Efektywność kadr

  • Zarządzanie rozwojem i elastycznością kompetencji pracowników (mulstiskills matrix)
  • Doskonalenie efektywności szkoleń nowych pracowników (TWI – Training within industry)
  • Rozwój umiejętności miękkich i zarządczych