Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Data rozpoczęcia: 07 grudnia 2017 Data zakończenia: 08 grudnia 2017 Miejsce: Gdańsk. Brak miejsc! Dodatkowy termin 11-12.12! Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.

Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce metod harmonogramowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności planowania operacyjnego w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji
 • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji
 • Poznanie technik rozliczania i monitorowania procesów produkcyjnych
 • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia:

 • Sito Glanday’a
 • Optymalizacja liczby przezbrojeń
 • Harmonogramowanie wąskiego gardła
 • Heijunka
 • Raportowanie produkcji jako podstawa do podejmowania decyzji przez planistę
 • Wskaźniki monitorowania efektywności planowania
 • Techniki monitorowania realizacji planu produkcji

Forma szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykłady zastosowania różnych systemów harmonogramowania wraz z przykładowymi mapami procesu
 • Przykłady raportów i analiz dla rozliczania procesów produkcyjnych
 • Zestaw wskaźników dla obszaru produkcji i planowania (wypracowane w trakcie szkolenia)

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planistów Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)