5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy

Data rozpoczęcia: 22 września 2017 Data zakończenia: 22 września 2017 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 950 zł netto Godziny sesji:
od 9.00 do 17.00

Opis szkolenia:

Szkolenie pokaże Państwu w jaki sposób przygotować się do wdrażania metodologii 5S. Podczas szkolenia poznacie Państwo czym jest selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina oraz w jaki sposób i jak często je wykonywać

Szkolenie w całości oparte jest na grze symulacyjnej, która  przeprowadzi Państwa przez kolejne kroki wdrażania 5S, ze wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę, a czego należy unikać. Obserwacja istniejących rozwiązań będzie dla Państwa inspiracją do tworzenia własnych unikatowych stanowisk dostosowanych do potrzeb firmy i pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu 5S
 • Praktyczne zastosowanie rozwiązań 5S na przykładzie różnych branż
 • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Dowiedzenie się czego należy unikać podczas wdrażania 5S
 • Zdobycie wiedzy z zakresu opracowywania i prowadzenia audytów 5S według podejścia zgodnego z kamishibai
 • Zapoznanie się z całym procesem wdrażania 5S w ujęciu całej firmy
 • Wyznaczanie celów i miar w zakresie wdrażania 5S
 • Pogłębienie wiedzy na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy

Grupa docelowa:

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Program szkolenia:

 • Prezentacja modelowego Programu 5S na przykładzie gry symulacyjnej, w tym: struktury 5S , roli i odpowiedzialności pracowników oraz zespołu wdrożeniowego
 • Selekcja i postępowanie z czerwoną etykietą
 • Postępowanie z awarią i narzędziem do naprawy
 • Przygotowywanie szkoleń i warsztatów z zakresu 5S
 • Planowanie i realizacja audytów 5S (Kamishibai)
 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym: wybór obszaru pilotażowego, przygotowanie materiałów do warsztatu, wykorzystanie PRP, wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP
 • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?
 • Jak należy utrzymać system?
 • Propagowanie 5S, audyty 5S

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Prowadzący szkolenie:


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).