Skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów – Kamishibai

Data rozpoczęcia: 09 listopada 2017 Data zakończenia: 10 listopada 2017 Miejsce: Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Sieradz Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek, 9.00 - 17.00
piątek, 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia

 • Pracownicy nie utrzymują wprowadzanych przez Ciebie standardów?
 • Audyty zajmują zbyt dużo czasu?
 • Działania poaudytowe trwają miesiącami lub nie są wdrażane wcale?
 • Chciałbyś, aby przełożeni zaangażowali się w proces audytowania?

Kamishibai to prosta technika wizualnego zarządzania, służąca utrzymaniu standardów pracy i ich rozwijaniu. Nie skupia się wyłącznie na produkcji – to narzędzie do zastosowania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Podzielimy się naszą wiedzą i managerskim doświadczeniem, by pokazać Wam jak w prosty sposób zapewnić, że Wasze działania doskonalące nie pójdą na marne.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Scanfil w Sieradzu, dzięki czemu uczestniczy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie metody w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznasz się z różnymi metodami audytowania standardów (Gemba Walk, lista kontrolna, Kamishibai)
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenie metody Kamishibai w firmie produkcyjnej na przykładzie fabryki Scanfil
 • Poznasz zasady funkcjonowania metody Kamishibai
 • Nauczysz się projektowania kart i tablicy Kamishibai
 • Poznasz praktyczne aspekty zastosowania Kamishibai
 • Zobaczysz różnice między Kamishibai a audytem 5S w praktyce

Grupa docelowa:

 • Kierownicy
 • Dyrektorzy
 • Managerowie
 • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Wszyscy, którzy poszukują rozwiązania problemu (nie)utrzymania zmiany

Program szkolenia:

 • Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań w fabryce Scanfill
 • Gemba Walk – zastosowanie w praktyce; sposób implementacji i problemy wdrożeniowe
 • Praktyczne poszukiwanie problemów i systematyczne metody ich monitorowania
 • Co to jest to Kamishibai? Wady i zalety metody.
 • Tablica i karty Kamishibai – przykłady implementacji
 • Audyt Kamishibai – zasady
 • Projektowanie systemu – warsztat
  • Uczestnicy
  • Częstotliwość przeglądów
  • Projektowanie tablicy
  • Projektowanie kart
 • Wdrożenie systemu – wskazówki

Forma szkolenia:

 • Zwiedzanie fabryki Scanfil z uwzględnieniem wdrożenia metody Kamishibai, warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Przykładowe karty Kamishibai w wersji elektronicznej
 • Przykłady rozwiązań systemu
 • Procedury obsługi systemu

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.