Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji

Data rozpoczęcia: 08 maja 2018 Data zakończenia: 09 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1200 – 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji

Procesy planistyczne na poziomie strategicznym i taktycznym mają ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Jak bardzo są one ważne pokazuje intensywny rozwój metod planistycznych, standaryzacja oraz nacisk kładziony na ich praktykowanie w najbardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach.

W trakcie szkolenia przekażemy Ci wiedzę na temat najważniejszego i jednocześnie najmniej docenianego procesu planistycznego, czyli planowania sprzedaży i operacji na poziomie strategicznym. Procesu, który pozwala sprawnie zaplanować przyszłość przedsiębiorstwa z uwzględnieniem nie tylko dostępności wyrobów i materiałów, ale także przepływów finansowych.

Celem szkolenia jest przekazanie najlepszych praktyk z zakresu wdrażania planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Teoria uzupełniona zostanie przykładami i ćwiczeniami, aby przygotować Cię do rozpoczęcia pracy z procesem S&OP.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz rolę planowania S&OP (planowania sprzedaży i operacji) oraz MPS (głównego planu produkcji)
 • Poznasz najlepsze praktyki wdrażania systemów planowania na poziomie strategicznym i taktycznym
 • Zapoznasz się z efektami poprawnego wdrożenia systemów planistycznych
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu procesów planistycznych na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Poznasz metody współpracy z dostawcami
 • Dowiesz się jak zarządzać procesami zakupowymi, zaopatrzeniowymi, produkcyjnymi oraz sprzedażowymi oraz jak je integrować
 • Poznasz metody zarządzania akcjami promocyjnymi, procesami wdrażania nowych produktów oraz wycofywania produktów z oferty

Grupa docelowa

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy finansowi/ Dyrektorzy controllingu
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Kierownicy projektu

Program szkolenia

 • Definicja procesu S&OP jako narzędzia planowania strategicznego
 • Przygotowanie do wdrożenia procesu S&OP. Jakie dane należy zebrać?
 • Kroki procesu S&OP i ich rola w realizacji celów finansowych firmy
 • Dobra prognoza jako podstawa planowania
 • S&OP a Throughput Accounting – wrogowie czy procesy uzupełniające się?
 • Planowanie promocji, procesów NPI (wdrożenia nowych produktów) oraz EOL (wycofywania produktów) z wykorzystaniem przerobowego rachunku kosztów (Throughput Accounting)
 • Etapy wdrażania procesu S&OP
 • Rola Master Planning`u i jego lidera
 • Zasady tworzenia głównego planu produkcji (MPS)
 • Główny plan produkcji w procesach MTS (produkcja na zapas) i MTO (produkcja na zamówienie)
 •  Zarządzanie zmianą w produkcie w procesach planistycznych i zakupowych
 • Pomiar sprawności procesów planistycznych i zakupowych

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Formularze i wzory do oceny potencjału optymalizacji zapasów
 • Formularze dla kalkulacji kosztów utrzymania zapasów oraz współczynnika ROI dla decyzji w obszarze zarządzania zapasami materiałów
 • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW (książka)

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 21 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Sales & Operational Planning