Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

Data rozpoczęcia: 24 listopada 2015 Data zakończenia: 25 listopada 2015 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1 200 - 1 600 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Grupa docelowa

 • Menadżerowie Logistyki / Działów Planowania
 • Planiści Nadrzędni (Master Planer)
 • Planiści Produkcji
 • Kierownicy Produkcji / Mistrzowie
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia

 • Funkcja zakupowa w przedsiębiorstwie
  • Kontraktowanie współpracy z dostawcami – tak czy nie? w jakim zakresie?
  • Parametry dostaw, o które warto dbać
  • Weryfikacja i ocena dostawców
  • Ograniczenia dostawców i ich wpływ na nasz zapas – jak szukać potencjału u dostawców?
 • Kalkulacja zapasów
  • wyznaczaniem poziomu zapasu materiałów oraz jego struktury,
  • kalkulacjami wpływu uzgodnionych z dostawcą parametrów dostaw na zmianę zapasu
 • Zarządzanie zapasem
  • System kanban w zarządzaniu zapasem materiałów
  • Zapas sezonowy
   • Budowa struktury zapasu sezonowego
   • Definiowanie poziomu zapasu sezonowego
  • Zarządzanie zapasem w obliczu:
   • Nowych produktów
   • Zamierających produktów
   • Zmian w produktach
  • Zarządzanie zapasem u dostawcy na zasadzie „call-off”
  • VMI z dostawcami – kiedy i jak?
 • Dostawy i rozliczanie materiałów między magazynem materiałów a produkcją
 • Wskaźniki kosztowe w logistyce zaopatrzenia
 • Wskaźniki operacyjne w logistyce zaopatrzenia

Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z sześciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

 • Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw (15-16.09)
 • Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów (13-14.10)
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem (24-25.11)
 • Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych (15-16.12)
 • Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymiania zapasów (19-21.01)

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, przykłady praktycznych zastosowań (case-study), dyskusje, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Przykład kategoryzacji zapasów do projektowania systemu Kanban (plik XLS)
 • Przykład obliczenia parametrów systemu Kanban (plik XLS)
 • Procedura wdrożenia systemu Kanban

*Cennik

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw:

5 sesji (10 dni) cena = 6 000 zł netto (600 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 5 200 zł netto (650 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 3 000 zł  netto (750 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 600 zł netto (800 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).