Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Data rozpoczęcia: 28 listopada 2019 Data zakończenia: 29 listopada 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Planowanie na najniższym poziomie nie może zostać pozostawione bez nadzoru. Istotne dla wyników przedsiębiorstwa jest właściwe kolejkowanie zadań i dopasowywanie ich do faktycznych możliwości maszyn i załogi.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami harmonogramowania produkcji wieloasortymentowej oraz radzenia sobie z ograniczeniami po stronie procesów produkcyjnych i zasobów. Przedstawione zostaną także metody sprawnego rozliczania i monitorowania produkcji służące zapewnieniu poprawnej realizacji planu i stanowiące podstawę do opracowania kierunków doskonalenia procesu planowania.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce metody harmonogramowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności planowania operacyjnego w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji
 • Rozwiniesz umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
 • Zapoznasz się z możliwościami systemów ERP w zakresie raportowania i monitorowania wyników
 • Zdobędziesz wiedzę na temat planowania i harmonogramowania działań projektowych
 • Poznasz techniki rozliczania i monitorowania procesów produkcyjnych
 • Zapoznasz się z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Sito Glanday’a
 • Optymalizacja liczby przezbrojeń
 • Harmonogramowanie wąskiego gardła
 • Heijunka
 • Planowanie działań projektowych z wykorzystaniem SCRUMLean
 • Raportowanie produkcji jako podstawa do podejmowania decyzji przez planistę
 • Wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności MRP do wdrożenia produkcji w systemie PULL
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby harmonogramowania produkcji
 • Wskaźniki monitorowania efektywności planowania
 • Techniki monitorowania realizacji planu produkcji

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykłady zastosowania różnych systemów harmonogramowania wraz z przykładowymi mapami procesu
 • Przykłady raportów i analiz dla rozliczania procesów produkcyjnych
 • Zestaw wskaźników dla obszaru produkcji i planowania (wypracowane w trakcie szkolenia)
 • Opis możliwych do wykorzystania parametrów planistycznych
 • Wzory podstawowych raportów planistycznych
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Planisty Produkcji:

 • do 31.07.2019 – 15 % rabatu, czyli 1530 zł netto/szkolenie/os.
 • do 22.08.2019 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).