Modelowanie łańcucha dostaw

Data rozpoczęcia: 23 lutego 2017 Data zakończenia: 24 lutego 2017 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1 700 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Moduł w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw dotyczący metod optymalizacji łańcucha dostaw. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami do projektowania, budowy strategii rozwoju i doskonalenia struktur łańcucha dostaw.

Warsztat szczególnie przydatny dla osób szukających nowych pomysłów na zwiększenie efektywności łańcucha dostaw i przygotowujących się do zdefiniowania strategii logistycznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie roli wykorzystania narzędzia VSM (Value Stream Mapping) w odniesieniu do łańcucha dostaw
 • Poznanie zasad zastosowania VSM
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzia VSM
 • Zapoznanie się z zasadami  budowy wskaźników wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw przez firmy „best in class”
 • Efektywne warsztaty budowy / optymalizacji organizacji zarządzania łańcuchem dostaw
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy Organizacji / Fabryk / Zakładów
 • Dyrektorzy Operacyjni
 • Menadżerowie ds. Logistyki
 • Kierownicy działów Produkcji / Logistyki
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia:

Mapa łańcucha dostaw – specyficzna odmiana mapy strumienia wartości

 • Rola i sposoby implementacji
 • Zasady budowy mapy
 • Diagnozowanie stanu obecnego
 • Identyfikacja potencjału
 • Projektowanie stanu przyszłego
 • Budowa mapy drogowej doskonalenia łańcucha dostaw

Wskaźniki w łańcuchu dostaw

 • Metody wykorzystywania wskaźników do zarządzania i doskonalenia
 • Przykłady praktycznych wskaźników i sposoby ich wykorzystania
 • Kontrola strategii łańcucha dostaw z wykorzystaniem wizualnego zarządzania wynikami (PVM)

Organizacja łańcucha dostaw

 • Zasady budowy struktury organizacji zespołu łańcucha dostaw (od obsługi klienta, przez planowanie po zaopatrzenie)
 • Dzielić czy integrować odpowiedzialności w łańcuchu dostaw?
 • Podział zadań i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
 • Narzędzia wspomagające optymalizację struktury organizacyjnej

 

 Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z sześciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, przykłady praktycznych zastosowań (case-study), dyskusje, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Zasady budowy struktury organizacji zespołu łańcucha dostaw (od obsługi klienta, przez planowanie po zaopatrzenie)
 • Dzielić czy integrować odpowiedzialności w łańcuchu dostaw?
 • Podział zadań i odpowiedzialności w łańcuchu dostaw
 • Narzędzia wspomagające optymalizację struktury organizacyjnej

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).