HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów – ONLINE

Data rozpoczęcia: 15 lipca 2020 Data zakończenia: 15 lipca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 600 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 1 dzień od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów,

czyli jak sprawić, aby wszyscy zmierzali w tym samym kierunku

„Jeżeli chcesz iść szybko – idź sam. Jeżeli chcesz zajść daleko – idź w grupie”

Czas turbulencji i kryzysu to nie jest dobry moment, by z rozwianym włosem i błyskiem w oku każdy z pracowników biegał w sobie tylko znanym celu i kierunku, realizując indywidualne zadania. Sytuacja jakiej jesteśmy świadkami, jeszcze bardziej niż zwykle, podkreśla wagę zespołowego podążania w jednym, określonym przez strategię kierunku. Jedna wizja stanu przyszłego, jeden kierunek, jedna strategia. To nie jest czas solistów. Dziś, gdy bardziej niż zwykle, istotne jest, aby na wszystkich szczeblach organizacji planować i realizować swoje działania w sposób spójny i maksymalnie wykorzystujący potencjał wszystkich działów, Hoshin Kanri wydaje się długo wyczekiwanym rozwiązaniem. Również wówczas, gdy kwestia szybkiego reagowania na nowe ograniczenia jest paląca.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego i sprawdzonego podejścia do systemowego planowania, działania oraz reagowania, poprzez rozwinięcie strategii na wszystkie poziomy organizacji, w sposób angażujący pracowników wokół wspólnych celów firmy. Hoshin Kanri to stan, w którym wszyscy wiedzą, w jaki sposób ich codzienna praca oraz realizacja celów indywidualnych i zespołowych, przyczynia się do realizacji strategii firmy i osiągnięcia założonych rezultatów.


Korzyści ze szkolenia

 • Przypomnisz sobie praktyczne zastosowania cyklu PDCA
 • Poznasz metody wyboru kategorii celów innych niż tylko finansowe
 • Przećwiczysz formułowanie wyzwań zgodne z metodą Hoshin Kanri
 • Pogłębisz umiejętności wyznaczania celów metodą SMART i SMARTER
 • Poznasz kategorie mierników i wskaźników oraz nauczysz się je projektować
 • Odkryjesz nowe zastosowanie diagramu Ishikawa
 • Poznasz metody kaskadowania celów przez wszystkie poziomy organizacyjne
 • Dowiesz się czym jest proces „cathball” stosowany do delegowania celów
 • Nabędziesz umiejętność projektowania tablic Hoshin Kanri
 • Rozwiniesz umiejętność planowania przeglądów wyników i ich standaryzacji
 • Zapoznasz się z metodą utrzymania i rozwoju techniki Hoshin Kanri
 • Przećwiczysz metody pracy przy użyciu narzędzi zdalnych

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy
 • Szefowie Działów i Managerzy
 • Lean Managerzy
 • Menagerzy Projektów
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean / Kaizen

Program szkolenia

 • Wizja, Misja i Strategia
  • Co to jest „prawdziwa północ i jak tam dojść?
  • Czy Wizja i Misja są dzisiaj istotne?
  • Co zrobić gdy już ugasimy „pożar”
  • Duży i mały cykl PDCA
  • „Opowiem Wam pewną historię” – wprowadzenie do case study
 • P jak planowanie roczne
  • Kogo dotyczy planowanie roczne?
  • Na jakim poziomie rozpocząć planowanie?
  • Czy kategoryzacja to to samo co nadawanie priorytetów? Wybieramy kategorie
  • Jakie stoją przed nami wyzwania? Definiujemy wyzwania
  • Cel czyli co chcemy osiągnąć? Ustalamy SMART’ny cel
  • Mierniki i wskaźniki czyli jak będziemy śledzili nasze postępy? Projektujemy
  • Metody czyli jak dojść tam gdzie zamierzamy się udać? Wykorzystujemy metody
 • D jak wdrażanie i realizacja planów
  • Porozmawiajmy – czyli jak uzyskać konsensus i porozumienie co do celów?
  • Czy powinniśmy zapewnić spójność celów w procesach i strumieniach wartości?
  • W jaki sposób efekty mojej pracy przyczyniają się do realizacji Celu organizacji?
  • Jak i do jakiego poziomu kaskadować cele? Kaskadujemy cele
  • W jaki sposób śledzić stopień realizacji podjętych działań?
 • C jak przeglądy i weryfikacja planów i działań
  • Wizualizować mierniki czy nie wizualizować?
  • Wizualizacja efektywna czy efektowna?
  • Jakie są zasady efektywnej wizualizacji? Projektujemy wizualizację
  • Jak często przeglądać plany?
  • Czy warto mieć standard przeglądu?
  • O czym mówi status działań? Definiujemy plan przeglądów i standard
 • A jak dostosowanie działań do osiąganych rezultatów
  • Kto, kiedy i jak powinien zareagować? Projektujemy zasady reagowania
  • Co zawiera Arkusz Działań?
  • Jak działa Arkusz Działań? Tworzymy nasz arkusz
 • Zapętlamy czyli jak sprawić by nasze PDCA się kręciło?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Szablon diagramu Ishikawy (plik)
 • Szablon arkusz działań (formularz excel)
 • Szablon planu (formularz excel)
 • Matryca skuteczności i efektywności
 • Formatka definiowania mierników i wskaźników
 • Lista kontrolna oceny wyzwania (wypracowane podczas szkolenia)
 • Karta analizy celu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Diagram Ishikawa – identyfikacja przyczyn i przeszkód w realizacji celu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Arkusz Działań (wypracowane podczas szkolenia)
 • Lista kontrolna oceny tablicy zarządzania wizualnego (wypracowane podczas szkolenia)
 • Standard przeglądu Hoshin Kanri (wypracowane podczas szkolenia)
 • Lista kontrolna przeglądu Hoshin Kanri (wypracowane podczas szkolenia)


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT