WHY LEAN? czyli o tym jak dziś znaleźć dlaczego dla twojego zespołu – ONLINE

W naszych firmach czy organizacjach, większość zespołów komunikuje się zaczynając od CO. Następnie przechodzimy do JAK, jednak bardzo rzadko komunikujemy DLACZEGO robimy to, co robimy. Czy potrafisz podać przykład, w którym komunikacja zaczyna się w odwrotnym kierunku? Gdy zaczyna się w centrum „Złotego kręgu” (tak jak zdefiniował go S.Sinek), odpowiedzią na pytanie DLACZEGO, by poprzez JAK dojść do tego CO robimy? A tak właśnie komunikują się prawdziwi liderzy. Liderzy, którzy inspirują innych. Tak również komunikują się organizacje i firmy, które nas najmocniej pociągają.

Czy znasz swoje DLACZEGO? Jakie jest WHY Twojej Firmy? Czy wiesz dlaczego chce Ci się codziennie rano wstawać? Jakie jest DLACZEGO Lean ’u i ciągłego doskonalenia? Czy ludzie obserwując to, CO i JAK robisz rozumieją DLACZEGO to robisz? Możesz się zastanawiać dlaczego jest to takie istotne…. otóż dopiero gdy ludzie zrozumieją DLACZEGO wierzysz w to, że LEAN jest tak ważny i istotny, to bez wahania „kupią” Twoje metody (JAK) i narzędzia (CO). Czy jest to jednak nadal aktualne w czasach turbulencji? Czy pracując w zespołach rozproszonych, używając narzędzi współdzielonych możemy wybrać z naszego zbioru przekonań tylko te, które nam akurat dzisiaj pasują? Czy prawdziwy powód naszego działania może się zmieniać w zależności od tego „czy świeci słońce czy pada deszcz”?

Celem szkolenia jest stworzenie wstępnej, grupowej deklaracji DLACZEGO w odniesieniu do naszego zaangażowania w LEAN Management. Dzięki poznaniu metody praktycznego dochodzenia do naszego WHY łatwo będziesz w stanie dostosować wypracowaną deklarację do specyfiki Twojej Firmy.

.


Korzyści ze szkolenia

 • Odkryjesz czy dzieląc wspólne przekonania mamy większe poczucie podążania w tym samym kierunku
 • Poznasz narzędzie, które wesprze Ciebie w lepszym poznaniu siebie i swojej Firmy
 • Przećwiczysz sposób postrzegania LEAN jako inspiracji do działania a nie tylko zbioru metod i narzędzi
 • Dowiesz się jak efektywnie komunikować korzyści LEAN w oparciu o intencje i przekonania
 • Udoskonalisz swoje umiejętność inspirowania innych bazując na głębszym poznaniu przyczyn działań
 • Poprzez zespołowe DLACZEGO pogłębisz zrozumienie jaka jest rola LEAN we wspieraniu innych działów

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wstęp: 
  • DLACZEGO Lean? Podyskutujmy!
  • Jak to robi Southwest Airlines? Skorzystajmy z doświadczeń innych
  • „Jakie są Twoje inspiracje”? Dlaczego dążysz do LEAN?
  • Czy prawdziwe DLACZEGO może się zmieniać w zależności od czynników zewnętrznych?
 • Trochę teorii:
  • O czym mówi koncepcja „Złotego kręgu”?
  • Jakie są poziomy zastosowania DLACZEGO?
  • Poziomy organizacji, działu, grupy
  • Poziom indywidualny
 • Jak odkryć DLACZEGO poprzez trzy e-konwersacje zespołów rozproszonych o “leanie”?
  • Rozmowa pierwsza: „Momenty dumy”
  • Rozmowa druga: „Nasz wkład w życie innych”
  • Rozmowa trzecia: „Efekt naszych działań”
 • Propozycja wspólnego DLACZEGO Lean – warsztat kreatywny
 • Od DLACZEGO do JAK
  • JAK w Lean
  • Jakie są Wasze JAK? Korzystamy z wzajemnych doświadczeń
  • JAK a Wartości firmy. Czy dzisiaj wartości firmy coś znaczą? Analizujemy wartości.
 • JAK wcielić nasze DLACZEGO w życie?
  • Jak zmienia się nasze DLACZEGO w czasach turbulencji?
  • Jak dzisiaj „robi się” LEAN? Wymieniamy doświadczenia i wyciągamy wnioski.
 • Wyjście poza Lean – dlaczego warto?
  • Poziom organizacji
  • Poziom indywidualny
  • Jaki będzie Wasz następny krok?

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy
 • Szefowie Działów i Managerzy
 • Lean Managerzy
 • Menagerzy Projektów
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean / Kaizen
 • Liderzy zespołów

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, filmy.

Prowadzący szkolenie

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, Problem Solving, Kaizen, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami, Improvement Kata

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia (plik PDF)
 • Listy kontrolne – podpowiedzi dla koordynatora – osoby moderującej proces odkrywania DLACZEGO
 • deklaracja DLACZEGO dla Lean (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 🙂