Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 24 maja 2018 Data zakończenia: 25 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1600 - 1900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

DECYZJE FINANSOWE W DOSKONALENIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Od optymalizacji lokalnych do wyników firmy z wykorzystaniem Throughput Accounting i narzędzi Lean Management

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting  – konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym.

Throughput Accounting to świetne oraz proste narzędzie w podejmowaniu decyzji przez managerów tak, by miały one pozytywne odzwierciedlenie w wynikach firmy.

Jeśli:

 •  chcesz być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych
 •  chcesz mieć proste narzędzia do oceny finansowej swoich decyzji
 •  chcesz znaleźć wspólną platformę porozumienia między działami
 •  chcesz nauczyć się jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy

to szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści ze szkolenia:

 • Możliwość porównania różnych rachunków kosztów na rzeczywistym case study
 • Poznanie praktycznego, efektywnego i sprawdzonego podejścia do zarządzania kosztami wytworzenia
 • Poznanie narzędzia pozwalającego rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zdobycie praktycznych umiejętności  wykonania kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • Poznanie głównych kroków wdrożeniowych proponowanych rozwiązań

Grupa docelowa:

 • Managerowie produkcji
 • Managerowie logistyki
 • Managerowie sprzedaży
 • Managerowie finansów
 • Managerowie kontrolingu
 • Specjaliści działów finansowych

Program szkolenia:

 • Problemy i bariery w podejmowaniu decyzji managerskich
 • Throughput accounting (TA) – kluczowe pojęcia
 • Szczegółowe omówienie metody TA
 • Raporty finansowe w TA
 • Wprowadzenie do wskaźnika ROI wg TA
  • Podstawy wyliczania ROI (TA)
  • Kalkulacja ROI (TA)
  • Δ ROI (TA)  – zastosowanie na przykładzie
 • Symulacje 10 scenariuszy działań w oparciu o metodę TA
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Zarządzanie zapasem
  • Inwestycje w maszyny
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
  • inne
 • Narzędzia Lean Management i ich wpływ na składowe przychodów i kosztów.
 • Analiza ryzyka finansowego narzędzi Lean oraz metody zapobiegania ryzykom dzięki analizie składowych wskaźnika ROI (T – przerób, OE – wydatki operacyjne, I – zapasy)
 • Wdrożenie
  • Czy TA wypiera inne rachunki kosztów?
  • Czy istnieją ograniczenia prawne stosowania TA
  • Przygotowanie do wdrożenia
 • Podsumowanie

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.
 • Uwaga! Uczestnicy podczas części szkolenia pracują na własnych komputerach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja
 • Raporty kalkulacji kosztów metodami tradycyjnymi i wg Throughput Accounting w wersji papierowej i elektronicznej
 • Scenariusze decyzyjne i ich rozwiązania w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Arkusze analizy decyzji managerskich w wersji drukowanej i elektronicznej

Prowadzący szkolenie:

Akademia Lean Managera składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:
4 sesji (8 dni) cena = 6 400 zł netto (800 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 5 100 zł netto (850 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 600 zł netto (900 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 900 zł netto (950 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).