Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management

Data rozpoczęcia: 01 marca 2018 Data zakończenia: 02 marca 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1600 zł - 1900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

DOSKONALENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z WYKORZYSTANIEM LEAN MANAGEMENT.

Gra symulacyjna wdrożenia LM.

Opis i cel szkolenia:

Lean to koncepcja polegająca na realizacji wymagań klienta, przy możliwie najniższym zaangażowaniu wszelkich zasobów. Polega na stopniowych i systematycznych działaniach, zmierzających do osiągnięcia Doskonałości Operacyjnej (Operational Excellence), zapewniającej przewagę konkurencyjną.

Lean to sposób myślenia i działania, a także zestaw narzędzi skierowanych na rozwój zespołu i przedsiębiorstwa. 

 • Czy Twój Klient jest usatysfakcjonowany czasem w którym realizujesz jego zamówienia?
 • Małe partie w zamówieniach są zmorą całej firmy?
 • Wyzwaniem jest zapanowanie nad poziomem zapasów?
 • Brakuje materiałów do produkcji?
 • Produkcję męczą awarie i buble?
 • Plany produkcji ciągle ulegają zmianom?
 • Brakuje Ci rąk, głów i pomysłów do podejmowania działań doskonalących?
 • Masz już Lean ale coś w nim nie działa?

Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie choć na jedno z ww. pytań, to szkolenie jest dla Ciebie – managera-lidera, dążącego do sprostania wyzwaniom, gotowego na zmiany i poszukującego rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia:

 • Aktywny udział we wdrożeniu Lean Management
 • Kompletny przegląd kluczowych narzędzi Lean Management
 • Zrozumienie celów i korzyści wynikających z zastosowania poszczególnych narzędzi Lean
 • Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania projektem zmiany
 • Poznanie technik angażowania pracowników w proces ciągłego doskonalenia
 • Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi zarządzania wynikami

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy firm
 • Szefowie i managerowie działów
 • Koordynatorzy Lean, managerowie Lean
 • Liderzy Lean, liderzy Kaizen

Program szkolenia:

WSTĘP i RUNDA 1 – Tradycyjna Fabryka

 • Jaki jest cel przedsiębiorstwa?
 • Czym manipulować ceną czy kosztami?
 • Definicja koncepcji Lean i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa.
 • 5 zasad Lean, czyli droga do doskonałości.
 • Pojęcie strumienia wartości.
 • Wartość postrzegana oczami Klienta –  za które z naszych działań Klient nie chciałby zapłacić?
 • Co to jest marnotrawstwo?
 • Identyfikacja czynności nie dodających wartości.
 • Jaką rolę odgrywa Lean, czyli ‘odchudzone myślenie’?

RUNDA 2 – Przepływ jednej sztuki

 • Zrównoważenie obciążenia operatorów – zrozumieć takt Klienta.
 • ‘One–piece–flow’ – ciągły przepływ, kiedy i gdzie go stosować?

RUNDA 3 – 5S

 • 5S– zasady organizacji efektywnego i wizualnego stanowiska pracy
 • Czas na 5S (przykłady rozwiązań)
 • Problemy występujące przy wdrażaniu 5S i przykłady rozwiązań

RUNDA 4 – Standaryzacja, SMED, Poka-Yoke, TPM, OEE

 • Standaryzacja – zasady budowy standardów pracy jako efektywnej metody pracy o znanym wyniku jakościowym
  • Dlaczego standaryzacja jest taka istotna? Ćwiczenie.
  • Jaką rolę odgrywają operatorzy, technolodzy i dział utrzymania ruchu w tworzeniu standardów?
  • Czynniki zaburzające płynność i elastyczność produkcji
 • SMED (Single Minute Exchange of Die)– jak skracać czas przezbrojeń?
  • Przykłady rozwiązań w skracaniu czasów przezbrojeń
  • Korzyści z zastosowania metody SMED
 • Poka-Yoke – jak zapobiegać błędom ludzkim – techniczne rozwiązania ostrzegające lub uniemożliwiające popełnienie błędu (przykłady i sugestie)
 • Rola TPM (Total Productive Maintenance) w procesie wyszczuplania strumienia wartości
 • Podstawy TPM: obsługa autonomiczna, obsługa prewencyjna, doskonalenie efektywności parku maszynowego, szkolenia, zakupy i projektowanie parku maszynowego
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Wskaźnik oceny efektywności parku maszynowego jako podstawa do poprawy sprawności parku maszynowego

RUNDA 5 – Kanban, Heijunka

 • System ‘pchany’ czy ‘ssany’ – prognoza czy reakcja na rzeczywiste zapotrzebowanie Klienta
 • System ssany – jak to działa
 • Projektowanie systemu ssanego czyli jak ułatwić życie planiście i zaopatrzeniu
 • Przykłady rozwiązań Kanban
 • MRP (Material Requirements Planning) i system ssany-czy i jak mogą funkcjonować razem
 • Definicja i zastosowanie Heijunki – metody efektywnego planowania produkcji.
 • Rola Sprzedaży i Planisty w zrównoważonym obciążaniu produkcji
 • Dlaczego produkować w małych partiach i jak obciążać produkcję, by zdążyć ze zleceniami na czas

PODSUMOWANIE

 • Istota i waga planu wdrożenia
 • Rola narzędzi „miękkich” w procesie wdrożenia
 • Program Rozwiązywania Problemów – czy Twoi pracownicy potrafią dostrzegać i definiować problemy?
 • Program Pomysłów Pracowniczych – jak sprawnie zarządzać kreatywnością pracowników?

Forma szkolenia:

 • Szkolenie w całości oparte na autorskiej grze symulacyjnej – Gra Fabryka Skomplikowanych Urządzeń symuluje procesy montażu manualnego, obróbki maszynowej wymagające przezbrojeń, a także gięcia, cięcia i lutowania. To gra, w której każdy odnajdzie odbicie swoich problemów i pozna sposoby ich rozwiązania. Cała teoria prezentowana w toku szkolenia przenoszona jest na grę, podczas której uczestnicy mogą sprawdzić czy, gdzie i jakie rozwiązania się sprawdzają.
 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

Prowadzący szkolenie:

Akademia Lean Managera składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:

4 sesji (8 dni) cena = 6 400 zł netto (800 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 5 100 zł netto (850 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 600 zł netto (900 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 900 zł netto (950 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).