Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S

Data rozpoczęcia: 07 czerwca 2018 Data zakończenia: 08 czerwca 2018 Miejsce: Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Sieradz Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek, 9.00 - 17.00
piątek, 8.00 - 16.00

Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy,

czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S

Szkolenie pokaże Państwu, w jaki sposób przygotować się do wdrażania metodologii 5S. Podczas szkolenia poznacie Państwo czym jest selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz w jaki sposób i jak często je wykonywać, a także co w praktyce oznacza samodyscyplina.

Szkolenie oparte jest na grze symulacyjnej, która  przeprowadzi Państwa przez kolejne kroki wdrażania 5S, ze wskazaniem, aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, a czego należy unikać. Obserwacja istniejących rozwiązań będzie dla Państwa inspiracją do tworzenia własnych, unikatowych stanowisk, dostosowanych do potrzeb firmy i pracowników.

Wdrożenie systemu 5S to dopiero połowa sukcesu. Ciągłe doskonalenie standardów, metod postępowania czy rutyn pochłania mnóstwo czasu. Z drugiej strony codziennie stają Państwo przed koniecznością bieżącej kontroli wypracowanego systemu. Audyty są czasochłonne a szkolenie pracowników tak, aby wykonywali wszystkie niezbędne czynności, zajmuje sporą część dnia.

Czy audyt więc może trwać 5 minut? Czy możliwe jest, żeby pracownik pamiętał o wszystkim, co ma do zrobienia? Czy wreszcie, można zapewnić ciągłe doskonalenie standardów, nie poświęcając na to ośmiu godzin dziennie? Zdecydowanie tak! Należy się tylko zaopatrzyć w odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest Kamishibai. W trakcie szkolenia poznają Państwo tę prostą, czytelną, a zarazem niezwykle skuteczną i uniwersalną metodę audytowania.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Scanfil w Sieradzu, dzięki czemu uczestniczy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie metody w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu 5S poparte przykładami z różnych branż
 • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Zapoznanie się z procesem kompleksowego wdrażania 5S w firmie
 • Poznanie zasad wyznaczania celów i miar podczas wdrażania 5S
 • Pogłębienie wiedzy na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy
 • Poznanie różnych metod audytowania wdrożonych standardów 5S (Gemba Walk, lista kontrolna, Kamishibai)
 • Poznanie zasad i obszarów potencjalnego zastosowania metody Kamishibai
 • Nabycie umiejętności projektowania kart i tablicy Kamishibai
 • Doświadczenie różnic między Kamishibai i tradycyjnymi metodami audytowania
 • Obserwacja efektów skutecznego wdrożenie metody Kamishibai w fabryce Scanfil

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy
 • Kierownicy
 • Managerowie
 • Liderzy obszarów
 • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia

Program szkolenia

 • Prezentacja modelowego Programu 5S na przykładzie gry symulacyjnej, w tym: struktury 5S , roli i odpowiedzialności pracowników oraz zespołu wdrożeniowego
 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S oraz potencjalnych problemów, na które należy się przygotować, żeby skutecznie rozpowszechnić i utrzymać system.
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym:
  • wybór obszaru pilotażowego,
  • wyznaczanie celów i miar,
  • przygotowanie materiałów do warsztatu,
  • wykorzystanie PRP,
  • wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP,
  • selekcja i postępowanie z czerwoną etykietą,
  • postępowanie z awarią i narzędziem do naprawy.
 • Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań z obszaru 5S w fabryce Scanfill
 • Metody planowania i realizacji audytów 5S w przedsiębiorstwie
  • Gemba Walk
  • Lista kontrolna
  • Kamishibai
 • Kamishibai jako skuteczne i szybkie narzędzie audytowania
  • Budowa tablicy Kamishibai
  • Prowadzenie audytu
  • Inicjowanie działań doskonalących
  • Audyt warstwowy w metodzie Kamishibai
 • Sprawne przekazywanie informacji i utrzymanie rutyny pracy
  • Kamishibai, jako narzędzie wspomagające utrzymanie rutyny
  • Plan na tablicy z wykorzystaniem Kamishibai

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, obserwacja rozwiązań w fabryce Scanfil, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Przykładowe karty Kamishibai w wersji elektronicznej
 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wypracowane przykłady rozwiązań

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).