Improvement Kata, czyli jak budować kulturę ciągłego doskonalenia

Data rozpoczęcia: 14 lutego 2020 Data zakończenia: 14 lutego 2020 Miejsce: Gdańsk Cena: 900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
piątek: 8.00 - 16.00

Improvement Kata, czyli jak budować kulturę ciągłego doskonalenia

Kata ( jap. 型, 形), to japońskie słowo oznaczające wysoce sformalizowany rodzaj ćwiczeń, stosowanych w wielu tradycyjnych sztukach i sportach walki. Kata to sekwencje technik ataku i obrony, połączone z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej pozycji i sposobu oddychania. Kata są bardzo ważną częścią programów nauczania dla wielu sztuk walki, a dla niektórych stanowią ćwiczenia podstawowe.

Improvement Kata to standard Toyoty, wykorzystywany w nauce codziennych wzorców zachowań pracowników, mający na celu wdrożenie kultury ciągłego doskonalenia i wykorzystania naturalnej kreatywności pracowników do osiągania stawianych celów. Nauka ta realizowana jest przez przełożonych, poprzez zastosowanie określonego schematu zadawania pytań i stawiania wyzwań (coaching kata).

Improvement Kata i Coaching Kata są podstawą skutecznego wdrożenia Wizualnego Zarządzania Wynikami inaczej zwanego Daily Management.

Mechanizm Improvement i Coaching Kata wydaje się oczywisty, składa się bowiem z 4 prostych kroków:
1. Ustal długoterminowy cel, czyli dokąd zmierzasz?
2. Sprawdź gdzie jesteś, czyli jak wygląda stan obecny?
3. Ustal najbliższy cel, czyli dokąd jutro?
4. Eksperymentuj!

Mechanizm ten wymaga jednak złamania kilku paradygmatów w myśleniu managerów oraz stworzenia warunków, które pozwolą na rozwój Improvement Kata w codziennej rutynie pracy pracowników.

I o tym właśnie będzie nasze szkolenie!

Celem szkolenia jest przedstawienie i umożliwienie Wam przeżycia czym jest Improvement i Coaching Kata oraz wypracowanie listy warunków, które muszą być stworzone, by standard Toyoty mógł stać się także standardem w Waszej firmie. Dlatego w toku szkolenia skorzystamy z gry symulacyjnej, na której będziemy ćwiczyć kata doskonalenia oraz poruszymy takie zagadnienia jak: managerskie przekonania, ograniczające wdrożenie Improvement Kata, 5 dysfunkcji pracy zespołowej P.Lencioniego oraz analizy stylów myślenia i działania pracowników na podstawie narzędzia FRIS ®


Korzyści ze szkolenia

Uczestnik:

 • przeżyjesz coaching kata na własnej skórze
 • staniesz się członkiem zespołu, w którym zagości praktyka Improvement Kata
 • przećwiczysz pracę z wykorzystaniem coaching kata ze swoim zespołem
 • złamiesz paradygmaty w myśleniu o osiąganiu celów i popełnianiu błędów
 • poznasz sposoby przezwyciężania dysfunkcji pracy zespołowej
 • zdefiniujesz oczekiwania względem pracowników mając na uwadze ich style myślenia i działania.
 • będziesz gotowy do podjęcia decyzji o wdrożeniu Improvement Kata w Twoim zespole

Przełożony – zespoły wykorzystujące Improvement Kata w codziennej praktyce

 • znacznie szybciej osiągają cele, a przede wszystkim nie poddają się w ich realizacji
 • uczą się identyfikować przeszkody i je pokonywać
 • uczą się poszukiwać rozwiązań

Zespół:

 • w zespole stosującym Improvement Kata poszukiwanie dróg osiągnięcia celów staje się codzienną praktyką, a managerowie wspierają realizację eksperymentów.

Grupa docelowa

Uwaga! Improvement kata to technika pracy z zespołem dowolnej branży, dowolnej narodowości i dowolnego środowiska.


Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Improvement Kata i Coaching Kata. Co TO jest i z czym się je?
  • Po co nam kultura ciągłego doskonalenia, czyli dokąd zmierzamy?
  • Nasze obecne praktyki osiągania celów, czyli gdzie jesteśmy dzisiaj?
  • Co chcemy sprawdzić? Czyli nasz najbliższy cel!
 • Na start!
  • 10 zasad Kaizen, czyli 10 kluczy do rozwoju zespołu i procesu
  • Wartości w pracy z zespołem i w pracy zespołowej
 • Eksperymentujemy! Improvement Kata i Coaching Kata w praktyce zespołu
  • Wprowadzenie do gry symulacyjnej
  • 5 rund pełnych emocji i eksperymentów
  • Wnioski, czyli co było inne niż dotychczas?
 • 10 zasad Kaizen z punktu widzenia managera
  • Nasze przekonania, czyli ustalamy przeszkody dla każdej z zasad
  • Nasze możliwości, czyli ustalamy co możemy zrobić, by pokonać przeszkody
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P.Lencioniego, czyli o roli lidera zespołu w budowie kultury ciągłego doskonalenia
  • Dlaczego zespół z takim trudem osiąga wyniki?
  • Jak można stworzyć dysfunkcyjny zespół?
  • W jaki sposób eliminować dysfunkcje w pracy zespołowej?
  • Gdzie jest mój zespół? Autodiagnoza
  • Dokąd chcę zaprowadzić mój zespół w najbliższym miesiącu?
  • Jaki eksperyment zaplanuję i komu opowiem o jego wynikach?
 • Style myślenia i działania pracowników, czyli nie do każdego w ten sam sposób
  • Wprowadzenie do stylów myślenia i działania wg FRIS®
  • FRIS na skróty, czyli jaki jest mój prawdopodobny styl myślenia i działania?
  • Jak osiągamy cele z perspektywy stylu myślenia i działania?
  • Percepcja stylu myślenia, czyli jak do nas mówić, byśmy przekuwali komunikat w działanie?
  • Jak wykorzystać z FRIS® naturalne predyspozycje zespołu do osiągania celów?
  • Jak wykorzystać swój styl myślenia i działania w pracy nad rozwojem kultury ciągłego doskonalenia?
 • Dokąd teraz? Podsumowanie

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach, autotesty prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.


Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzą trenerzy i konsultanci LeanQ Team


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Karty refleksji Improvement Kata
 • test oceny zespołu „5 dysfunkcji pracy zespołowej”
 • „Ludzie z 4 planet” czyli o stylach myślenia i działania
 • Raport z projektu „Styl myślenia managera”
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cena

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).