Lean Service, czyli jak doskonalić działalność operacyjną firmy usługowej

Data rozpoczęcia: 05 lipca 2018 Data zakończenia: 06 lipca 2018 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 8.00-16.00

Lean Service, czyli jak doskonalić działalność operacyjną firmy usługowej

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie na bazie gry symulacyjnej – Architeka , że koncepcja Lean ma nie tylko zastosowanie w produkcji, ale również w środowisku biurowym jak i szeroko pojmowanych usługach. Usprawnienia Lean Office/Service skoncentrowane są na eliminacji zbędnej biurokracji, redukcji obiegu dokumentów, ilości dokumentów, poprawie elastyczności zasobów – a to wszystko zwiększa wymaganą efektywność.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat głównych narzędzi Lean Office/Service
 • Dowiedzenie się jak korzystać z narzędzi Lean Office/Service do usprawniania procesów usługowych
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean Office/Service na podstawie gry symulacyjnej
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania narzędzi Lean w środowisku usługowym
 • Poznanie możliwości i efektów, jakie można uzyskać poprzez wdrożenie Lean Office/Service

Grupa docelowa

 • Szefowie działów i managerowie
 • Pracownicy, specjaliści różnych działów
 • Pracownicy działu zasobów ludzkich
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do koncepcji Lean w usługach
 • Pojęcie strat na efektywności, czyli jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo (Muda, mura, muri, 8 typów marnotrawstwa)
 • VOC – Voice of the customer, słuchanie głosu klienta wewnętrznego i zewnętrznego w celu określenia wymagań jakościowych dla procesów
 • Zarządzanie przepływem, linie FIFO, balansowanie obciążeń z wykorzystaniem Yamazumi Board
 • 5S jako narzędzie efektywnej organizacji miejsca pracy
 • Standaryzacja pracy jako narzędzie poprawy efektywności i jakości pracy
 • Poka-yoke narzędzie eliminacji błędów
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników – czyli jak elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi
 • TWI (Training within Industry) jak szybko szkolić nowych pracowników i wdrażać na nowe stanowiska
 • Mapowanie procesów jako narzędzie prostej analizy i projektowania rozwiązań
 • Zarządzanie wizualne wynikami (PVM)
 • Podstawowy wskaźnik SLA (Service Level Agreement) – ustalenia między działami dotyczące LT, jakości i efektywności
 • Podsumowanie transformacji firmy w ramach wdrażania Lean Office/Service.
 • Przywództwo w szczupłej organizacji usługowej – czyli jak efektywnie kierować procesem ciągłego doskonalenia.
 • Programy angażowania pracowników w zmiany.
 • Matryca KCG – narzędzie definiowania priorytetów do doskonalenia
 • Trudności i bariery wdrożeniowe.

Forma szkolenia

 • Gra symulacyjna – Architeka, Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Audyt matryca KCG
 • Wizualny wynik wdrożenia Lean Office dla wybranego obszaru własnej firmy w ramach analizy KCG
 • Formatka do mapowania procesów
 • Formatka do zarządzania projektem – Mapa drogowa
 • Formatka do zarządzania projektem – Hoshin-kanrii

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).