Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce

Data rozpoczęcia: 14 czerwca 2019 Data zakończenia: 14 czerwca 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Godziny sesji:
piątek: 8.00 - 16.00

Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw

Narzędzia Lean management w logistyce – gra symulacyjna

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników technik identyfikacji potencjału, mechanizmów monitorowania oraz narzędzi doskonalenia łańcucha dostaw. Sesja oparta jest na autorskiej grze symulacyjnej Słoneczny Łańcuch Dostaw®, przedstawiającej problematykę łańcucha dostaw, obejmującą dostawców i ich procesy, zaopatrzenie, fabrykę, planowanie, obsługę klienta oraz centra dystrybucyjne.

Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko poznają narzędzia, służące doskonaleniu efektywności i terminowości w łańcuchu dostaw, ale też sprawdzą, jak pokazane rozwiązania stosować w praktyce, jakie przynoszą efekty i od czego te efekty zależą.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz mechanizm kalkulacji efektywności finansowej łańcucha dostaw
 • Nabędziesz wiedzę o narzędziach i technikach doskonalenia łańcucha dostaw
 • Poznasz sposoby identyfikacji potencjału w łańcuchu dostaw
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania ról i miejsc, decydujących o efektywności łańcucha dostaw
 • Zrozumiesz funkcjonowania całego łańcucha dostaw i ograniczenia wynikające ze słabości poszczególnych ogniw
 • Poznasz rolę integracji działów w zarządzaniu efektywnością łańcucha dostaw

Grupa docelowa

 • szef logistyki
 • dyrektor zarządzający
 • dyrektor operacyjny
 • dyrektor produkcji/szef produkcji/kierownik produkcji
 • dyrektor sprzedaży/obsługi klienta
 • dyrektor finansowy/dyrektor controllingu
 • dyrektor zakupów/zaopatrzenia
 • główny planista

Program szkolenia

 • Wstęp do Lean Logistics
 • Co to jest efektywność łańcucha dostaw i jak ją mierzyć?
 • Kluczowe wskaźniki łańcucha dostaw
 • Variety funnel – narzędzie optymalizacji łańcucha dostaw
 • Zarządzanie elastycznością produkcji (EPE) sposobem na wyzwania High Mix Low Volume
 • System ssący (kanban) co to jest i co decyduje o wielkości zapasu?
 • System ssący w łańcuchu dostaw
 • Wizualne Zarządzanie Wynikami – jako narzędzie zarządzania doskonaleniem efektywności Łańcucha Dostaw
 • Mapowanie Łańcucha Dostaw –  diagnoza potencjału i kreowanie wizji stanu przyszłego
 • Mapa Drogowa – narzędzie planowania realizacji strategii łańcucha dostaw

Forma szkolenia

 • Gra symulacyjna, ćwiczenia, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia


Prowadzący szkolenie


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).