Adaptacja nowych pracowników w firmie

Data rozpoczęcia: 29 sierpnia 2018 Data zakończenia: 29 sierpnia 2018 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 600-900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
8.00-16.00

Adaptacja nowych pracowników w firmie,

czyli co zrobić, by nowozatrudnieni chcieli związać się z  firmą na dłużej

Firmy – zarówno usługowe jak i produkcyjne – coraz częściej borykają się z dużą rotacją pracowników. Nie tylko brakuje wykwalifikowanych pracowników, gotowych się zatrudnić, ale nowozatrudnieni, którzy otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie i możliwość rozwoju, szybko zniechęcają się do pracy w nowej firmie i opuszczają ją w ciągu kilku tygodni. Często managerowie nie są w stanie w odpowiednim momencie zareagować na niepokojące sygnały w postawach nowozatrudnionych. Co gorsza, bywa, że są zaskoczeni rezygnacją nowego pracownika z pracy i nie wiedzą, co było prawdziwą przyczyną jego odejścia.

Celem szkolenia jest pokazanie managerom i osobom szkolącym nowych pracowników,  jak przygotować precyzyjną ścieżkę adaptacji i szkolenia nowozatrudnionych w ciągu pierwszych tygodni ich pracy i jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów, powodujących ich demotywację i odejście z pracy.


Korzyści ze szkolenia

 • Nauczysz się projektowania standardu postępowania z nowymi pracownikami w pierwszych tygodniach ich zatrudnienia
 • Pogłębisz wiedzę na temat etapów uczenia się i ryzyka z nich wynikającego
 • Poznasz przyczyny zniechęcania się nowozatrudnionych do pracy
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania postaw pracowników na różnych etapach ich rozwoju
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia ścieżek szkoleniowych dla nowozatrudnionych
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy adaptacji nowozatrudnionych
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia instruktażu z arkuszem podziału pracy

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników

Program szkolenia

 • Wyzwania związane z nowymi pracownikami
  • Jakie obecnie mamy problemy związane z nowozatrudnionymi?
  • Dlaczego nowi pracownicy są skłonni szybko zmieniać pracę?
  • Czy potrafisz rozpoznać powody demotywacji nowozatrudnionych?
 • Standard adaptacji i nauki nowych pracowników
  • Jaką prace powinien wykonywać  pracownik w pierwszych 30 dniach pracy?
  • Czy jest możliwe zaplanowanie etapów zmiany postaw pracownika?
  • Kto powinien opiekować się nowymi pracownikami?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Jak zaplanować szkolenia pracownika na nowym stanowisku?
  • Czy pracownik uczący się może już efektywnie pracować?
  • Czy czas spędzany w pracy jest wyznacznikiem nabycia umiejętności?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Jak efektywnie uczyć pracownika tak, by go nie zniechęcić?
  • W jaki sposób przygotować instruktorów  do nauki nowozatrudnionych?
  • Jakie błędy najczęściej są popełniane przy nauce nowozatrudnionych?
 • Monitorowanie rozwoju i postaw pracowników
  • Jak dostrzec niepokojące sygnały od nowozatrudnionych?
  • Czy można mierzyć efektywność pracy nowych pracowników już od ich pierwszych dni zatrudnienia?
  • Kto i jak powinien decydować o nabyciu nowych umiejętności przez pracownika?

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń


Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzi trener i konsultant LeanQ Team: Andrzej Biziuk


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Arkusz Podziału Pracy (wydrukowany arkusz)
 • Dokumenty związane ze szkoleniem nowych pracowników (wydruki)
 • Przykładowy program TWI

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 30.07.2018
 • 100 zł mniej za wykupienie szkolenia powiązanego Matryca kompetencji
 • 100 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team (nowy klient)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Adaptacja nowych pracowników w firmie


Powiązane szkolenie, organizowane dzień wcześniej 

Matryca kompetencji