Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów

Data rozpoczęcia: 23 maja 2019 Data zakończenia: 24 maja 2019 Miejsce: Trójmiasto Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów

Aby zapewnić efektywny rozwój przedsiębiorstwa konieczne jest przyjęcie właściwej strategii. Należy przy tym uwzględnić bieżące ograniczenia, możliwości poszczególnych obszarów i przede wszystkim cele jakie stawiamy sobie w długim okresie.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy na temat mapowania procesów, diagnozy potencjału oraz identyfikacji problemów. Wiedza ta pozwoli na określenie szczegółowego planu optymalizacji poziomu zapasów, terminów realizacji zamówień i maksymalizacji wykorzystania mocy produkcyjnych. Wynikiem wszystkich omawianych procesów jest jednolita mapa drogowa doskonalenia (Road Map).


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz techniki i metodologię procesu mapowania strumienia wartości
 • Zapoznasz się z metodami budowy strategii rozwoju dostosowanego do wymagań rynku
 • Zdobędziesz wiedzę na temat budowy Mapy Drogowej Doskonalenia (Road Map)
 • Poznasz zasady zastosowania VSM (Value Stream Mapping)
 • Zapoznasz się z zasadami budowy wskaźników dla procesu doskonalenia
 • Poszerzysz wiedzę na temat kalkulacyjnych metod diagnozy strumienia wartości
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy zarządzający/operacyjni
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Specjaliści ds. doskonalenia
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści

Program szkolenia

 • Definicja strumienia wartości
  • Czy różni się strumień wewnętrzny od zewnętrznego i na jakim oprzeć mapowanie?
  • Jak poprawnie zdefiniować strumień wartości dla celów mapowania?
 • Istota procesu mapowania, kroki procesu i możliwości narzędzia
  • Do czego służy proces mapowania i jakich obszarach go stosować?
  • Jakie narzędzia można zastosować przy mapowaniu?
 • Analiza stanu obecnego na konkretnym przykładzie
  • Analiza klienta
  • Analiza przepływu informacji
  • Analiza dostawców
  • Analiza procesu wytwórczego
  • Monitoring i raportowanie przepływu
 • Omówienie problemów i pomysłów dotyczących doskonalenia omawianego strumienia
 • Budowa koncepcji nowego strumienia wartości z uwzględnieniem postawionych przed zespołem celów strategicznych
  • Optymalizacja przepływu materiałów i informacji
  • Dostosowanie procesu do taktu klienta
  • Wybór metody planowania oraz kontroli przebiegu procesu
  • Kalkulacja elastyczności procesu docelowego oraz niezbędnych poziomów zapasów
 • Tworzenie planu akcji doskonalących (Mapa Drogowa) prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego oraz zestawu wskaźników do monitorowania procesu doskonalenia
  • Metody określania właściwych wskaźników
  • Rodzaje map drogowych
  • Efektywna praca  mapą drogową doskonalenia

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Przykładowa mapa drogowa doskonalenia
 • Wzory arkuszy dla analizy poszczególnych elementów mapy oraz właściwego poziomu zapasów
 • Przykładowa mapa strumienia wartości
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT