Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji

Data rozpoczęcia: 08 maja 2018 Data zakończenia: 09 maja 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
wtorek: 9.00 - 17.00
środa: 8.00 - 16.00

Sales & operational planning – planowanie sprzedaży i operacji

Procesy planistyczne na poziomie strategicznym i taktycznym mają ogromny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wagę tych procesów widzimy poprzez skalę rozwoju metod planistycznych, standaryzację oraz nacisk kładziony na ich praktykowanie w najbardziej rozwiniętych przedsiębiorstwach.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy na temat poprawnego zaprojektowania i zastosowania planowania zarówno na poziomie strategicznym jak i taktycznym. Podczas warsztatu poznasz wagę wpływu poprawnego planowania  na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego  korzyści.


Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumiesz rolę planowania S&OP (planowania sprzedaży i operacji) oraz MPS (głównego planu produkcji)
 • Poznasz najlepsze praktyki wdrażania systemów planowania na poziomie strategicznym i taktycznym
 • Zapoznasz się z efektami poprawnego wdrożenia systemów planistycznych
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wpływu procesów planistycznych na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Rozwiniesz znajomości metod współpracy z dostawcami
 • Naędziesz umiejętności zarządzania i integracji procesów zakupowych, zaopatrzeniowych, produkcyjnych oraz sprzedażowych
 • Poznasz metody zarządzania akcjami promocyjnymi, procesami wdrażania nowych produktów oraz wycofywania produktów z oferty

Grupa docelowa

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy finansowi/ Dyrektorzy controllingu
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Planiści zakupów/Specjaliści ds. zaopatrzenia
 • Kierownicy magazynu
 • Kierownicy projektu

Program szkolenia

 • Definicja procesu S&OP jako narzędzia planowania strategicznego
 • Przygotowanie do wdrożenia procesu S&OP
 • Kroki procesu S&OP i ich rola w realizacji celów finansowych firmy
 • Planowanie promocji, procesów NPI (wdrożenia nowych produktów) oraz EOL (wycofywania produktów) z wykorzystaniem przerobowego rachunku kosztów (Throughput Accounting)
 • Etapy wdrażania procesu S&OP
 • Rola Master Planning`u i jego lidera
 • Zasady tworzenia głównego planu produkcji (MPS)
 • Główny plan produkcji w procesach MTS (produkcja na zapas) i MTO (produkcja na zamówienie)
 • Metody zarządzania procesami pozyskiwania materiałów i usług, w tym rola parametrów logistycznych w negocjacjach handlowych z dostawcami
 • Zasady współpracy z dostawcami i optymalizacji zapasów materiałów
 • Zarządzanie zmianą w produkcie w procesach planistycznych i zakupowych
 • Pomiar sprawności procesów planistycznych i zakupowych

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkolenia (wydruk)
 • Procedury S&OP, MPS
 • Wzorcowe pliki dla procesu S&OP i MPS

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).