Efektywność wyposażenia / maszyn

  • Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu (Total Productive Maintenance – TPM)
  • Zarządzanie efektywnością wykorzystania maszyn i urządzeń (Overall Equipment Efficiency – OEE)
  • Skracanie czasów przezbrojeń (SMED)