Ciągła poprawa bezpieczeństwa, czyli jak zbliżyć się do świata „zero wypadków”

Data rozpoczęcia: 03 marca 2020 Data zakończenia: 04 marca 2020 Miejsce: Katowice Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Ciągła poprawa bezpieczeństwa,

czyli jak zbliżyć się do świata „zero wypadków”

Bezpieczeństwo w Firmie jest traktowane jako zgodność poziomu warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP. Oczywiście gwarantuje to pewien minimalny poziom bezpieczeństwa, lecz nie zabezpiecza pracowników przed wypadkami, o czym mogą świadczyć wciąż rejestrowane zdarzenia. Czy można zrobić coś więcej? Czy można niskim kosztem zapewnić pracownikom bezpieczne miejsca pracy? Tak. Szkolenie nauczy, jak postępować, aby poziom bezpieczeństwa ciągle się poprawiał i jak zaangażować każdego członka załogi do tej niezwykłej podróży do świata zera wypadków.

Celem szkolenia jest dokonanie zmiany kulturowej w firmie w zakresie bezpieczeństwa, tak, aby każdy członek organizacji czuł się współodpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz jakie są istotne informacje i wskaźniki dla monitorowania poziomu bezpieczeństwa.
 • Nauczysz się jak rozpoznawać zagrożenia w miejscu pracy
 • Nauczysz się jak oceniać ryzyko
 • Poznasz metody obserwacji zachowania
 • Nabędziesz umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
 • Rozwiniesz świadomość na temat bezpieczeństwa

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy zakładów
 • Kierownicy, Specjaliści BHP
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Pracownicy zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa

Program szkolenia

 • Jak powinniśmy mierzyć poziom bezpieczeństwa
  • Obecnie stosowane wskaźniki i miary
  • Co można dodać do obecnego systemu wskaźników
  • Wskaźniki wiodące vs. historyczne
 • Podejście krok po kroku w zakresie bezpieczeństwa
  • Główne kroki/ działania do zrealizowania
  • Priorytety
 • Systematyczna analiza zdarzeń wypadkowych
  • Jak obecnie analizujemy wypadki?
  • Co możemy udoskonalić w analizie?
  • Podstawowe narzędzia Lean do wykorzystania
 • Analiza i redukcja ryzyka
  • Jak identyfikować zagrożenia?
  • Jak oceniać poziom ryzyka?
  • Co zmniejsza poziom ryzyka?
  • Jakie podjąć kroki w celu redukcji ryzyka?
 • Wpływ na zachowania pracowników
  • Obserwacje zachowań
  • Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną?
  • Co robić z wynikami obserwacji
 • Angażowanie wszystkich w zakresie poprawy bezpieczeństwa
  • Kto jest, a kto powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo?
  • Ogromna rola Kierowników, Specjalistów, Ekspertów BHP?
  • Jak przekonać pracownika do zaangażowania w sprawy BHP?

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń


Prowadzący szkolenia

Szkolenie prowadzi konsultant i trener LeanQ Team: Tomasz Kuś


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykładowa matryca oceny ryzyka (plik Excel)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.