Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Data rozpoczęcia: 03 stycznia 2019 Data zakończenia: 04 stycznia 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1440 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
wtorek: 9.00 – 17.00
środa: 8.00 – 16.00

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Stosowane aktualnie systemy klasy ERP oferują firmom możliwość zwiększenia efektywności procesów planistycznych i optymalizacji zarządzania zapasami. Można je także skutecznie wykorzystywać do optymalizacji procesu współpracy z klientami oraz dostawcami.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości użytkowników systemów klasy ERP na temat możliwości ich parametryzacji, zasad działania kalkulacji MRP oraz MRP II jak i wpływu sposobu obsługi systemu na wyniki przedsiębiorstwa.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów w systemach klasy ERP do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Rozwiniesz umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
 • Poznasz techniki zarządzania prognozą i zamówieniami w systemach ERP
 • Zapoznasz się z możliwościami systemów ERP w zakresie raportowania i monitorowania wyników

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Zasady funkcjonowania systemu MRP
 • Kluczowe parametry planistyczne w MRP
 • Wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności MRP do wdrożenia produkcji w systemie PULL
 • Zasady przeniesienia koncepcji przepływów na system ERP
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby harmonogramowania produkcji
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby analizy wskaźników efektywności planowania

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Opis możliwych do wykorzystania parametrów planistycznych
 • Wzory podstawowych raportów planistycznych

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Planisty Produkcji:

 • do 31.07.2019 – 20 % rabatu, czyli 1440 zł netto/szkolenie/os.
 • do 22.08.2019 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Parametryzacja i wykorzystanie ERP