Skuteczne metody upraszczania audytów oraz wizualizacji i zarządzania wynikami

Data rozpoczęcia: 09 listopada 2017 Data zakończenia: 10 listopada 2017 Miejsce: Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Sieradz Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek, 9.00 - 17.00
piątek, 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia

W obecnych czasach, kiedy ciągle wdrażamy nowe standardy, metody postępowania czy rutyny, zaczyna brakować czasu na kontrolę tego, czy rzeczywiście są przestrzegane. Audyty są czasochłonne a szkolenie pracowników tak, aby wykonywali wszystkie niezbędne czynności, zajmuje większość dnia.

Czy audyt więc może trwać 5 minut? Czy pracownik może pamiętać o wszystkim, co ma do zrobienia? Czy, wreszcie, można zapewnić ciągłe doskonalenie standardów, nie poświęcając na to ośmiu godzin dziennie? Zdecydowanie tak! Należy się tylko zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia, takie jak Kamishibai, czy Wizualne Zarządzanie Wynikami.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Scanfil w Sieradzu, dzięki czemu uczestniczy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie metody w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznasz się z różnymi metodami audytowania standardów (Gemba Walk, lista kontrolna, Kamishibai)
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenie metody Kamishibai w firmie produkcyjnej na przykładzie fabryki Scanfil
 • Dowiesz się w jakich obszarach można stosować metodę Kamishibai
 • Poznasz zasady funkcjonowania metody Kamishibai
 • Nauczysz się projektowania kart i tablicy Kamishibai
 • Zobaczysz różnice między Kamishibai i metodami tradycyjnymi

Grupa docelowa:

 • Kierownicy
 • Dyrektorzy
 • Managerowie
 • Liderzy obszarów
 • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Wszyscy, którzy poszukują rozwiązania problemu (nie)utrzymania zmiany
 • Wszyscy, którzy chcą rozpocząć kontrolę utrzymania standardów i ci…, którzy nie mogą już patrzeć na wykresy radarowe.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań w fabryce Scanfill
 • Wizualne zarządzanie wynikami jako metoda skutecznego doskonalenia procesów
  • Zasady budowy systemu i określania miar
  • Wizualizacja wyników i budowa tablicy
  • Zapewnienie ciągłego doskonalenia – rozwiązywanie problemów
 • Audyt procesów w przedsiębiorstwie
  • Gemba Walk
  • Lista kontrolna
  • Kamishibai
 • Kamishibai jako skuteczne i szybkie narzędzie audytowania
  • Budowa tablicy Kamishibai
  • Prowadzenie audytu
  • Inicjowanie działań doskonalących
  • Audyt warstwowy w metodzie Kamishibai
 • Sprawne przekazywanie informacji i utrzymanie rutyny pracy
  • Kamishibai jako narzędzie wspomagające utrzymanie rutyny
  • Plan na tablicy z wykorzystaniem Kamishibai
  • Wizualne przekazywanie informacji

Forma szkolenia:

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, obserwacja rozwiązań w fabryce Scanfil, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Przykładowe karty Kamishibai w wersji elektronicznej
 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wypracowane przykłady rozwiązań

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.