Zarządzanie przez wartości,

czyli jak eliminować dysfunkcje pracy zespołowej

Według Patrica Lencioniego podstawową dysfunkcją pracy zespołowej jest brak zaufania. Członkowie zespołu, w którym występuje brak zaufania, najczęściej ukrywają przed innymi swoje słabości i problemy. Nie ujawniają swoich potknięć i wpadek podległych im pracowników. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do eliminacji tej dysfunkcji jest zarządzanie przez wartości. Dziś większość wiodących firm na rynku oprócz wizji i strategii posiada także zestaw wartości, którymi kierują się (?) ich pracownicy w codziennej pracy.
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad tworzenia wartości, ich komunikacji oraz sposobów na włączenie wartości do codziennych działań przedsiębiorstwa. Dodatkowym elementem szkolenia jest omówienie narzędzi do eliminacji pozostałych czterech dysfunkcji pracy zespołowej.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady tworzenia wartości zespołowych,
 • Zrozumiesz rolę wartości w poczuciu bezpieczeństwa mentalnego pracowników.
 • Zapoznasz się z kluczowymi czynnikami sukcesu w pracy z wartościami,
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystania wartości w praktyce,
 • Wypracujesz profil konfliktu i poznasz diagram konfliktu
 • Poznasz kanbana i weźmiesz udział w spotkaniu opartym na wartościach,
 • Poznasz zasady tworzenia zespołowej refleksji w oparciu o wypracowane wartości,
 • Dowiesz się jak definiować cele, które mają znaczenie.

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Patricka Lencioniego
  • Jak je zdefiniować?
  • Jak je rozpoznać?
  • Jak wygląda firmowy świat bez dysfunkcji?
 • Narzędzia eliminacji dysfunkcji pracy zespołowej oparte na wartościach.
  • Zaufanie. Firmowe wartości
   • Czy potrzebne nam wartości?
   • W jaki sposób stworzyć i zakomunikować firmowe wartości?
   • Jak opisać wartości aby można się było do mnich odwołać w trudnych sytuacjach?      
   • Jak pracować z wartościami, aby nie stały się wyłącznie hasłami z plakatów promocyjnych?
  • Konflikt. Dobry konflikt nie jest zły
   • Dlaczego warto wchodzić w konflikty?
   • Czym jest funkcjonalny profil konfliktu?
   • Diagram konfliktu metodą na rozwiązanie konfliktu?
   • Jak wykorzystać wartości podczas konfliktu?
  • Zaangażowanie. Wszyscy na pokład. Pokład dla wszystkich
   • Jak spowodować by ludzie czuli się ważni?
   • Wspólne cele czy wspólna droga?
   • Jak utrzymać zespół na pokładzie ciągłych zmian?
   • Jak budować zaangażowanie oparte na wartościach?
  • Odpowiedzialność. Uważność i refleksja lekiem na całe zło
   • Jak konstruować informację zwrotną do pracownika odwołując się do wartości?
   • Czy przyłapywanie pracowników na robieniu czegoś dobrze ma sens?
   • Na ile sposobów można skłonić zespół do wspólnej refleksji?
   • Jak wykorzystać wartości w budowaniu odpowiedzialności?
  • Dbałość o wyniki. Codzienne zarządzanie wynikami
   • Jak skupić zespół na realizacji wspólnych celów?
   • Jakie cele mają znaczenie dla zespołu?
   • Czy cele zawsze zachęcają do wysiłku?
   • O czym mówić, a czego unikać?

Grupa docelowa

 • Właściciele firm
 • Menedżerowie wszystkich poziomów zarządzania
 • Szefowie działów
 • Szefowie HR
 • Liderzy Lean

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, prezentacje multimedialne, przykłady z polskich firm, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wartości zespołu
 • Profil konfliktu
 • Diagramy konfliktu na różne okazje
 • Tablica kanban
 • Informacje zwrotne korygujące i wzmacniające
 • Zasady refleksji zespołu
 • Cele, które mają znaczenie
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 950 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.