Minimalna partia produkcyjna

Data rozpoczęcia: 06 lipca 2017 Data zakończenia: 07 lipca 2017 Miejsce: Asco Numatics. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Łódź Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
Czwartek: 9.00 - 17.00
Piątek: 8.00 - 16.00

Minimalna partia produkcyjna

Klienci Twojej firmy oczekują dostaw w coraz krótszym czasie i w coraz mniejszych ilościach?

Ograniczają Cię wielkie partie produkcyjne?

Zastanawiasz się jak wyznaczyć optymalną ekonomicznie partię produkcyjną?

Szukasz sposobów zredukowania kapitału zaangażowanego w zapasy?

Podzielimy się wiedzą i ponad 10 –letnim doświadczeniem zarówno produkcyjno-logistycznym jak i finansowym pokazując jak przełożyć teorię definiowania minimalnej partii produkcyjnej na praktykę Twojego przedsiębiorstwa.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Asco w Łodzi, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie metody w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz praktyczne i sprawdzone podejście do kalkulacji minimalnej partii produkcyjnej
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenia w firmie produkcyjnej, na przykładzie fabryki  Asco
 • Nauczysz się zarządzać wielkością partii produkcyjnej
 • Poznasz w jaki sposób liczyć i patrzeć na koszty partii produkcyjnej
 • Poznasz podstawy Throughput Accounting – metody kalkulacji kosztów ułatwiającej podejmowanie decyzji o wielkości minimalnej partii produkcyjnej

Grupa docelowa

 • Kierownicy logistyki odpowiedzialni za zapasy
 • Planiści
 • Kierownicy produkcji
 • Szefowie finansów
 • Szefowie kontrolingu

Program szkolenia

 • Identyfikacja wąskiego gardła procesu wytwórczego
 • Podstawowe zasady kalkulacji zapasów
 • Kalkulacja możliwej liczby przezbrojeń
 • Kalkulacja elastyczności
 • Kalkulacja partii uruchomieniowej w oparciu o dostępny czas i koszty uruchomienia
 • Ocena wpływu obciążenia produkcji na elastyczność i partię uruchomieniową
 • Wprowadzenie do koncepcji Throughput Accounting
 • Wprowadzenie do kalkulacji ROI wg koncepcji Throughput Accounting
 • Analiza scenariuszy związanych ze zmianami partii uruchomieniowej z wykorzystaniem ROI wg koncepcji Throughput Accounting
 • Raporty wg koncepcji Throughput Accounting na potrzeby optymalizacji partii uruchomieniowych i zapasów
 • Budowa ramowego modelu kalkulacji optymalnej finansowo partii produkcyjnej – warsztat
 • Inne zastosowania raportów Throughput Accounting – przykładowe scenariusze (opcja w miarę dostępności czasu).

Forma szkolenia

 • Zwiedzanie fabryki z prezentacją zasad funkcjonowania minimalnej partii produkcyjnej w Asco, warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Książka Joanny Czerskiej „Zarządzanie zapasami dla praktyków”
 • Arkusze kalkulacyjne minimalnej partii produkcyjnej
 • Arkusze kalkulacyjne elastyczności produkcji
 • Arkusze kalkulacyjne do analizy skutków finansowych w łańcuchu dostaw zastosowanej partii produkcyjnej
 • Ściąga ze wzorami
 • Materiały w formie case-study i ćwiczeń analitycznych

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).