S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy

Data rozpoczęcia: 02 lipca 2019 Data zakończenia: 03 lipca 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 720 - 900 zł netto/dzień* Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy

Procesy planistyczne na poziomie strategicznym i taktycznym mają ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wagę tych procesów widzimy poprzez skalę rozwoju metod planistycznych, standaryzację oraz nacisk kładziony na ich praktykowanie w najbardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat poprawnego zaprojektowania i zastosowania planowania, zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wagę wpływu poprawnego planowania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego  korzyści.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz rolę planowania S&OP (planowania sprzedaży i operacji) oraz MPS (głównego planu produkcji)
 • Poznasz najlepsze praktyki wdrażania systemów planowania na poziomie strategicznym i taktycznym
 • Zapoznasz się z efektami poprawnego wdrożenia systemów planistycznych
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu procesów planistycznych na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Rozwiniesz znajomości metod współpracy z dostawcami
 • Nabędziesz umiejętności zarządzania i integracji procesów zakupowych, zaopatrzeniowych, produkcyjnymi oraz sprzedażowych
 • Poznasz metody zarządzania akcjami promocyjnymi, procesami wdrażania nowych produktów oraz wycofywania produktów z oferty

Grupa docelowa

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy finansowi/ Dyrektorzy controllingu
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Planiści zakupów/Specjaliści ds. zaopatrzenia
 • Kierownicy magazynu
 • Kierownicy projektu

Program szkolenia

 • Definicja procesu S&OP jako narzędzia planowania strategicznego
 • Przygotowanie do wdrożenia procesu S&OP
 • Kroki procesu S&OP i ich rola w realizacji celów finansowych firmy
 • Planowanie promocji, procesów NPI (wdrożenia nowych produktów) oraz EOL (wycofywania produktów) z wykorzystaniem przerobowego rachunku kosztów (Throughput Accounting)
 • Etapy wdrażania procesu S&OP
 • Rola Master Planning`u i jego lidera
 • Zasady tworzenia głównego planu produkcji (MPS)
 • Główny plan produkcji w procesach MTS (produkcja na zapas) i MTO (produkcja na zamówienie)
 • Metody zarządzania procesami pozyskiwania materiałów i usług, w tym rola parametrów logistycznych w negocjacjach handlowych z dostawcami
 • Metody zarządzania zapasami w systemie ssącym i pod zamówienie
 • Zasady współpracy z dostawcami i optymalizacji zapasów materiałów
 • Zarządzanie zmianą w produkcie w procesach planistycznych i zakupowych
 • Pomiar sprawności procesów planistycznych i zakupowych

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Procedury S&OP, MPS
 • Wzorcowe pliki dla procesu S&OP i MPS
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Akademia Lean dla Logistyków składa się z 3 niezależnych sesji:


* Cennik
W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Akademii Lean dla Logistyków:

 • do 30.04.2019 – otrzymasz 20 % rabatu, czyli 720 zł netto/dzień
 • do 31.05.2019 – otrzymasz 10 % rabatu, czyli 810 zł netto/dzień

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).