TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Warsztat dotyczący technik zarządzania zasobami technicznymi w organizacji, oparty na grze symulacyjnej TPM – „Wyścig z czasem ®” . Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny. Omówiony zostanie program i metodologia wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance) oraz zastosowanie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do procesu ciągłego doskonalenia.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Federal – Mogul Bimet z grupy Tenneco w Gdańsku, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie narzędzi lean w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz i zrozumiesz przyczyny strat efektywności parku maszynowego
 • Zapoznasz się z celem i metodologią wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance)
 • Zbudujesz podstawy teoretyczne do projektów wdrożeniowych TPM
 • Zrozumiesz strukturę i zasady pomiaru wskaźnika OEE
 • Nauczysz się obliczać się wskaźnika OEE
 • Zapoznasz się z przykładami implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektami z wdrożenia
 • Omówisz najczęściej spotykane problemy wdrożeniowe
 • Nauczysz się praktycznego wdrożenia obsług autonomicznych
 • Poznasz rolę obsług autonomicznych w podwyższaniu efektywności maszyn
 • Poznasz metody planowania czynności okresowych
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Szczegóły dotyczące szkolenia

Program szkolenia

Fundamenty TPM

 • Standaryzacja procesów
 • 5S – nowe spojrzenie

Eliminacja problemów w parku maszynowym

 • OEE – definicja wskaźnika i metody pomiaru
 • Wizualne zarządzanie wynikami zintegrowane z pomiarem OEE
 • Kaizen i jego rola w TPM

Obsługa autonomiczna

 • Rola operatora maszyny
 • Metodologia wdrożenia obsług autonomicznych
 • Techniki wdrożeniowe

Obsługa planowana

 • Zadania obsługi okresowej
 • Planowanie obsług w parku maszynowym

OEE – podstawowy wskaźnik w parku maszynowym i nie tylko

 • OEE – definicja i konstrukcja wskaźnika
 • Praktyczne obliczanie wskaźnika OEE
 • Metody pomiaru i automatyzacja zbierania danych do OEE
 • OEE w procesie ciągłego doskonalenia

Grupa docelowa

 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, gra symulacyjna TPM – „Wyścig z czasem, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń, obserwacja rozwiązań w fabryce Tenneco

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu „REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie fabryk”, składającego się z czterech 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie, z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.