5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy

Data rozpoczęcia: 22 września 2017 Data zakończenia: 22 września 2017 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 650-950 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
od 9.00 do 17.00

5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy

Szkolenie pokaże Ci w jaki sposób przygotować się do wdrażania metodologii 5S. Podczas szkolenia poznasz czym jest selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina oraz w jaki sposób i jak często je wykonywać

Szkolenie w całości oparte jest na grze symulacyjnej, która  przeprowadzi Cię przez kolejne kroki wdrażania 5S, ze wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę, a czego należy unikać. Obserwacja istniejących rozwiązań będzie dla Ciebie inspiracją do tworzenia własnych unikatowych stanowisk dostosowanych do potrzeb firmy i pracowników.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę z zakresu 5S
 • Poznasz praktyczne zastosowanie rozwiązań 5S na przykładzie różnych branż
 • Nabędziesz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Dowiesz się czego należy unikać podczas wdrażania 5S
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu opracowywania i prowadzenia audytów 5S według podejścia zgodnego z kamishibai
 • Zapoznasz się z całym procesem wdrażania 5S w ujęciu całej firmy
 • Wyznaczysz cele i miary w zakresie wdrażania 5S
 • Pogłębisz wiedzę na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy

Grupa docelowa

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Program szkolenia

 • Prezentacja modelowego Programu 5S na przykładzie gry symulacyjnej, w tym: struktury 5S , roli i odpowiedzialności pracowników oraz zespołu wdrożeniowego
 • Selekcja i postępowanie z czerwoną etykietą
 • Postępowanie z awarią i narzędziem do naprawy
 • Przygotowywanie szkoleń i warsztatów z zakresu 5S
 • Planowanie i realizacja audytów 5S (Kamishibai)
 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym: wybór obszaru pilotażowego, przygotowanie materiałów do warsztatu, wykorzystanie PRP, wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP
 • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?
 • Jak należy utrzymać system?
 • Propagowanie 5S, audyty 5S

Forma szkolenia

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Prowadzący szkolenie


*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 100 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 100 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).