Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Data rozpoczęcia: 24 maja 2018 Data zakończenia: 25 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1600 - 1900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

DECYZJE FINANSOWE W DOSKONALENIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Od optymalizacji lokalnych do wyników firmy z wykorzystaniem Throughput Accounting i narzędzi Lean Management

Celem szkolenia jest przedstawienie Throughput Accounting, konceptu rachunkowości zarządczej, która zastosowana w pełni lub poprzez wykorzystanie jej elementów, umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących, w obszarze produkcji i logistyki, a także sprzedaży oraz finansów. TA to podejście, które jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie narzędziem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym, pozwalającym na ocenę finansową także osobistych decyzji.

Udział w szkoleniu pozwoli Ci być lepszym partnerem w rozmowie o finansach zarządczych, nauczy Cię jak szybko i sprawnie podejmować decyzje bez szkody dla innych działów i wyników firmy.

 


Korzyści ze szkolenia

 • Porównasz różne rachunki kosztów na rzeczywistym case study
 • Poznasz praktyczne, efektywne i sprawdzone podejścia do zarządzania kosztami wytworzenia
 • Poznasz narzędzia pozwalające rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności  wykonania kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • Poznasz główne kroki wdrożeniowe proponowanych rozwiązań

Grupa docelowa

 • Managerowie produkcji
 • Managerowie logistyki
 • Managerowie sprzedaży
 • Managerowie finansów
 • Managerowie kontrolingu
 • Specjaliści działów finansowych

Program szkolenia

 • Problemy i bariery w podejmowaniu decyzji managerskich
 • Throughput accounting (TA) – kluczowe pojęcia
 • Szczegółowe omówienie metody TA
 • Raporty finansowe w TA
 • Wprowadzenie do wskaźnika ROI wg TA
  • Podstawy wyliczania ROI (TA)
  • Kalkulacja ROI (TA)
  • Δ ROI (TA)  – zastosowanie na przykładzie
 • Symulacje 10 scenariuszy działań w oparciu o metodę TA
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Zarządzanie zapasem
  • Inwestycje w maszyny
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
  • inne
 • Narzędzia Lean Management i ich wpływ na składowe przychodów i kosztów.
 • Analiza ryzyka finansowego narzędzi Lean oraz metody zapobiegania ryzykom dzięki analizie składowych wskaźnika ROI (T – przerób, OE – wydatki operacyjne, I – zapasy)
 • Wdrożenie
  • Czy TA wypiera inne rachunki kosztów?
  • Czy istnieją ograniczenia prawne stosowania TA
  • Przygotowanie do wdrożenia
 • Podsumowanie

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.
 • Uwaga! Uczestnicy podczas części szkolenia pracują na własnych komputerach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja
 • Raporty kalkulacji kosztów metodami tradycyjnymi i wg Throughput Accounting w wersji papierowej i elektronicznej
 • Scenariusze decyzyjne i ich rozwiązania w wersji drukowanej i elektronicznej
 • Arkusze analizy decyzji managerskich w wersji drukowanej i elektronicznej

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Akademia Lean Managera, składającego się z czterech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:
4 sesji (8 dni) cena = 6 400 zł netto (800 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 5 100 zł netto (850 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 600 zł netto (900 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 900 zł netto (950 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF:  Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa