Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy

Data rozpoczęcia: 28 listopada 2017 Data zakończenia: 29 listopada 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Firmy obecnie coraz bardziej borykają się z dużą rotacją pracowników, w związku z czym dążą do jak najkrótszego czasu wdrażania nowego pracownika do pracy. TWI (Training Within Industry) jest metodą, która zdecydowanie to ułatwia. W czym tkwi sukces tej metody? Wiedza i umiejętności, które musi nabyć nowa osoba, podzielona jest na małe fragmenty, łatwe do zapamiętania, a instruktorem jest doświadczony pracownik. Celem szkolenia jest nauka instruktorów w zakresie organizacji ich pracy oraz prowadzenia skutecznych instruktaży.

Grupa docelowa:

 • Przyszli i obecni instruktorzy, wdrażający nowych pracowników na stanowiskach pracy
 • Szefowie działów odpowiedzialni za rozwój instruktorów

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie metody szkolenia opartej na TWI
 • Nabycie umiejętności tworzenia ścieżki szkoleniowej dla nowego pracownika
 • Zrozumienie istoty odpowiedniego podziału pracy na potrzeby szkolenia
 • Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji szkoleniowej
 • Rozwój umiejętności wyznaczania celów i delegowania zadań podległych pracowników
 • Zapoznanie się z metodami weryfikowania wiedzy i umiejętności nowego pracownika
 • Rozwój umiejętności uczenia nowych pracowników

Program szkolenia:

 • Klasyfikacja pracy na stanowisku
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • W jakiej formie powinno być szkolenie?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Od czego zacząć szkolić pracownika i w jakiej kolejności?
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy
  • Jak ustandaryzować proces szkolenia?
 • Egzaminy
  • Jak zweryfikować czy szkolenie przyniosło efekty?
 • Instruktaż
  • Jak przygotować się do szkolenia?
  • Czy metodą 4 kroków można dobrze przygotować pracownika do nowej pracy?

Forma szkolenia:

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  filmy, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Arkusz Podziału Pracy (wydrukowany arkusz)
 • Egzamin (wydrukowany arkusz)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).