Lean Service- jak doskonalić firmę usługową?

Data rozpoczęcia: 25 lipca 2019 Data zakończenia: 26 lipca 2019 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1600 – 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 8.00-16.00

Lean Service- jak doskonalić firmę usługową?

Pracując na co dzień z wieloma przedsiębiorstwami usługowymi zauważamy wyzwania, z którymi mierzą się firmy i ich zespoły. Coraz trudniejszy „rynek pracownika” i bardziej wymagający klienci generują każdego dnia potrzeby zmian wewnątrz organizacji. Jedną ze skutecznych dróg sprostania tym wyzwaniom jest koncepcja Lean Management, która dostarcza nie tylko narzędzi do rozwiązywania pojawiających się problemów, ale przede wszystkim pozwala zbudować kulturę ciągłego doskonalenia i zaangażowania ”każdego grama inteligencji” codziennie pojawiającego się w pracy.

Choć Lean jest popularnym rozwiązaniem dla produkcji, chcielibyśmy pokazać Ci, że jest to także rozwiązanie dla firm usługowych. Skąd to wiemy? Z naszego doświadczenia, a przede wszystkim z doświadczenia firm usługowych rozsianych po całym świecie.

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie na bazie naszej autorskiej gry symulacyjnej Architeka®, że koncepcja Lean zastosowana w szeroko pojmowanych usługach może przynosić zarówno korzyści finansowe jak i kreować postawy pracowników pożądane przez managerów.

Usprawnienia Lean Office/Service skoncentrowane są na uważnym śledzeniu zmieniających się potrzeb klienta i dostosowywaniu procesów do tych potrzeb. Jak? Poprzez zaangażowanie pracowników w poszukiwanie marnotrawstwa i eliminację zbędnej biurokracji, redukcję złożoności obiegu dokumentów, rozwijanie elastyczności zasobów i wiele innych, o których dowiesz się na naszym szkoleniu.

A wszystkie te działania w naturalny sposób zwiększają efektywność procesów i produktywność zespołów.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz czym jest, a czym nie jest Lean Management w sferze usług
 • Zdobędziesz wiedzę na temat najczęściej wykorzystywanych narzędzi Lean Office/Service
 • Dowiesz się jak korzystać z narzędzi Lean Office/Service do usprawniania procesów usługowych
 • Dowiesz się, jak zastosować w praktyce narzędzia Lean Office/Service
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania Lean Management w środowisku usługowym
 • Poznasz możliwości i efekty, jakie można uzyskać poprzez wdrożenie Lean Office/Service

Grupa docelowa

 • Szefowie i managerowie firm usługowych
 • Managerowie i specjaliści zespołów świadczących usługi dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Pracownicy zespołów ds. zapewnienia jakości i zarządzania procesami
 • Osoby zajmujące się procesami usługowymi, administracyjnymi i biurowymi,
 • Pracownicy firm produkcyjnych, administracji rządowej i samorządowej, a także biur i firm usługowych (SSC, BPO, i in.)
 • Każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega istota koncepcji Lean Management w odniesieniu do procesów usługowych

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do koncepcji Lean management w usługach
  • Czym jest, a czym nie jest Lean Management w usługach – dementujemy plotki i przekonania
  • Strumień wartości w firmie usługowej – jak go dostrzec
  • Pojęcie strat, czyli jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo (muda, mura, muri)
 • Głos klienta (Voice of the customer) – klucz do sukcesu w usługach
  • Model Kano – narzędzie identyfikacji głosu klienta zewnętrznego
  • Głos klienta wewnętrznego – jak go poznać, jak wykorzystać i jak zdefiniować standardy w relacjach międzystanowiskowych i międzyzespołowych
  • SLA (Service Level Agreement) – kontraktowanie wymagań klienta
 • Daily management/ Wizualne zarządzanie wynikami – klucz do budowy zaangażowania
  • Struktura i systematyka komunikacji – jak ją budować, by była efektywna
  • Wskaźniki w procesie komunikacji – jak je dobierać by wspierały podejmowanie decyzji przez zespoły
  • Wizualne narzędzia wspierające komunikację – jak zadbać o standardy komunikacji i rozmawiać o odstępstwach
  • Wizualne zarządzanie ciągłym doskonaleniem – czy Scrum to narzędzie tylko dla IT?
  • Rola członków zespołów w codziennym zarządzaniu wynikami procesu
  • Programy angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie jako element daily management
 • Zarządzanie przepływem – szybki przepływ wartości dla klienta
  • Jak obserwować proces, by wyłapywać wąskie gardła
  • Balansowanie obciążeń z wykorzystaniem wykresu Yamazumi
  • Monitorowanie prac w toku z wykorzystaniem linii FIFO
 • Mechanizm permanentnego poszukiwania i eliminowania marnotrawstwa, czyli jak wdrożyć 5S i nie zrazić pracowników
  • Typy marnotrawstwa w środowisku usługowym – teoria i nasze doświadczenia
  • 5 kroków do wdrożenia mechanizmu eliminacji marnotrawstwa
  • Kamishibai muda – pracownicy w biurach lubią się bawić doskonaleniem
 • Panowanie nad zmiennością procesów
  • Standaryzacja pracy – narzędzie poprawy efektywności i jakości pracy.
  • Poka-yoke – narzędzie eliminacji błędów
 • Elastyczność zasobów ludzkich i szybkie wdrożenia do nowej pracy i nowych standardów
  • Zarządzanie kompetencjami pracowników – matryca kompetencji jako narzędzie zapewnienia elstyczności. Jak ją zbudować by nie przeholować?
  • Szybkie wdrożenia do nowej pracy – TWI (Training within Industry). Jak zadbać o wykorzystanie wdrażanych standardów, jak uczyć by nauczyć i o co zadbać, by zredukować rotację pracowników
 • Mapowanie procesów usługowych (Value Stream Mapping) – narzędzie prostej analizy potencjału i nadawania zespołowi wspólnego celu
  • Analiza stanu istniejącego
  • Budowa stanu przyszłego
  • Mapa drogowa zmian
 • Lean Leadership czyli przywództwo w szczupłej organizacji usługowej – jak efektywnie kierować zespołem i procesem ciągłego doskonalenia?
 • Jak włączyć Lean Management w realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  • Hoshin Kanri – jak przełożyć cele strategiczne na codzienną pracę zespołu
 • Matryca KCG – narzędzie oceny stanu obecnego i definiowania priorytetów w procesie transformacji
  • Robimy audyt i planujemy działania doskonalące
  • Omawiamy wnioski z audytu i oceniamy narzędzie
  • Jak przeprowadzić zespół przez proces samooceny z wykorzystaniem matrycy KCG
 • Podsumowanie – Transformacja firmy w procesie wdrażania Lean Management

Forma szkolenia

Gra symulacyjna – Architeka®, wykład, prezentacja multimedialna, autotesty, wymiana doświadczeń


Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzi trener i konsultant LeanQ Team: Szymon Włodarski


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Narzędzie audytowe – matryca KCG
 • Mapowanie strumienia wartości – najczęściej stosowane formatki
 • Mapa drogowa – formatka
 • Hoshin-kanrii – formatka
 • TWI – ściąga do instruktażu stanowiskowego
 • TWI – formatka dokumentu instruktażowego
 • Zestaw kart Kamishibai Muda
 • Wzór matrycy kompetencji dla procesu usługowego
 • Ocena obszaru własnej firmy z wykorzystaniem matrycy KCG (wypracowana podczas szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

*Cena

Możesz skorzystać z  rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane 21 dni przed wyznaczonym terminem.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).