Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami

Współpraca kupców z dostawcami nierzadko wiąże się z dużą niepewnością i nieprzewidywalnością, ma przy tym ogromny wpływ na jakość i ocenę pracy kupców. Codzienne borykanie się z nieterminowością i słabą jakością kontrahentów nie oznacza jednak, że właśnie w taki sposób ma przebiegać Wasza współpraca.

W trakcie szkolenia przekażemy Ci wiedzę o dostępnych mechanizmach współpracy z dostawcami, które zweryfikowaliśmy na przestrzeni lat współpracy z przedstawicielami różnych branż. Podpowiemy Ci, jak obniżyć koszty pozyskania surowców, czy też jak przeprowadzić kontrolę dostawców.

Celem szkolenia jest wsparcie Twojej pracy w dziale zakupów wiedzą i praktyką, tak, aby przebiegała ona sprawniej i efektywniej, z korzyścią dla całej firmy.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy współpracy z dostawcami wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów odnowienia zapasów do specyfiki rynku, wymagań produkcji i sprzedaży
 • Poznasz techniki kontroli i audytu dostawców
 • Pozyskasz wiedzę na temat poprawnej oceny kontrahentów
 • Poznasz techniki zarządzania zapotrzebowaniem
 • Dowiesz się jak zwiększyć dostępność zapasów materiałowych przy optymalnym koszcie
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie poprawy komfortu pracy w zaopatrzeniu

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Ustalanie warunków współpracy z dostawcami
 • Wybór i ocena dostawców
 • Strategie zarządzania dostawcami ze względu na:
  • liczbę źródeł zaopatrzenia
  • przedmiot zakupu
  • obszar geograficzny
  • podmiot zakupu
  • model relacji dostawca-odbiorca
 • Kalkulacja kosztów decyzji zakupowych
 • Wiekowanie zapasów i parametrów dostaw
 • Metody minimalizowania kosztów utrzymania dostępności i zamrożonego kapitału
 • Cykl życia produktu a parametry dostaw
 • Prognozowanie zapotrzebowania na materiały w procesie Master Planning
 • Podstawowa parametryzacja systemu ERP

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Kierownicy oraz liderzy działów zaopatrzenia i logistyki
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania współpracą z dostawcami

Forma szkolenia

Case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Arkadiusz Tałałaj

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management oraz Supply Chain Management (SCM)
 • doświadczenie zawodowe i doradcze w przemyśle m.in.  elektronicznym, motoryzacyjnym, mechanicznym, meblarskim, obróbki tworzyw sztucznych, branży wydawniczej i dystrybucyjnej
 • specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, optymalizacji procesów logistycznych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych i procesowych z wykorzystaniem narzędzi LM: Value Stream Mapping, 5S, Standaryzacja Pracy, One-Piece-Flow, MRP, Kanban
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów z zakresu optymalizacji łańcucha dostaw oraz efektywności produkcji; wcześniej m. in.  Master Planner, Kierownik Logistyki i Szef Produkcji
 • twórca projektów edukacyjnych Szkoła Planisty Produkcji oraz Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia; autor artykułów i publikacji z zakresu logistyki i łańcucha dostaw

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa karta oceny dostawcy
 • Przykładowy formularz wywiadu z dostawcą
 • Przykład karty kontroli surowca
 • Wzór specyfikacji materiałowej
 • Formatka dla kalkulacji decyzji zakupowych
 • Opracowane wybrane strategie zarządzania relacjami z dostawcami
 • Kalkulacja opłacalności decyzji
 • Przykładowa kalkulacja kosztu utrzymania zapasu i zamrożonego kapitału
 • Prognoza zapotrzebowania materiałowego dla wybranego modelu
 • Wynik kalkulacji MRP dla przykładowych parametrów systemu
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1800 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.