One-piece-flow – System ciągłego przepływu

Data rozpoczęcia: 06 czerwca 2016 Data zakończenia: 06 czerwca 2016 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 900 zł netto

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzia one-piece-flow (ciągłego przepływu), który poprawia efektywność procesu poprzez skrócenie czasu przepływu materiałów. Polega na organizacji procesu produkcyjnego w gniazdach lub liniach produkcyjnych gdzie przetwarzane wyroby przekazywane
są bezpośrednio z jednego stanowiska na drugie po jednej sztuce.  W ramach wdrożenia ciągłego przepływu między stanowiskami produkcyjnymi dokonuje się efektywnego obciążenia pracowników zadaniami – zrównoważenia ich obciążeń celem redukowania wielkości zapasów między operacyjnych, skrócenia czasu realizacji zlecenia, poprawy efektywności przepływu i produktywności procesu wytwórczego.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu wdrażania ciągłego przepływu
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania stanowisk pracy, gniazd wytwórczych tak by były zdolne pracować w ramach ciągłego przepływu
 • Poznanie zasad kalkulacji czasu taktu Klienta
 • Dowiedzenie się w jaki sposób należy równoważyć obciążenia pracy operatorów względem czasu taktu Klienta
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania zasad zasilania stanowisk pracy w materiał, m.innymi projektowanie trasy butterfly’a
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie wdrażania projektów one-piece-flow, radzenie sobie
  z oporem pracowników przed zmianą pracy w nowym systemie

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy Fabryk
 • Kierownicy i szefowie produkcji
 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Inżynierowie procesów
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do pojęcia ciągłego przepływu oraz omówienie jego zalet i wad
 • Przedstawienie efektów osiągniętych przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły ciągły przepływ
 • Analiza procesu produkcyjnego pod kątem identyfikacji rodziny wyrobów i wyboru obszaru
  do wdrożenia projektu ciągłego przepływu:

  • Określenie rytmu (taktu) z jakim powinny być produkowane wyroby
  • Analiza marnotrawstwa w procesie
  • Równoważnie obciążeń operatów – Yamazumi
  • Organizacja pracy oraz projektowanie stanowisk pracy, gniazd, layout’u w ciągłym przepływie
  • Projektowanie zasilania gniazda wytwórczego w materiały
  • Wdrożenie przepływu jednej sztuki
  • Zmiana organizacji pracy oraz układu stanowisk pracy
  • Zastosowanie zapasu przy stanowiskowego
  • Projektowanie trasy  Butterfly’a
 • Omówienie etapów modelowego wdrożenia projektu ciągłego przepływu

Forma szkolenia:

Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wypracowana przykładowa kalkulacja dla gniazda: czas taktu klienta, równoważenie obciążeń operatorów według yamazumi
 • Przykładowy projekt zagospodarowania gniazda wraz z zasilaniem materiałowym
 • Wypracowanie przykładowej trasy butterfly’a
 • Formatki i wzory do kalkulacji czasu taktu klienta i plik do yamazumi board

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).