Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!

Data rozpoczęcia: 22 listopada 2018 Data zakończenia: 23 listopada 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy.

Dodatkowy termin!

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce metody harmonogramowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności planowania operacyjnego w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji
 • Zdobędziesz wiedzę na temat planowania i harmonogramowania działań projektowych
 • Poznasz techniki rozliczania i monitorowania procesów produkcyjnych
 • Zapoznasz się z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Sito Glanday’a
 • Optymalizacja liczby przezbrojeń
 • Harmonogramowanie wąskiego gardła
 • Heijunka
 • Planowanie działań projektowych z wykorzystaniem SCRUMLean
 • Raportowanie produkcji jako podstawa do podejmowania decyzji przez planistę
 • Wskaźniki monitorowania efektywności planowania
 • Techniki monitorowania realizacji planu produkcji

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykłady zastosowania różnych systemów harmonogramowania wraz z przykładowymi mapami procesu
 • Przykłady raportów i analiz dla rozliczania procesów produkcyjnych
 • Zestaw wskaźników dla obszaru produkcji i planowania (wypracowane w trakcie szkolenia)

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planisty Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).