Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników

Data rozpoczęcia: 01 grudnia 2020 Data zakończenia: 02 grudnia 2020 Miejsce: Gdańsk Cena: 1800 zł netto/os.

Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do nowej pracy i rozwijać pracowników

Rynek pracy, w którym obecnie funkcjonują firmy jest bardzo dynamiczny, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwa obecnie muszą radzić sobie nie tylko z dużą rotacją pracowników, ale i również z dużą zmiennością potrzeb swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian.

TWI (Training Within Industry) jest metodą, która ułatwia szybkie i skuteczne wdrożenie pracowników do nowej pracy. Program TWI również pomaga w poprawie jakości i efektywności pracy wykonywanej przez niedoświadczonych pracowników. Jak to możliwie? Fundamentem jest przede wszystkim praca standaryzowana, a TWI pomaga utrzymywać standardy i je rozwijać.

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z zasadami budowy i wdrożenia programu TWI oraz pokazanie jak program rozwijać i doskonalić.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój instruktorów
 • Instruktorzy wdrażający nowych pracowników na stanowiskach pracy

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do TWI
  • Dlaczego TWI jest tak skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?
 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Jak wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy zatrudnianiu pracowników, także tymczasowych?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Jak zaplanować szkolenia nowego pracownika na stanowisku?
  • Czy podstawą rozwinięcia kompetencji może być klasyfikacja pracy?
 • Zasady budowy dokumentacji szkoleniowej
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • Jak wykorzystać Arkusz Podziału Pracy do pracy standaryzowanej?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Gdzie instruować i co to jest DoJo?
  • Kiedy pracownik jest gotowy do samodzielnego wykonywania pracy?
 • Doskonalenie i rozwój programu TWI
  • Jak zbudować i wdrożyć program TWI w firmie?
  • Kto jest odpowiedzialny za program i kto powinien wspierać jego działanie?

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowe Arkusze podziału Pracy (wypracowane podczas warsztatu)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)
 • Wzory dokumentów i formularzy (wydrukowane arkusze)
 • Przykładowa procedura programu TWI (wydruk)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

*Cena

Możesz skorzystać z  rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane 21 dni przed wyznaczonym terminem.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Jeśli z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 będziemy zmuszeni odwołać szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w wersji online. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT