Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Data rozpoczęcia: 11 stycznia 2018 Data zakończenia: 12 stycznia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Stosowane aktualnie systemy klasy ERP oferują firmom możliwość zwiększenia efektywności procesów planistycznych i optymalizacji zarządzania zapasami. Można je także skutecznie wykorzystywać do optymalizacji procesu współpracy z klientami oraz dostawcami.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości użytkowników systemów klasy ERP na temat możliwości ich parametryzacji, zasad działania kalkulacji MRP oraz MRP II jak i wpływu sposobu obsługi systemu na wyniki przedsiębiorstwa.

Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów w systemach klasy ERP do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Możliwość rozwoju umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
 • Poznanie technik zarządzania prognozą i zamówieniami w systemach ERP
 • Zapoznanie z możliwościami systemów ERP w zakresie raportowania i monitorowania wyników

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia:

 • Zasady funkcjonowania systemu MRP
 • Kluczowe parametry planistyczne w MRP
 • Wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności MRP do wdrożenia produkcji w systemie PULL
 • Zasady przeniesienia koncepcji przepływów na system ERP
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby harmonogramowania produkcji
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby analizy wskaźników efektywności planowania

Forma szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie:

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Opis możliwych do wykorzystania parametrów planistycznych
 • Wzory podstawowych raportów planistycznych

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planistów Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)