Doskonałość operacyjna z Lean Management

Data rozpoczęcia: 07 stycznia 2019 Data zakończenia: 08 stycznia 2019 Miejsce: Łódź Cena: 1500 zł - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
piątek: 8.00 - 16.00

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA Z  LEAN MANAGEMENT

Gra symulacyjna wdrożenia LM

Współczesne przedsiębiorstwa i ich Managerowie zmagają się z licznymi problemami, wynikającymi z turbulentności otoczenia, wyzwań rynku i wysokimi oczekiwaniami klientów. Rozwiązanie tych problemów umożliwia wdrożenie koncepcji Lean Management i świadome korzystanie z jej narzędzi. Lean polega bowiem na stopniowych i systematycznych działaniach zaangażowanego zespołu, zmierzających do osiągnięcia Doskonałości Operacyjnej.

Szkolenie warsztatowe „Doskonałość Operacyjna z Lean Management” to warsztaty z grą symulacyjną, która umożliwia uczestnikom zapoznanie się z narzędziami Lean oraz mechanizmami ich wdrażania, a także obserwację przyczyn i korzyści wprowadzenia zmian w symulowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Lean Management i jej narzędziami. Po zakończonym szkoleniu będziesz potrafił zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa, a także wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia do ich wyeliminowania.


Korzyści ze szkolenia

 • Weźmiesz aktywny udział we wdrożeniu Lean Management dzięki grze symulacyjnej
 • Zapoznasz się z kluczowymi narzędziami Lean Management
 • Zrozumiesz cele i korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych narzędzi Lean
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności zarządzania programem ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystania narzędzi zarządzania wynikami
 • Poznasz techniki angażowania pracowników w proces ciągłego doskonalenia

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy
 • Managerowie działów zaangażowanych w proces realizacji zamówienia
 • Koordynatorzy Lean, managerowie Lean
 • Liderzy Lean, liderzy Kaizen
 • Wszyscy zainteresowani Lean Management

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Definicje Lean- japońska i amerykańska. Która wersja jest nam bliższa?
 • Japońska droga do doskonałości i 10 zasad Kaizen. W jaki sposób link thinking odnosi się do wizji i wartości przedsiębiorstwa?
 • Rodzaje nieefektywności- Muda, Mura i Muri. Jak rozpoznać i pozbyć się nieefektywności?
 • Strumień wartości w przedsiębiorstwie. O jakie przepływy zadbać i jak na nich zarobić?

Część 1. Fundamenty

 • Diagnoza stanu obecnego organizacji z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Jak zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa?
 • Analiza przepływu materiałów i informacji w firmie.
 • Wizualne zarządzanie wynikami.
 • Od marnotrawstwa i problemów do rozwiązań – inicjowanie działań doskonalących i ich priorytetyzacja z wykorzystaniem ScrumLean

Część 2. Przepływ materiałów

 • Takt klienta, czyli rytm przepływu zdolnego zrealizować zamówienia w zadanym czasie.
 • Tworzenie ciągłego przepływu materiałów przez proces wytwórczy.
 • Jakość wbudowana w proces.
 • Kobetsu Kaizen, czyli prowadzenie działań ukierunkowanych na konkretny problem.

Część 3. Standardy

 • 5S i Kamishibai Muda. Jak zaangażować pracowników w działania doskonalące?
 • Od standardów pracy do instruktażu pracowników. Jak wykorzystać matrycę kompetencji i TWI?

Część 4. Efektywność i elastyczność

 • Zarządzanie elastycznością produkcji z wykorzystaniem SMED. Po co i jak szybko przezbrajać produkcję?
 • Zarządzanie efektywnością produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE.

Część 5. Sterowanie przepływem

 • Modelowanie procesu planowania. Jak zdecydować czy można wdrożyć JIT, system ssący czy należy wszystko produkować na zamówienie?
 • Wdrożenie systemu ssącego. Jak się przygotować?
 • Heijunka- japońskie rozwiązanie na niestabilne zamówienia i zmienne obciążenie produkcji.

Podsumowanie

 • Planowanie działań doskonalących.
 • Rola lidera w procesie ciągłego doskonalenia. Jak wspierać zespół w podejmowaniu działań doskonalących?
 • Kluczowe techniki angażowania pracowników w zmiany

Forma szkolenia

 • Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną (50% czasu szkolenia), prezentacja multimedialna z częścią multimedialną (30% czasu szkolenia), dyskusje i wymiana doświadczeń (20% czasu szkolenia).

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia


Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Akademia Lean dla Managerów, składającego się z czterech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean dla Managerów:

4 sesji (8 dni) cena = 6 000 zł netto (750 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena =4 800 zł netto (800 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 400 zł netto (850 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean dla Managerów, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).