Improvement Kata – ONLINE

Data rozpoczęcia: 22 lipca 2020 Data zakończenia: 22 lipca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 600 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 1 dzień od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Improvement Kata,

czyli sposób na pracę Lidera z zespołem nad osiągnięciem celu

Improvement Kata to standard Toyoty, wykorzystywany w nauce codziennych wzorców zachowań pracowników, mający na celu wdrożenie kultury ciągłego doskonalenia i wykorzystania naturalnej kreatywności pracowników do osiągania stawianych celów. Nauka ta realizowana jest przez przełożonych, poprzez zastosowanie określonego schematu zadawania pytań i stawiania wyzwań (coaching kata).

Improvement Kata i Coaching Kata są podstawą skutecznego wdrożenia Wizualnego Zarządzania Wynikami inaczej zwanego Daily Management.
Mechanizm Improvement i Coaching Kata wydaje się oczywisty, składa się bowiem z 4 prostych kroków.

Mechanizm ten wymaga jednak złamania kilku paradygmatów w myśleniu managerów oraz stworzenia warunków, które pozwolą na rozwój Improvement Kata w codziennej rutynie pracy pracowników.

Celem szkolenia jest pokazanie czym jest Improvement i Coaching Kata oraz wypracowanie listy warunków, które muszą być stworzone, by standard Toyoty mógł stać się także standardem w naszej firmie. Dlatego w toku szkolenia skorzystamy z interaktywnego ćwiczenia, podczas którego będziemy trenować kata doskonalenia. Poruszymy takie zagadnienia jak: managerskie przekonania, ograniczające wdrożenie Improvement Kata, 5 dysfunkcji pracy zespołowej P.Lencioniego.


Korzyści ze szkolenia

 • Przeżyjesz coaching kata na własnej skórze
 • Staniesz się członkiem zespołu, w którym zagości praktyka Improvement Kata
 • Przećwiczysz pracę z wykorzystaniem coaching kata ze swoim zespołem
 • Złamiesz paradygmaty w myśleniu o osiąganiu celów i popełnianiu błędów
 • Poznasz sposoby przezwyciężania dysfunkcji pracy zespołowej
 • Zdefiniujesz oczekiwania względem pracowników mając na uwadze ich style myślenia i działania.
 • Będziesz gotowy do podjęcia decyzji o wdrożeniu Improvement Kata w Twoim zespole

Grupa docelowa

 • Zespoły pracowników
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Project menedżerowie
 • Pracownicy działu Lean
 • Właściciele firm

Program szkolenia

 • Improvement Kata i Coaching Kata
  • Czym jest Coaching i Improvment?
  • Na czym polega?
  • Czy Improvement Kata jest zamiennikiem dla tradycyjnego Lean?
  • Po co nam kultura ciągłego doskonalenia, czyli dokąd zmierzamy
 • Zadbajmy o bezpieczeństwo zespołu
  • Czym jest bezpieczeństwo mentalne zespołu?
  • Jak wspólnie wypracowane wartości wspierają pracę zespołową?
  • Jakie są dysfunkcje pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać?
  • Konstruujemy nasz wspólny system wartości
 • Eksperymentujemy! Improvement Kata i Coaching Kata w praktyce zespołu
  • Jak przekazać zespołowi wizję celu i DLACZEGO ten cel jest ważny dla firmy i zespołu?
  • Czy nie zmieniając nic w procesie możesz liczyć na zmianę wyniku?
  • Gra symulująca doskonalenie procesu,
 • Wyzwania z którymi mierzą się zespoły
  • Uwolnij się od ograniczeń – czyli czym jest 10 zasad Kaizen?
  • Skąd biorą się pomysły na wyzwania dla zespołów?
  • Nasze obecne praktyki osiągania celów, czyli gdzie jesteśmy dzisiaj?
  • Co chcemy sprawdzić? Czyli nasz najbliższy cel?
  • Opracowujemy system usprawniania.
  • Poznajemy najczęściej stosowane narzędzia Lean Management wspierające zmiany
 • Style myślenia i działania
  • 4 style działania
  • Czy to że różnie myślimy i postrzegamy świat jest szansą czy zagrożeniem dla zespołu?
  • Jakie umiejętności powinni nabywać Liderzy skutecznych zespołów?
 • Dysfunkcje pracy zespołowej
  • W jak sposób rozwiązać problem z brakiem zaufania w zespole?
  • Co zrobić by konflikt nie wymykał się spod kontroli?
  • Z czego wynika brak zaangażowania?
  • Dlaczego część zespołu nie przejmuje odpowiedzialności za cele?
  • Jak wspierać dbałość o wyniki w całym zespole?
  • Wypełnimy ankietę, która wstępnie wskaże dysfunkcje, którym trzeba się przyjrzeć
 • Jak zacząć? Układamy plan wdrożenia

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Karty refleksji Improvement Kata (plik PDF)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT