Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia

Data rozpoczęcia: 17 maja 2018 Data zakończenia: 18 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia

Systemy klasy ERP i MRP z sukcesem wspierają w działalności polskie firmy. Jednym z obszarów, któremu korzystanie z systemów przynosi wiele korzyści, jest obszar zaopatrzenia i zarządzania zapasami. Zauważyliśmy jednak, że bardzo często korzystanie z systemu ERP, zamiast pomagać, sprawia trudności, prowokuje podejmowanie niekorzystnych decyzji, wprowadza dezorientację sugerując kroki, które nie odzwierciedlają realnych potrzeb.

Przyczyny takiej sytuacji są różne: brak znajomości systemu i jego możliwości, brak zaufania lub umiejętności korzystania z systemu, niepoprawne definiowanie parametrów. Jak rozwiązać te problemy, by móc wykorzystać potencjał systemów?

Celem szkolenia jest rozwój Twojej wiedzy i umiejętności, który pozwoli Ci zoptymalizować pracę zakupów i zaopatrzenia z użyciem nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy pracy z systemami klasy ERP
 • Rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu możliwości różnych systemów informatycznych i parametrów wpływających na wyniki ich kalkulacji
 • Pozyskasz wiedzę na temat doboru właściwych mechanizmów planowania do wymagań kontraktowych
 • Rozwiniesz umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze zaopatrzenia  i zarządzania zapasami

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli kupcy operacyjni i strategiczni
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki zarządzania zapasem materiałów

Program szkolenia

 • Zasady funkcjonowania systemu MRP z punktu widzenia zaopatrzenia
 • Kluczowe parametry planistyczne w MRP
 • Prognozowanie w systemach MRP
 • Obieg i dostępność materiałów w systemach informatycznych
 • Dostawy i rozliczanie materiałów między magazynem materiałów a produkcją
 • Wykorzystanie mechanizmów i funkcjonalności MRP do wdrożenia zakupów w systemie PULL
 • Wykorzystanie raportów ERP na potrzeby analizy wskaźników efektywności planowania i zarządzania zapasami materiałów

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Opis możliwych do wykorzystania parametrów planistycznych

Prowadzący szkolenie


Szkolenie należy do programu Szkoła Zakupów i Zaopatrzenia, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Zakupów i Zaopatrzenia, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).