Bezpieczeństwo pracy w czasie kryzysu – ONLINE

Data rozpoczęcia: 16 lipca 2020 Data zakończenia: 16 lipca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 700 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 1 dzień od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Bezpieczeństwo pracy w czasie kryzysu,

czyli jak dokonać szybkiej analizy ryzyka tuż przed działaniem

Bardzo popularny slogan „Safety First” czyli „bezpieczeństwo na pierwszym miejscu” nie przez wszystkich rozumiany jest w ten sam sposób. Zwłaszcza teraz w dobie kryzysu wydaje się, że inne kwestie stają się ważniejsze. Z drugiej strony mamy przekonanie, że dbamy o bezpieczeństwo. Przecież obecny kryzys spowodował wdrożenie wielu zmian w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w naszych firmach. Czy da się jednak pogodzić to kryzysowe bezpieczeństwo z pełnym bezpieczeństwem naszego pracownika?

Tak, poprzez tzw. Szybką Ocenę Ryzyka.

Szybka Ocena Ryzyka nie zastępuje klasycznej oceny ryzyka, którą jesteśmy zobligowani przez prawo przeprowadzić. Jednak prawo nie wymaga głębokiej analizy. A nawet jeśli firma podjęła trud pogłębionej analizy to bardzo często rzadkie lub nowe czynności nie są w niej ujęte. Tak samo jest z obecnym „bezpieczeństwem kryzysowym”. Trudno jest Rządowi jednoznacznie określić w jaki sposób specyficzne czynności powinny być wykonywane. Dysponujemy więc ogólnymi wskazówkami.
Dlatego Szybka Ocena Ryzyka pomaga liderom i pracownikom odpowiednio się zabezpieczyć przed zagrożeniami podczas wykonywania rzadkiej, nowej lub istniejącej czynności ale realizowanej w nowych warunkach. Ta analiza może nie zawsze spowoduje eliminację ryzyka ale na pewno to ryzyko zredukuje.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą szybkiej oceny ryzyka w ramach bezpieczeństwa pracy – jak jej dokonywać, jak dobierać środki redukujące ryzyko wypadku i jak te czynność dokumentować.


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się o wartości bezpieczeństwa ponad to, co mówią przepisy
 • Nauczysz się jak kryzys może wypaczać nasze przyjęte zasady bezpieczeństwa
 • Poznasz ogólne zasady oceny ryzyka
 • Nauczysz się jak szybko oceniać ryzyko przed czynnością, dla której nie dokonano oceny ryzyka
 • Dowiesz się jak redukować ryzyko
 • Nabędziesz umiejętności oceny środków redukcji wg. Ich efektywności
 • Dowiesz się jak wdrożyć metodę szybkiej oceny ryzyka w praktyce
 • Nauczysz się jak kontynuować wykorzystanie metody po zakończeniu kryzysu

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Kierownicy
 • Kierownicy i Specjaliści BHP
 • Szefowie Działów i Managerzy
 • Lean Managerzy
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean / Kaizen
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników
 • Koordynatorzy planowania produkcji
 • Pracownicy

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa pracy
  • Kto jest odpowiedzialny za moje bezpieczeństwo?
  • Czy przepisy prawne wystarczają aby czuć się bezpiecznym?
  • Co mogę zrobić, aby poprawić moje bezpieczeństwo?
 • Wpływ kryzysu na nasze poczucie bezpieczeństwa i zachowania?
  • Jak wybieramy priorytety w obszarze bezpieczeństwa?
  • Czy możemy czuć się bezpieczni z zastosowanymi rozwiązaniami wobec COVID-19?
 • Wprowadzenie do oceny ryzyka
  • Czym jest zagrożenie i ryzyko?
  • Jak identyfikować zagrożenia i kalkulować ryzyko?
  • Jakie są czynniki redukujące ryzyko?
 • Szybka Ocena Ryzyka
  • Czy bywają czynności dla których nie dokonano oceny ryzyka?
  • Jak szybko ocenić ryzyko i zastosować środki redukujące ryzyko?
  • Jak dokumentować Szybką Oceną Ryzyka?
 • Wdrożenie Szybkiej Oceny Ryzyka w praktyce
  • Jak przekonać pracowników do stosowania tej metody?
  • Jak reagować, gdy ocena jest błędna?
  • Jak kontynuować stosowanie metody po zakończeniu kryzysu?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, filmy, case study


Prowadzący szkolenie

 • Szkolenie prowadzi trener i konsultant LeanQ Team Tomasz Kuś

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (prezentacja ppt w pdf)
 • Wzór matrycy oceny ryzyka (plik Excel)
 • Wzór dokumentacji oceny ryzyka
 • Ocena ryzyka (wypracowane podczas szkolenia)
 • Ocena czynników redukujących ryzyko (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT