Narzędzia analizy i podnoszenia efektywności procesów w usługach

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2015 Data zakończenia: 28 sierpnia 2015 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: od 1 500 do 1 800 zł Godziny sesji:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie metod i narzędzi doskonalenia procesów w usługach i pracy biurowej. Narzędzia te mają na celu podnoszenie efektywności i jakości realizowanych procesów. Szkolenie przedstawia jak poprzez wykorzystanie mapowania strumienia wartości oraz zarządzania wizualnego można zarządzać procesami i osiągać założone cele. W drugim etapie szkolenie koncentruje się na narzędziach wspomagających w dodatkowej ocenie realizowanych procesów i zarządzania projektem Lean w całej firmie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy na temat narzędzi analizy i poprawy efektywności procesów
 • Poznanie technik poprawy jakości realizowanych procesów
 • Nabycie umiejętności zastosowania w/w narzędzi na realnych procesach usługowych
 • Dowiedzenie się w jaki sposób należy opomiarowywać procesy i oceniać ich efektywność
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania projektem Lean w usługach z wykorzystaniem Hoshin-kanri
 • Poznanie sposobów oceny realizowanych procesów z wykorzystaniem narzędzia audytowego KCG
 • Praktyczne zastosowanie mapy drogowej w zakresie planowania projektu Lean

Grupa docelowa:

 • Szefowie działów i managerowie
 • Pracownicy, specjaliści różnych działów
 • Pracownicy działu zasobów ludzkich
 • Managerowie Lean
 • Liderzy i koordynatorzy Lean
 • Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia:

 • Mapowanie strumienia wartości (Value stream mapping)
 • Pojęcie strumienia wartości – czyli jak definiować strumienie (procesy) w usługach
 • Zasady mapowania – indeks pojęć i stosowane oznaczenia
 • Zasady analizy Stanu Obecnego (Current  State of the proces)
 • Mierzenie czasu realizacji zadań w procesach usługowych (C/T i L/T)
 • Sposób oceniania efektywności procesów w usługach
 • Pojęcie strat i ich źródeł w procesach usługowych
 • PVM – Zarządzanie wizualne wynikami procesów w usługach
 • Projektowanie stanu przyszłego w procesach (Future State of the proces)
 • SIPOC – wsparcie przy trudnych procesach w celu weryfikacji jakościowej etapów procesów
 • Matryca KCG – narzędzie oceny efektywności działów i procesów
 • Narzędzia planowania i zarządzania projektami Lean w firmach usługowych
 • Road mapa – budowa mapy drogowej dla projektów Lean
 • Wyznaczanie celów dla projektów Lean
 • Określanie osi doskonalenia w projektach Lean
 • Definiowanie celów i miar dla osi doskonalenia
 • Wyznaczanie Liderów osi doskonalenia
 • Definiowanie poszczególnych akcji doskonalących dla wybranych osi doskonalenia
 • Hosin – kanri – inne narzędzie do planowania i zarządzania projektem Lean
 • Szanse i zagrożenia w zakresie prowadzenia projektów Lean w firmach usługowych

 Forma szkolenia:

 • Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 1 800 zł (900 zł/dzień)
 • 2 osób – 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
 • 3 osób – 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
 • pow. 3 osób – 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).