Zarządzanie wynikami i skutecznością działań doskonalących

czyli jak prowadzić działalność operacyjną w myśl zasady: „dobry proces to większe prawdopodobieństwo dobrych rezultatów”

Nie możesz doskonalić tego czym nie zarządzasz, nie możesz zarządzać tym czego nie mierzysz. Nawet jeśli wyniki poprawiają się same jedynie od ich obserwowania 😉 to z całą pewnością warto proces ten wzmocnić właściwymi narzędziami. To narzędzia są bohaterem tej sesji. A właściwie ich zrozumienie, odpowiednie stosowanie i …. zdrowy rozsądek, który za nimi stoi. Sesja ta, to ciąg praktycznych ćwiczeń i symulacji jak i wymiany doświadczeń o tym, jak we właściwym tempie podążać we właściwym kierunku. Kierunku doskonalenia procesów biznesowych.

Data szkolenia

12-13.12.2024


Godziny szkolenia

czw. 9:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00


Miejsce szkolenia

Łódź


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę o Wizualnym Zarządzaniu Wynikami (daily management)
 • Nauczysz się zarządzać postępem działań doskonalących (ScrumLean®)
 • Przećwiczysz pracę ze swoim zespołem z wykorzystaniem coaching kata
 • Zapoznasz się z metodami zarządzania rutyną pracy lidera
 • Poznasz praktyczne narzędzia wspomagające pracę lidera
 • Nabędziesz umiejętności planowania własnych zadań
 • Zdobędziesz umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań podległych pracowników
 • Poznasz metody radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników
 • Zrozumiesz proces motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań z pracownikami
 • Wymienisz się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wizualne Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników.
  • Co zrobić, by zarządzanie wizualne nie stało się kolejną formą raportowania a skutecznym narzędziem motywowania zespołu?
  • Zasady określania celów i miar. Kto, jak i dla kogo ustala cele do realizacji?
  • Dobór i projektowania miar i wskaźników. Po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 • Powiązanie miar i wskaźników ze strategią i mapą drogową. ScrumLean® w kilku zdaniach.
  • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach. Po co spotykać się przy tablicach wizualnego zarządzania wynikami?
  • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki. Jak czytać wyniki, by były podstawą szybko wprowadzanych zmian?
  • Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów. Jaką rolę odgrywają wizualne tablice w ciągłym doskonaleniu?
 • Rozwinięcie Improvement Kata. Coaching Kata.
  • Nasze obecne praktyki osiągania celów, czyli gdzie jesteśmy dzisiaj?
  • Co chcemy sprawdzić? Czyli nasz najbliższy cel?
  • Czym jest Coaching i Improvement Kata? Na czym polega?
  • Eksperymentujemy! Coaching Kata w praktyce zespołu
 • Rutyna może być dobra! – budujemy standardy pracy lidera
  • Jak wygląda rytm pracy lidera? Co się powtarza, a co jest robione ad hoc?
  • Co wybija lidera z rytmu pracy? Jak temu zapobiec?
  • Układanie niepoukładanego. Jak zaprojektować rutynę pracy lidera?
  • Jakie umiejętności powinni nabywać Liderzy skutecznych zespołów?
 • Zarządzanie i motywowanie pracowników
  • Style kierowania zespołem. Który styl zarządzania i kiedy stosować?
  • Skuteczna komunikacja. Czy warto wsłuchiwać się w głos zespołu?
  • Udzielanie informacji zwrotnych. Jak przekazywać pracownikowi uwagi i wskazówki do doskonalenia, by zachęcić, a nie zdemotywować?
  • Rodzaje motywatorów w pracy zespołu. Czy na pewno wykorzystujemy prostą, efektywną motywację?
  • Niefinansowe metody angażowania pracowników. Czy na pewno pieniądze to skuteczna i jedyna motywacja?
 • „Do tablicy”! Czyli jak przygotować spotkania, by były efektywne i nie zajmowały więcej czasu niż kilkanaście minut?
  • Efektownie czy efektywnie? Poznajemy zasady skutecznych spotkań.
  • Budowa agendy spotkania. Projektujemy naszą agendę.
  • “Warto rozmawiać!”. Spotkanie przed tablicą – symulacja.

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów w obszarach administracyjnych, biurowych, procesów usługowych i wspierających
 • Szefowie działów
 • Osoby zarządzające zespołem
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, wykład, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Lista czynności rutynowych (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Agenda spotkania (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Test postawy lidera (wydrukowany arkusz)
 • Test stylu kierowania zespołem (wydrukowany arkusz)
 • Test ról w zespole (wydrukowany arkusz)
 • Test osobowości (wydrukowany arkusz)
 • Lista oczekiwań wobec lidera (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista słabych i mocnych stron lidera (wypracowane indywidualnie podczas szkolenia)
 • Lista przeszkód w delegowaniu zadań (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista motywatorów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie są wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Szkoła Lidera Procesów Biznesowych”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Procesów Biznesowych. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.