Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2019 Data zakończenia: 28 sierpnia 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 720 - 900 zł netto/dzień* Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy

Moduł w ramach Akademii Lean dla Logistyków dotyczący metod optymalizacji łańcucha dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami do projektowania, budowy strategii rozwoju i doskonalenia struktur łańcucha dostaw.

Warsztat szczególnie przydatny dla osób szukających nowych pomysłów na zwiększenie efektywności łańcucha dostaw i przygotowujących się do zdefiniowania strategii logistycznej.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz rolę wykorzystania narzędzia VSM (Value Stream Mapping) w odniesieniu do łańcucha dostaw
 • Poznasz zasady zastosowania VSM
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzia VSM
 • Zapoznasz się z zasadami budowy wskaźników wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw przez firmy „best in class”
 • Weźmiesz udział w efektywnych warsztatach budowy /optymalizacji organizacji zarządzania łańcuchem dostaw
 • Poznasz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzia VSM
 • Wymienisz doświadczenia pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • Poznasz zasady kalkulacji opłacalności działań doskonalących w obszarze łańcucha dostaw

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy Organizacji / Fabryk / Zakładów
 • Dyrektorzy Operacyjni
 • Menadżerowie ds. Logistyki
 • Kierownicy działów Produkcji / Logistyki
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia

Mapa strumienia wartości (VSM)

 • Rola i sposoby implementacji
 • Zasady budowy mapy
 • Diagnozowanie stanu obecnego
 • Identyfikacja problemów
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Zastosowania mapy strumienia wartości

Wskaźniki w łańcuchu dostaw

 • Rola wskaźników w zarządzaniu
 • Metody wykorzystywania wskaźników do zarządzania / doskonalenia
 • Przykłady praktycznych wskaźników i sposoby ich wykorzystania
 • Kontrola misji i strategii organizacji z wykorzystaniem wizualnych technik zarządzania

Organizacja łańcucha dostaw

 • Zasady budowy struktury organizacyjnej łańcucha dostaw
 • Narzędzia wspomagające optymalizację struktury organizacyjnej

Przerobowy rachunek kosztów w zarządzaniu łańcuchem dostaw – podstawy rachunku kosztów dla logistyków i produkcji jako narzędzie wyjścia poza lokalne optymalizacje


Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, przykłady praktycznych zastosowań (case-study), dyskusje, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykłady map strumienia wartości (plik XLS/VSD)
 • Biblioteka elementów do budowy mapy strumienia wartości (plik XLS/VSD)
 • Materiały merytoryczne o przerobowym rachunku kosztów z case study dla logistyki
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


 

Akademia Lean dla Logistyków składa się z 3 niezależnych sesji:


* Cennik
W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Akademii Lean dla Logistyków:

 • do 30.04.2019 – otrzymasz 20 % rabatu, czyli 720 zł netto/dzień
 • do 31.05.2019 – otrzymasz 10 % rabatu, czyli 810 zł netto/dzień

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).