Mapowanie procesów usługowych – ONLINE

Data rozpoczęcia: 20 lipca 2021 Data zakończenia: 21 lipca 2021 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/os. Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Mapowanie procesów usługowych,

czyli jak wykorzystać metodę Makigami do współpracy międzydziałowej.

Przyszłość i scenariusze kryzysowe realizują się tu i teraz, na naszych oczach. Dotyka to nas, naszych współpracowników, nasze firmy i naszych Klientów. Albo podejmiemy wyzwanie i staniemy się podmiotem zmiany, albo…… przegramy.
Pomoże nam w tym metoda MAKIGAMI 2.0 wariant Corono: kompleksowe podejście do usprawniania w drodze identyfikacji oraz eliminacji nie dodających wartości działań w procesach przebiegających przez kilka działów, angażujących wiele, często rozproszonych zespołów…
MAKIGAMI poprawia współpracę między działami eliminując myślenie „silosowe”. Wizualizując przebieg procesu identyfikuje zbędne działania, wskazuje miejsca występowania nieefektywności. Tam gdzie inne metody mapowania kończą swoją rolę, tam MAKIGAMI idzie dalej, koncentrując się na efektywnych i szybkich działaniach, mających na celu, jak najszybsze wprowadzenie w życie wizji stanu przyszłego.
MAKIGAMI 2.0 świetnie sprawdzi się w środowisku administracyjnym, usługowym, serwisowym, czy biurowym, bo stamtąd się wywodzi. Tam, gdzie produktem częściej jest informacja niż rzecz materialna, tam MAKIGAMI nie ma sobie równych. Co więcej, jest metodą na tyle uniwersalną, że poradzi sobie również w środowisku produkcyjnym i około produkcyjnym. Wszędzie tam, gdzie nie pojawia się fizycznie produkt.

Celem tego szkolenia jest praktyczne poznanie metody mapowania procesów MAKIGAMI w rzeczywistości konieczności zapewnienia ciągłości procesów biznesowych, nowego modelu obsługi klienta, wyzwań pracy zdalnej oraz współpracy zespołów rozproszonych, aby przełożyć zdobytą wiedzę na obecną sytuację swojej firmy i swoich procesów.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz i praktycznie przećwiczysz metodę e-mapowania procesów usługowych
 • Udoskonalisz umiejętności opisu stanu istniejącego pracując w zespole rozproszonym
 • Przećwiczysz metody analizy problemów oraz identyfikowania przyczyn przy użyciu e-narzędzi
 • Pogłębisz swoje umiejętności tworzenia e-mapy stanu przyszłego
 • Poznasz sprawdzoną metodę nadzorowania pracy zespołów rozproszonych
 • Uzyskasz szersze spojrzenie na procesy w firmie dzięki pracy w zespole rozproszonym
 • Udoskonalisz umiejętności pracy zespołowej w rzeczywistości pracy zdalnej
 • Zdobędziesz doświadczenie w nowych metodach usprawniania procesów przebiegającym przez kilka działów.

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy, kadra zarządzająca
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy zespołów

Program szkolenia

 • Mapowanie procesów
  • Czy możliwe jest mapowanie procesów w obecnej sytuacji biznesowej?
  • Jak mapować procesy w środowisku pracy rozproszonej / zespołów zdalnych?
  • Jakie wyzwania napotykamy w mapowaniu procesów?
  • Jak wybrać właściwy proces?
  • Jak wybrać właściwą metodę mapowania?
 • Makigami
  • Jakimi zaletami cechuje się ta metoda?
  • Z czego składa się e-mapa procesu?
  • Jakie są etapy e-mapowania?
  • Kogo i czego będziemy potrzebować w naszym rozproszonym zespole mapującym?
  • Jak zacząć?
 • E-mapa stanu obecnego
  • Jak narysować e-mapę stanu obecnego?
  • Jakie dane będą nam potrzebne?
  • Kto nam może pomóc?
  • Kto bierze udział w analizowanym procesie i jakie działania wykonuje?
  • Jakie informacje i jakie nośniki danych występują w procesie?
  • Jakie są miary i parametry procesu?
 • Zakłócenia w procesie
  • Ile wartości jest w naszym procesie?
  • Jakiego rodzaju marnotrawstwa występują w procesie?
  • Skąd wiemy, że mamy problem?
  • Czy warto szukać przyczyny źródłowej?
  • Jak wybrać dobry cel?
 • E-mapa stanu przyszłego
  • Jak ma wyglądać nasz nowy proces?
  • Jak to zrobić? To proste: wyeliminuj / połącz / przeorganizuj / uprość
  • Którą drogę wybrać?
 • Plan działania
  • Co mamy zrobić?
  • Kto ma to zrobić?
  • Jak mamy to zrobić?
  • Skąd będziemy wiedzieli, że praca została wykonana?
 • Realizacja
  • Jak monitorować postępy prac w zespole rozproszonym?
  • Jak reagować na problemy gdy nie można „iść i zobaczyć”?
  • Co jeszcze można zrobić?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów.


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Formatka mapy procesów: stan obecny i stan przyszły
 • Narzędzia do pracy zdalnej w wersji on-line
 • Wypracowane mapy procesów

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT