Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami

Współpraca kupców z dostawcami nierzadko wiąże się z dużą niepewnością i nieprzewidywalnością, ma przy tym ogromny wpływ na jakość i ocenę pracy kupców. Codzienne borykanie się z nieterminowością i słabą jakością kontrahentów nie oznacza jednak, że właśnie w taki sposób ma przebiegać Wasza współpraca.

W trakcie szkolenia przekażemy Ci wiedzę o dostępnych mechanizmach współpracy z dostawcami, które zweryfikowaliśmy na przestrzeni lat współpracy z przedstawicielami różnych branż. Podpowiemy Ci, jak obniżyć koszty pozyskania surowców, czy też jak przeprowadzić kontrolę dostawców.

Celem szkolenia jest wsparcie Twojej pracy w dziale zakupów wiedzą i praktyką, tak, aby przebiegała ona sprawniej i efektywniej, z korzyścią dla całej firmy.

Podczas szkolenia wykorzystywana jest gra symulacyjna Gra Łańcuch Dostaw: Beer Game


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy współpracy z dostawcami wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów odnowienia zapasów do specyfiki rynku, wymagań produkcji i sprzedaży
 • Poznasz techniki kontroli i audytu dostawców
 • Pozyskasz wiedzę na temat poprawnej oceny kontrahentów
 • Poznasz techniki zarządzania zapotrzebowaniem
 • Dowiesz się jak zwiększyć dostępność zapasów materiałowych przy optymalnym koszcie
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie poprawy komfortu pracy w zaopatrzeniu

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Dział zakupów oraz jego funkcje w strukturze organizacji:
  • Jak umiejscowić dział w organigramie?
  • Które funkcje i jaki zakres odpowiedzialności powinny być do niego przypisane?
  • W jaki sposób zorganizować sprawny przepływ informacji?
 • Zarządzanie dostawcami i relacjami z nimi.
  • Na co zwrócić szczególną uwagę przy negocjacji parametrów współpracy?
  • Jak standaryzować i kontrolować ustalone parametry?
  • Jakie powinny być wyznaczniki doboru dostawcy?
 • Doskonalenie współpracy na linii dostawca – odbiorca
  • Jakie mogą być powody niewłaściwej współpracy?
  • W jaki sposób sprawnie audytować kontrahentów?
  • Na które aspekty zwrócić szczególną uwagę w odniesieniu do celów organizacji?
 • Decyzje finansowe w obszarze zaopatrzenia i zakupów
  • W jaki sposób zaopatrzenie wpływa na wynik finansowy organizacji?
  • Czy można w prosty sposób uzasadnić wybór dostawców przy pomocy wskaźników finansowych?
  • Jakie powinny być parametry oceny źródeł zaopatrzenia?
 • Zarządzanie popytem i prognozowanie na poziomie zaopatrzenia
  • Czy istnieją standardy w zakresie zarządzani informacjami o popycie?
  • Skąd pozyskać informację o przyszłych zapotrzebowaniach?
  • Czy można w prosty sposób prognozować i planować przyszłość?
 • Praca z systemami klasy ERP i wykorzystanie ich dla zmniejszenia pracochłonności.
  • Jakie są możliwości systemów ERP w obszarze zakupów i zaopatrzenia?
  • Jak skonfigurować podstawowe parametry, aby system bardziej pomagał niż przeszkadzał?
  • Jaka jest logika działania kalkulacji MRP?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania współpracą z dostawcami

Forma szkolenia

Case- study, dyskusje, Gra Łańcuch Dostaw: Beer Game, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa karta oceny dostawcy
 • Przykładowy formularz wywiadu z dostawcą
 • Przykład karty kontroli surowca
 • Wzór specyfikacji materiałowej
 • Formatka dla kalkulacji decyzji zakupowych
 • Opracowane wybrane strategie zarządzania relacjami z dostawcami
 • Kalkulacja opłacalności decyzji
 • Przykładowa kalkulacja kosztu utrzymania zapasu i zamrożonego kapitału
 • Prognoza zapotrzebowania materiałowego dla wybranego modelu
 • Wynik kalkulacji MRP dla przykładowych parametrów systemu
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu „Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia”, składającego się z dwóch warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach cyklu Szkoła Zakupów i ZaopatrzeniaPotwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.