One-piece-flow – System ciągłego przepływu

Data rozpoczęcia: 06 czerwca 2016 Data zakończenia: 06 czerwca 2016 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 600-900 zł netto/szkolenie*

One-piece-flow – System ciągłego przepływu

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzia one-piece-flow (ciągłego przepływu), który poprawia efektywność procesu poprzez skrócenie czasu przepływu materiałów. Polega na organizacji procesu produkcyjnego w gniazdach lub liniach produkcyjnych gdzie przetwarzane wyroby przekazywane są bezpośrednio z jednego stanowiska na drugie po jednej sztuce.  W ramach wdrożenia ciągłego przepływu między stanowiskami produkcyjnymi dokonuje się efektywnego obciążenia pracowników zadaniami – zrównoważenia ich obciążeń celem redukowania wielkości zapasów między operacyjnych, skrócenia czasu realizacji zlecenia, poprawy efektywności przepływu i produktywności procesu wytwórczego.


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu wdrażania ciągłego przepływu
 • Pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania stanowisk pracy, gniazd wytwórczych tak by były zdolne pracować w ramach ciągłego przepływu
 • Poznasz zasady kalkulacji czasu taktu Klienta
 • Dowiedzesz się w jaki sposób należy równoważyć obciążenia pracy operatorów względem czasu taktu Klienta
 • Nabędziesz się praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania zasad zasilania stanowisk pracy w materiał, m.innymi projektowanie trasy butterfly’a
 • Udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie wdrażania projektów one-piece-flow, radzenia sobie
  z oporem pracowników przed zmianą pracy w nowym systemie

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy Fabryk
 • Kierownicy i szefowie produkcji
 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Inżynierowie procesów
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do pojęcia ciągłego przepływu oraz omówienie jego zalet i wad
 • Przedstawienie efektów osiągniętych przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły ciągły przepływ
 • Analiza procesu produkcyjnego pod kątem identyfikacji rodziny wyrobów i wyboru obszaru
  do wdrożenia projektu ciągłego przepływu:

  • Określenie rytmu (taktu) z jakim powinny być produkowane wyroby
  • Analiza marnotrawstwa w procesie
  • Równoważnie obciążeń operatów – Yamazumi
  • Organizacja pracy oraz projektowanie stanowisk pracy, gniazd, layout’u w ciągłym przepływie
  • Projektowanie zasilania gniazda wytwórczego w materiały
  • Wdrożenie przepływu jednej sztuki
  • Zmiana organizacji pracy oraz układu stanowisk pracy
  • Zastosowanie zapasu przy stanowiskowego
  • Projektowanie trasy  Butterfly’a
 • Omówienie etapów modelowego wdrożenia projektu ciągłego przepływu

Forma szkolenia

Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wypracowana przykładowa kalkulacja dla gniazda: czas taktu klienta, równoważenie obciążeń operatorów według yamazumi
 • Przykładowy projekt zagospodarowania gniazda wraz z zasilaniem materiałowym
 • Wypracowanie przykładowej trasy butterfly’a
 • Formatki i wzory do kalkulacji czasu taktu klienta i plik do yamazumi board

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 100 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 100 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 100 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).