Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 06 marca 2019 Data zakończenia: 07 marca 2019 Miejsce: Łódź Adres: Hotel Ines ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź Cena: 720 - 900 zł netto/dzień* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

DECYZJE FINANSOWE W DOSKONALENIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Od optymalizacji lokalnych do wyników firmy z wykorzystaniem Throughput Accounting i narzędzi Lean Management

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting, konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym, pozwalającym na ocenę finansową także osobistych decyzji.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych, nauczy Cię jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy.


Korzyści ze szkolenia

 • Porównasz różne rachunki kosztów na rzeczywistym case study
 • Poznasz praktyczne, efektywne i sprawdzone podejścia do zarządzania kosztami wytworzenia
 • Poznasz narzędzia pozwalające rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności wykonania kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • Poznasz główne kroki wdrożeniowe proponowanych rozwiązań
 • A jeśli jesteś kontrolerem finansowym, pozyskasz narzędzie komunikacji z managerami

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni
 • Managerowie produkcji
 • Managerowie logistyki
 • Managerowie sprzedaży
 • Managerowie finansów
 • Managerowie kontrolingu
 • Specjaliści działów finansowych i kontrolingowych

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Cel przedsiębiorstwa, czy każdy manager jest jego świadomy?
  • Dlaczego warto zadbać o zyskowność?
  • Czy KPI (kluczowe wskaźniki operacyjne) pozwalają podejmować najlepsze możliwe decyzje?
  • Czy managerowi działu potrzebna jest rachunkowość zarządcza?
  • Cel rachunkowości zarządczej – kto, komu dostarcza danych i kto podejmuje decyzje?
  • Rachunek kosztów czy tylko TKW – co jest potrzebne managerom działów do podjęcia decyzji, która będzie zawsze skutkowała pozytywnym wynikiem?
 • Wyzwania i bariery w podejmowaniu decyzji managerskich
  • Porównanie decyzji finansowych i ich skutków wynikających z najbardziej popularnych metod kalkulacji kosztów wytworzenia – symulacja
  • Decyzje managerów różnych działów – czy popularnie stosowane metody wspierają podejmowanie najlepszych możliwych decyzji?
 • Wprowadzenie do Throughput accounting (TA)
  • Miary i wskaźniki w TA – jak i co liczyć?
  • Raporty finansowe w TA – czy 4 proste raporty pozwolą podejmować dobre decyzje?
  • Porównanie skutków decyzji z wykorzystaniem 3 rachunków kosztów
  • TA – rachunek kosztów czy zysków?
 • Czy mogę podjąć najlepszą możliwą decyzję, jeśli nie mam dostępu do kompletu danych? – wprowadzenie do narzędzia „grabki TA”
 • Symulacje 10 scenariuszy decyzyjnych w oparciu o metodę TA
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Zarządzanie zapasem
  • Inwestycje w maszyny
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
  • Inne (pomysły uczestników)
 • Narzędzia Lean Management i ich wpływ na składowe przychodów i kosztów – jak wykorzystać „grabki” by właściwie wyliczyć potencjał finansowy z wdrażanych usprawnień
  • Analiza ryzyka finansowego wybranych narzędzi Lean oraz metody zapobiegania ryzykom dzięki analizie składowych wskaźnika ROI (P – przychód, TVC – koszty całkowicie zmienne, OE – nakłady operacyjne, I – zapasy)
 • Wdrożenie
  • Czy TA wypiera inne rachunki kosztów?
  • Czy istnieją ograniczenia prawne stosowania TA
  • Przygotowanie do wdrożenia
  • Czy bez pełnego wdrożenia TA też sobie poradzimy?
 • Podsumowanie

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, dyskusje, zadania w zespołach, case-study, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń. 

Uwaga! Uczestnicy podczas części szkolenia pracują na własnych komputerach


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Raporty kalkulacji kosztów metodami tradycyjnymi i wg Throughput Accounting w wersji papierowej i elektronicznej
 • Arkusze analizy decyzji managerskich w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Scenariusze decyzyjne i ich rozwiązania w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzi trener i konsultant LeanQ Team Joanna Czerska


Szkolenie należy do programu Akademia Lean dla Managerów, składającego się z czterech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

Możliwe rabaty:

 • 20 % za wykupienie pakietu szkoleń wchodzących w skład Akademii Lean dla Managerów

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean dla Managerów, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).