Narzędzia podnoszenia efektywności parku maszynowego

Data rozpoczęcia: 14 kwietnia 2016 Data zakończenia: 15 kwietnia 2016 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 450-950 zł/dzień* Godziny sesji:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Opis i cel szkolenia:

Moduł w ramach Akademii Lean Menadżera dotyczący technik zarządzania zasobami technicznymi w organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pomiaru i podwyższania efektywności procesów, w których dużą rolę odgrywają maszyny.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego
 • Zapoznanie z celem i metodologią wdrożenia TPM (Total Productive Maintenance); zbudowanie podstaw teoretycznych do projektów wdrożeniowych TPM
 • Zrozumienie struktury i zasad pomiaru wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • Praktyczna nauka obliczania wskaźnika OEE
 • Przegląd przykładów implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych
 • Nauka praktycznego wdrożenia obsług autonomicznych
 • Zrozumienie celu i wagi pomiarów parametrów procesu w parku maszynowym; przykłady praktycznego zastosowania wskaźników w zarządzaniu parkiem maszynowym
 • Poznanie metod planowania czynności okresowych
 • Poznanie zasad projektowania i dostosowania zakresu obsług okresowych
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Menadżerowie Działu Utrzymania Ruchu,
 • Specjaliści / Technicy ds. Utrzymania Ruchu,
 • Kierownicy Produkcji / Mistrzowie
 • Liderzy wdrożeń projektów TPM
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia:

TPM – cel i metodologia wdrożenia

Fundamenty TPM

 • Standaryzacja procesów
 • 5S – nowe spojrzenie

Eliminacja problemów w parku maszynowym

 • OEE – definicja wskaźnika i metody pomiaru
 • Wizualne zarządzanie wynikami zintegrowane z pomiarem OEE
 • Kaizen i jego rola w TPM

Obsługa autonomiczna

 • Rola operatora maszyny
 • Metodologia wdrożenia obsług autonomicznych
 • Techniki wdrożeniowe

Wskaźniki w parku maszynowym

Obsługa planowana

 • Zadania obsługi okresowej
 • Planowanie obsług w parku maszynowym
 • Metody projektowania obsług

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:

6 sesji (12 dni) cena = 6 000 zł netto (500 zł/dzień)

5 sesji (10 dni) cena = 5 500 zł netto (550 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).