Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.

Data rozpoczęcia: 15 marca 2019 Data zakończenia: 15 marca 2019 Miejsce: Łódź Adres: Hotel Iness ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź Cena: 720 - 900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
piątek: 8.00 - 16.00

LEAN W PRAKTYCE: OD POCZĄTKU DO KOŃCA. 

Warsztat z grą symulacyjną LM.

Współczesne przedsiębiorstwa i ich Managerowie zmagają się z licznymi problemami, wynikającymi z turbulentności otoczenia, wyzwań rynku i wysokimi oczekiwaniami klientów. Rozwiązanie tych problemów umożliwia wdrożenie koncepcji Lean Management i świadome korzystanie z jej narzędzi. Lean polega bowiem na stopniowych i systematycznych działaniach zaangażowanego zespołu, zmierzających do osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

Szkolenie warsztatowe „Lean w praktyce: od początku do końca” to warsztaty z grą symulacyjną, która umożliwia uczestnikom zapoznanie się z narzędziami Lean oraz mechanizmami ich wdrażania, a także obserwację przyczyn i korzyści wprowadzenia zmian w symulowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Lean Management i jej narzędziami. Po zakończonym szkoleniu będziesz potrafił zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa, a także wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia do ich wyeliminowania.

 


Korzyści ze szkolenia

 • Weźmiesz aktywny udział we wdrożeniu Lean Management dzięki grze symulacyjnej
 • Zapoznasz się z kluczowymi narzędziami Lean Management
 • Zrozumiesz cele i korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych narzędzi Lean
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania programem ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystania narzędzi wizualnego zarządzania wynikami
 • Poznasz techniki angażowania pracowników w proces ciągłego doskonalenia

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni firm produkcyjnych
 • Managerowie działów firm produkcyjnych
 • Managerowie i Koordynatorzy Lean
 • Managerowie odpowiedzialni za finanse i kontroling
 • Managerowie odpowiedzialni za rozwój i doskonałość operacyjną

Program szkolenia

Część 1. Fundamenty

 • Diagnoza stanu obecnego organizacji z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Jak zdiagnozować problemy przedsiębiorstwa?
 • Analiza przepływu materiałów i informacji w firmie.
 • Wizualne zarządzanie wynikami.
 • Od marnotrawstwa i problemów do rozwiązań-inicjowanie działań doskonalących i ich priorytetyzacja z wykorzystaniem ScrumLean.

Część 2. Przepływ materiałów

 • Takt klienta, czyli rytm przepływu zdolnego zrealizować zamówienia w zadanym czasie.
 • Tworzenie ciągłego przepływu materiałów przez proces wytwórczy.
 • Jakość wbudowana w proces.
 • Kobetsu Kaizen, czyli prowadzenie działań ukierunkowanych na konkretny problem.

Część 3. Standardy

 • 5S i Kamishibai Muda. Jak zaangażować pracowników w działania doskonalące?
 • Od standardów pracy do instruktażu pracowników. Jak wykorzystać matrycę kompetencji i TWI?

Część 4. Efektywność i elastyczność

 • Zarządzanie elastycznością produkcji z wykorzystaniem SMED. Po co i jak szybko przezbrajać produkcję?
 • Zarządzanie efektywnością produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE.

Część 5. Sterowanie przepływem

 • Modelowanie procesu planowania. Jak zdecydować czy można wdrożyć JIT, system ssący czy należy wszystko produkować na zamówienie?
 • Wdrożenie systemu ssącego. Jak się przygotować?
 • Heijunka-japońskie rozwiązanie na niestabilne zamówienia i zmienne obciążenie produkcji.

Podsumowanie

 • Planowanie działań doskonalących.
 • Rola lidera w procesie ciągłego doskonalenia. Jak wspierać zespół w podejmowaniu działań doskonalących?
 • Kluczowe techniki angażowania pracowników w zmiany.

Forma szkolenia

 • Zajęcia warsztatowe z grą symulacyjną (50% czasu szkolenia), prezentacja multimedialna z częścią multimedialną (30% czasu szkolenia), dyskusje i wymiana doświadczeń (20% czasu szkolenia).

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • W prezencie książka „Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing”
 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykłady tablic Yamazumi (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Wizualnego Zarządzania Wynikami (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Yamazumi (wypracowane podczas warsztatu)
 • Przykłady tablic Scrum board do rozwiązywania problemów (wypracowane podczas warsztatu)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Akademia Lean dla Managerów, składającego się z czterech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


* Cennik
W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Akademii Lean dla Managerów:

 • do 15.02.2019 – otrzymasz 20 % rabatu, czyli 720 zł netto/dzień
 • do 28.02.2019 – otrzymasz 10 % rabatu, czyli 810 zł netto/dzień
 • Uczestnicy pierwszej 1-dniowej sesji Akademii Lean dla Managerów (Lean w praktyce: od początku do końca) realizowanej 15 marca 2019 uzyskują prawo do bezpłatnego udziału w seminarium „MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ” w dniu poprzedzającym inaugurację tegorocznej edycji Akademii.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean dla Managerów, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).