Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej – ONLINE

Data rozpoczęcia: 02 lipca 2020 Data zakończenia: 02 lipca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 700 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 1 dzień od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej,

czyli jak tworzyć zespół, któremu zależy na wynikach firmy.

W dzisiejszych, trudnych czasach, przetrwać na konkurencyjnym rynku pozwolą umiejące ze sobą współpracować zespoły. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy zespołowej jest bardzo proste i tanie. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych.
Podstawą dobrej współpracy jest bezpieczeństwo mentalne członków zespołu i zaufanie między nimi oraz ich przełożonymi. Związane jest ono z przewidywalnymi warunkami współpracy i zachowań. O to bezpieczeństwo można zadbać dzięki wprowadzeniu kodeksu etycznego, którego elementami są wartości organizacji i zespoły funkcjonujące na określonych zasadach.
Zapewnienie zespołom komfortowych warunków współpracy poprawia ich efektywność. Najważniejszy staje się wspólny wynik, a nie dbałość o sukcesy poszczególnych interesów osób.

Celem szkolenia jest zdobycie przez jej uczestników umiejętności wypracowania w swoich przedsiębiorstwach lub zespołach systemu wartości oraz identyfikacji i eliminacji dysfunkcji pracy zespołowej w oparciu o koncepcję P. Lencioniego.


Korzyści ze szkolenia

 • Zweryfikujesz jaką rolę w firmie mają wypracowane przez pracowników wartości
 • Poznasz metodę wypracowania wartości przez pracowników firmy
 • Nabędziesz umiejętności formułowania wartości
 • Zapoznasz się z 5 dysfunkcjami pracy zespołowej
 • Zrozumiesz jak powiązane są poszczególne dysfunkcje pomiędzy sobą
 • Będziesz potrafił zidentyfikować objawy każdej z dysfunkcji pracy zespołowej
 • Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób przezwyciężać poszczególne dysfunkcje pracy zespołowej
 • Poznasz zasady wyznaczania zasad i moderowania zasad konfliktu.
 • Zweryfikujesz swoje przekonania dotyczące angażowania pracowników.
 • Upewnisz się jak poradzić sobie z unikaniem odpowiedzialności
 • Dowiesz się z czego wynika brak przywiązania do wyników i jak temu przeciwdziałać.

Grupa docelowa

 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Lean Menadżerowie
 • Specjaliści HR
 • Właściciele firm

Program szkolenia

 • Zespół
  • Czym różni się zespół od grupy razem pracujących osób?
  • Jakie warunki sprzyjają pracy zespołowej, a jakie powodują, że nasz zespół nie współgra?
  • Jak zdiagnozować dysfunkcje pracy w swoim zespole?
  • Wypełnimy ankietę, która wstępnie wskaże dysfunkcje, którym trzeba się przyjrzeć.
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
  • Jakie znamy dysfunkcje pracy zespołowej?
  • W jakiej kolejności należy je eliminować?
  • Jak przeciwdziałać poszczególnym dysfunkcjom?
 • Brak zaufania w zespole
  • Jakie są objawy?
  • Jak budować zaufanie w zespole?
  • Jak przeciwdziałać nawrotom tego problemu?
  • Wymienimy się sposobami na eliminowanie braku zaufania w zespole.
 • Konflikt w zespole
  • Czy konflikt w zespole jest czymś niepożądanym?
  • Co się dzieje, jeżeli konflikt jest na zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie emocjonalnym?
  • Jak osiągnąć punkt konstruktywnego konfliktu?
  • Tworzymy profil konfliktu, czyli zasady na jakich ma się odbywać otwarta dyskusja między nami.
 • Brak zaangażowania
  • Po czym poznać, że osoby w zespole nie są wystarczająco zaangażowane?
  • Czy konsensus jest sposobem na wypracowanie dobrego rozwiązania dla organizacji?
  • Jakie są konsekwencje niewysłuchania zdań wszystkich zaangażowanych w sprawę stron?
  • Budujemy listę pytań sprawdzających: poziom zaangażowania zespołu
 • Nie przyjmowanie odpowiedzialności za cele
  • Czy ważna jest wiedza o tym nad czym pracują inne zespoły w firmie?
  • Co się stanie jak przestaniemy dbać o przestrzeganie wypracowanych standardów?
  • W jaki sposób członkowie zespołów mogą zapobiegać niejasności wobec postawionych celów?
  • Testujemy prawidłowe udzielanie informacji zwrotnej.
 • Brak dbałości o wyniki
  • Co się wydarzy jeśli zadbamy wyłącznie o lokalne optymalizacje?
  • Jak wizualne zarządzanie wynikami wpływa wyniki zespołu?
  • W jaki sposób monitorować postęp pracy w projekcie?
  • Budujemy tablicę wizualnego zarządzania wynikami
 • Wartości firmy
  • Czym są wartości przedsiębiorstwa?
  • W jakim celu tworzy się wartości w firmie?
  • Jak wypracować system wartości?
  • Konstruujemy nasz wspólny system wartości
 • Elementy składowe systemu wartości
  • Czy liczba wartości ma znaczenie?
  • W jaki sposób zadbać byśmy rozumieli wartości w ten sam sposób?
  • Jak często i w jakich okolicznościach rozmawiać o tych wartościach?
  • Tworzymy agendę do spotkania zespołu.
 • Jak to działa w praktyce?
  • Czy wysiłek związany z utrzymaniem wartości się opłaci?
  • Jakich efektów można oczekiwać od funkcjonującego sytemu wartości?
  • Jakie długookresowe korzyści przyniesie utrzymanie systemu w organizacji?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne, zadania indywidualne, dyskusje, autotesty,


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Ankieta 5 dysfunkcji pracy zespołowej
 • Wartości zespołu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Mapa konfliktu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Lista pytań na spotkania zespołu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Model udzielania informacji zwrotnej (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowa tablica wizualnego zarządzania (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT