcielibyśmy, żeby odpowiedzi na te pytania zawsze brzmiały TAK. Stworzyliśmy Szkołę Zaopatrzenia i Zakupów, bo wiemy, że poprzez sprawne planowanie dostaw, kalkulację właściwych poziomów zapasów i dobrą współpracę z dostawcami, możliwe jest obniżenie poziomu zapasów nawet o 40%, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka, że ich zabraknie.

W trakcie dwóch szkoleń w ramach naszej szkoły, chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem, zdobytym w dziesiątkach projektów. Obserwując sukcesy naszych klientów nabraliśmy przekonania, że znajomość technik z zakresu Lean Management i Teorii Ograniczeń oraz sprawne wykorzystywanie mechanizmów zawartych w systemach klasy ERP, może pomóc usprawnić łańcuch dostaw. Jesteśmy zdania, że wiedza tak może być przydatna dla każdego, niezależnie od jego funkcji w dziale, modelu firmy, w której pracuje, czy celów jakie zostały przed nim postawione. Każdy proces można i należy doskonalić, aby osiągać lepsze wyniki i optymalizować obciążenie pracowników.

Podczas kursu wykorzystywana jest gra symulacyjna Gra Łańcuch Dostaw: Beer Game


Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki rynku i wymagań klientów
 • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze zaopatrzenia  i zarządzania zapasami
 • Rozwój wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
 • Poznanie technik zarządzania zapotrzebowaniem
 • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze zakupów i zaopatrzenia

Szczegóły dotyczące kursu

Program kursu

Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia składa się z dwóch 2-dniowych szkoleń:

ZAKUPY STRATEGICZNE, CZYLI JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ RELACJAMI Z DOSTAWCAMI

 • Dział zakupów oraz jego funkcje w strukturze organizacji:
  • Jak umiejscowić dział w organigramie?
  • Które funkcje i jaki zakres odpowiedzialności powinny być do niego przypisane?
  • W jaki sposób zorganizować sprawny przepływ informacji?
 • Zarządzanie dostawcami i relacjami z nimi.
  • Na co zwrócić szczególną uwagę przy negocjacji parametrów współpracy?
  • Jak standaryzować i kontrolować ustalone parametry?
  • Jakie powinny być wyznaczniki doboru dostawcy?
 • Doskonalenie współpracy na linii dostawca – odbiorca
  • Jakie mogą być powody niewłaściwej współpracy?
  • W jaki sposób sprawnie audytować kontrahentów?
  • Na które aspekty zwrócić szczególną uwagę w odniesieniu do celów organizacji?
 • Decyzje finansowe w obszarze zaopatrzenia i zakupów
  • W jaki sposób zaopatrzenie wpływa na wynik finansowy organizacji?
  • Czy można w prosty sposób uzasadnić wybór dostawców przy pomocy wskaźników finansowych?
  • Jakie powinny być parametry oceny źródeł zaopatrzenia?
 • Zarządzanie popytem i prognozowanie na poziomie zaopatrzenia
  • Czy istnieją standardy w zakresie zarządzani informacjami o popycie?
  • Skąd pozyskać informację o przyszłych zapotrzebowaniach?
  • Czy można w prosty sposób prognozować i planować przyszłość?
 • Praca z systemami klasy ERP i wykorzystanie ich dla zmniejszenia pracochłonności.
  • Jakie są możliwości systemów ERP w obszarze zakupów i zaopatrzenia?
  • Jak skonfigurować podstawowe parametry, aby system bardziej pomagał niż przeszkadzał?
  • Jaka jest logika działania kalkulacji MRP?

ZAKUPY OPERACYJNE, CZYLI JAK ZOPTYMALIZOWAĆ POZIOM ZAPASÓW

 • Efektywne zarządzanie zapasem materiałów i towarów handlowych
  • Jak powinna wyglądać właściwa struktura zapasu?
  • W jaki sposób dobrać metodę zarządzania zapasami do ustalonych parametrów współpracy?
  • Czy można optymalizować poziom zapasów nie zmieniając podstawowych parametrów współpracy oferowanych przez dostawcę?
 • Kalkulacja optymalnych warunków pracy i poziomu zapasów
  • Jak wyznaczyć właściwy poziom zapasów dla różnych modeli ich odnawiania?
  • W jaki sposób można optymalizować zapasy poprzez zmianę rutyny pracy?
  • Jak określać poziom zapasów dla różnych sezonów w trakcie roku?
 • Współpraca na linii zaopatrzenie – planowanie – produkcja.
  • W jaki sposób definiować wymagania dotyczące dostępności materiałów i towarów?
  • Jak sprawnie zorganizować przepływ informacji pomiędzy różnymi działami organizacji?
  • Jaka jest rola zaopatrzenia w procesie planowania i harmonogramowania produkcji?
 • Optymalizacja pracy działu zaopatrzenia?
  • W jaki sposób efektywnie wykorzystać istniejące systemy i co zrobić, gdy ich nie ma lub nie funkcjonują?
  • Jak usprawnić odnowienie zapasów z wykorzystaniem technik PULL (Kanban, Punkt Odnowienia Zapasu)?
  • Co zrobić, aby zmniejszyć pracochłonność codziennych operacji?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki​
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Forma kursu

Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, Gra Łańcuch Dostaw: Beer Game, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący kurs

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas kursu

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa karta oceny dostawcy
 • Przykładowy formularz wywiadu z dostawcą
 • Przykład karty kontroli surowca
 • Wzór specyfikacji materiałowej
 • Formatka dla kalkulacji decyzji zakupowych
 • Opracowane wybrane strategie zarządzania relacjami z dostawcami
 • Kalkulacja opłacalności decyzji
 • Przykładowa kalkulacja kosztu utrzymania zapasu i zamrożonego kapitału
 • Prognoza zapotrzebowania materiałowego dla wybranego modelu
 • Wynik kalkulacji MRP dla przykładowych parametrów systemu
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)
 • Przykładowe kalkulacje optymalnego poziomu zapasów dla wybranych przykładów
 • Opracowane parametry systemu ERP dla planowania w systemie MRP, Kanban i ROP
 • Wypracowany wspólnie wzorcowy podział obowiązków pomiędzy zakupy i zaopatrzenie
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena regularna: 3 600 zł netto/os.

W cenę kursu wliczone są:

 • 2 godziny indywidualnych konsultacji
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia składa się z dwóch 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.