Wskaźnik OEE – ONLINE

Data rozpoczęcia: 15 kwietnia 2021 Data zakończenia: 16 kwietnia 2021 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/os. Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Wskaźnik OEE,

czyli jak skutecznie mierzyć, analizować i szybko zwiększać wielkość produkcji.

W obecnym kryzysowym okresie oprócz zakładów, które wstrzymały produkcję, mamy firmy produkujące znacznie więcej (np. na potrzeby przeciwdziałania pandemii) oraz te, które musiały ograniczyć produkcję.

W obu przypadkach potrzeba jak najbardziej efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń jest kluczowa.

W firmach produkujących więcej, celem jest dostarczenie większej ilości produktu bez konieczności zablokowanych właśnie środków na inwestycje. W firmach produkujących mniej można zmniejszyć liczbę linii bądź maszyn produkujących żądaną ilość i tym samych zmniejszyć liczbę osób obecnych w firmie. To z kolei pozwoli zapewnić pożądaną wielkość produkcji przy ograniczonych zasobach, a także zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Żeby zrobić to skutecznie, warto skorzystać z dobrodziejstwa wskaźnika OEE, który można policzyć szybko, sprawnie zbadać straty na efektywności i podnieść realną wydajność procesu!
Dlatego podczas tego szkolenia dowiesz się, w jaki sposób to zrobić. Nie za miesiąc czy dwa. Ale jak w ciągu tygodnia opomiarować proces we właściwych jego miejscach, a już w kolejnym rozpocząć działania doskonalące!


Korzyści ze szkolenia

 • Rozpoznasz słabości oraz mocne stron mechanizmu kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Zrozumiesz strukturę i zasady pomiaru wskaźnika OEE
 • Nauczysz się szybko obliczać się wskaźnik OEE, na podstawie obecnie dostępnych danych
 • Poznasz praktyczne zasady raportowania strat na efektywności, które można wdrożyć od ręki
 • Poznasz zasady szybkiej stabilizacji procesu wytwórczego poprzez codzienną analizę wyników pomiarów
 • Dowiesz się, jak wybrać maszyny, na których warto założyć pomiar, a gdzie tego nie robić, by nie tracić czasu.
 • Już podczas szkolenia ustalisz przyczyny strat efektywności Twojego parku maszynowego
 • Wspólnie dobierzemy najskuteczniejsze i najszybsze do wdrożenia narzędzia, które poprawią efektywność pracy maszyn w czasach kryzysu i ograniczeń dostępu do ludzi i urządzeń.
 • Dowiesz się jak zastosować te narzędzia z zachowaniem należytej ostrożności i zabezpieczenia przed zakażeniem.
 • Będziesz miał pełną wiedzę co się dzieje na linii produkcyjnej nawet przy ograniczonej lub w pełni zdalnej kontroli i braku Twojej obecności na linii
 • Będziesz miał większe możliwości zdalnego zarządzania produkcją
 • Otrzymacie narzędzie i techniki pracy, które pozwolą Wam poradzić sobie z planami produkcji w obliczu zmniejszonej liczby pracowników
 • Poznacie sposób w jaki współdziałać by poprawiać efektywność produkcji

Grupa docelowa

 • Szefowie zakładów produkcyjnych
 • Managerowie produkcji
 • Lean koordynatorzy
 • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
 • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
 • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji

Program szkolenia

 • Wprowadzenie i definicja OEE
  • Dlaczego właśnie teraz potrzebujemy takiego wskaźnika?
  • Jak kalkulować OEE?
  • Kiedy możemy porównywać OEE dwóch zakładów?
 • Raportowanie OEE
  • Jak zastosować raportowanie ręczne?
  • Czy i jak wykorzystać istniejące systemy automatyczne?
  • Przykład raportowania OEE na bazie Excela do wdrożenia w 1 dzień.
  • Jakie popełniamy najczęściej błędy przy raportowaniu?
 • Straty OEE
  • Jakie straty powinniśmy uwzględniać w raportowaniu?
  • Czy są straty, których nie będziemy raportować?
  • Jak wykorzystać wiedzę na temat strat OEE?
 • Analiza OEE
  • Jak analizować raporty OEE i strat OEE?
  • Które straty powinny być liczone do zera, a które nie?
  • Które straty akceptujemy, a które nie?
 • Metody i narzędzia redukcji strat OEE
  • Kiedy redukować ilość, a kiedy czas trwania straty?
  • Jakie metody i narzędzia dla jakich strat?
 • Podsumowanie
  • Czego nauczyliśmy się podczas szkolenia?
  • Czy obecne raportowanie OEE w naszej firmie jest wystarczające?
  • Jak mogę wykorzystać otrzymana wiedzę u mnie w pracy w czasie pandemii?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik pdf)
 • Arkusze do rejestracji i kalkulacji OEE
 • Przykłady analizy OEE i ustalania priorytetów
 • Opis arkusza xls do raportowania OEE
 • Kalkulacja OEE zaprezentowanych przykładów podczas ćwiczeń (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT