Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji

Data rozpoczęcia: 13 października 2015 Data zakończenia: 14 października 2015 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1 200 - 1 700 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis szkolenia:

Procesy planistyczne na poziomie strategicznym i taktycznym mają ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wagę tych procesów widzimy poprzez skalę rozwoju metod planistycznych, standaryzację oraz nacisk kładziony na ich praktykowanie w najbardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat poprawnego zaprojektowania i zastosowania planowania zarówno na poziomie strategicznym jak i taktycznym. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wagę wpływu poprawnego planowania  na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego  korzyści.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie roli planowania S&OP (planowania sprzedaży i operacji) oraz MPS (głównego planu produkcji)
 • Poznanie najlepszych praktyk wdrażania systemów planowania na poziomie strategicznym i taktycznym
 • Zapoznanie się z efektami poprawnego wdrożenia systemów planistycznych
 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu procesów planistycznych na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Rozwinięcie znajomości metod współpracy z dostawcami
 • Nabycie umiejętności zarządzania i integracji procesów zakupowych, zaopatrzeniowych, produkcyjnych oraz sprzedażowych
 • Poznanie metod zarządzania akcjami promocyjnymi, procesami wdrażania nowych produktów oraz wycofywania produktów z oferty

Grupa docelowa:

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy finansowi/ Dyrektorzy controllingu
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Planiści zakupów/Specjaliści ds. zaopatrzenia
 • Kierownicy magazynu
 • Kierownicy projektu

Program szkolenia:

 • Definicja procesu S&OP jako narzędzia planowania strategicznego
 • Przygotowanie do wdrożenia procesu S&OP
 • Kroki procesu S&OP i ich rola w realizacji celów finansowych firmy
 • Planowanie promocji, procesów NPI (wdrożenia nowych produktów) oraz EOL (wycofywania produktów) z wykorzystaniem przerobowego rachunku kosztów (Throughput Accounting)
 • Etapy wdrażania procesu S&OP
 • Rola Master Planning`u i jego lidera
 • Zasady tworzenia głównego planu produkcji (MPS)
 • Główny plan produkcji w procesach MTS (produkcja na zapas) i MTO (produkcja na zamówienie)
 • Metody zarządzania procesami pozyskiwania materiałów i usług, w tym rola parametrów logistycznych w negocjacjach handlowych z dostawcami
 • Zasady współpracy z dostawcami i optymalizacji zapasów materiałów
 • Zarządzanie zmianą w produkcie w procesach planistycznych i zakupowych
 • Pomiar sprawności procesów planistycznych i zakupowych

 Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z pięciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

 • Zarządzanie przepływem i kosztami w łańcuchu dostaw (15-16.09)
 • Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów (13-14.10)
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem (24-25.11)
 • Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych (15-16.12)
 • Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymiania zapasów (19-21.01)

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Procedury S&OP, MPS
 • Wzorcowe pliki dla procesu S&OP i MPS

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw:

5 sesji (10 dni) cena = 6 000 zł netto (600 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 5 200 zł netto (650 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 3 000 zł  netto (750 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 600 zł netto (800 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.