Finanse w Lean Management

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2016 Data zakończenia: 12 stycznia 2016 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: od 1 260 do 1 800 zł Godziny sesji:
poniedziałek: 10.00 - 17.30
wtorek: 8.30 - 16.30

Opis i cel szkolenia:

Wdrażasz koncepcję Lean Management lub wybrane jej narzędzia w obszarze produkcji lub logistyki? Chcesz ustalić w jaki sposób Twoje działania będą realnie oddziaływały na zyski firmy? A może masz wątpliwości w jaki sposób kalkulować koszty i zyski Twoich wdrożeń? Stoisz w obliczu obniżki cen i zastanawiasz się czy możesz zaakceptować propozycję swojego Klienta? A może szykuje Ci się kontrakt, który wydaje Ci się nieatrakcyjny?

Chcemy zaproponować Państwu wykorzystanie metody przerobowego rachunku kosztów, który umożliwia wszechstronne podejście do działań doskonalących zarówno w obszarze produkcji i logistyki jak i sprzedaży oraz finansów. Rachunek, który jednoczy wszystkie działy na wspólnym celu, będąc jednocześnie rachunkiem prostym, mało pracochłonnym i jednoznacznym.

Przerobowy Rachunek Kosztów to rewolucja w myśleniu o kosztach, ale i świetne narzędzie w podejmowaniu decyzji przez managerów i w zarządzaniu wynikami firmy.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznasz praktyczne, efektywne i sprawdzone podejście do kalkulacji kosztów wytworzenia
 • poznasz narzędzia służące zarządzaniu wynikami finansowymi przedsiębiorstwa
 • poznasz narzędzia pozwalające rzetelnie ocenić wdrażane zmiany i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstwa
 • samodzielnie dokonasz kalkulacji kosztów i analizy scenariuszy decyzyjnych
 • dowiesz się jakie są główne kroki wdrożeniowe proponowanego rachunku kosztów

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy produkcji
 • Dyrektorzy logistyki
 • Dyrektorzy sprzedaży
 • Dyrektorzy finansów
 • Dyrektorzy kontrolingu

Program szkolenia:

 • Metody rachunku kosztów i kalkulacji kosztu wytworzenia
  • Rachunek kosztu standardowego – klucz maszynogodzin
  • Rachunek kosztu standardowego – klucz ilości produkcji
 • Przerobowy rachunek kosztów – przerób dla produktu i ROI dla decyzji managerskich Gra symulacyjna – porównanie metod rachunku kosztów i ich efektów
 • Szczegółowe omówienie metody przerobowego rachunku kosztów
  • Wady i zalety metod
  • Wartość dodana metody przerobowego rachunku kosztów
  • Konstrukcja metody
 • Raporty finansowe w przerobowym rachunku kosztów
 • Wprowadzenie do ROI w przerobowym rachunku kosztów
  • Podstawy wyliczania ROI
  • Kalkulacja ROI
  • Δ ROI  – zastosowanie na przykładzie
 • Symulacje 10 scenariuszy działań w oparciu o metodę przerobowego rachunku kosztów
  • Ocena portfela produktów
  • Ocena kontraktów z klientami
  • Ograniczenia po stronie kapitału obrotowego
  • Decyzje jakość vs. koszt zakupu
  • Zarządzanie minimalną partią produkcyjną
  • Zarządzanie strukturą łańcucha dostaw
  • inne
 • ROI a narzędzia Lean
 •  Analiza ryzyka finansowego narzędzi Lean oraz metody zapobiegania ryzykom dzięki analizie składowych ROI (T – przerób, OE – wydatki operacyjne, I – zapasy)
 •  Wdrożenie krok po kroku
  • Czy przerobowy rachunek kosztów wypiera inne rachunki?
  • Ograniczenia prawne stosowania przerobowego rachunku kosztów
  • Przygotowanie do wdrożenia
  • Jak oszacować ROI na bazie sprawozdania finansowego
 • Podsumowanie

Szkolenie prowadzone jest na bazie gry symulacyjnej

 Forma szkolenia: 

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

*Cena netto za szkolenie przy zgłoszeniu:

 • 1 800 zł/osobę
 • Oferta specjalna: 30% rabatu dla finansisty, który przyjedzie z szefem działu operacyjnego.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).