TPM czyli wyścig z czasem! Warsztaty z grą symulacyjną. Wykorzystaj OEE do zwiększenia wydajności i elastyczności twojej produkcji

Data rozpoczęcia: 17 kwietnia 2019 Data zakończenia: 18 kwietnia 2019 Miejsce: Gliwice Adres: APASMART - BLACK HOUSE Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 8.00 - 16.00

TPM czyli wyścig z czasem! Warsztaty z grą symulacyjną.

Wykorzystaj OEE do zwiększenia wydajności i elastyczności twojej produkcji

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych mechanizmów i narzędzi pozwalających zwiększać wydajność i elastyczność produkcji o wysokim poziomie umaszynowienia, a także rozwinięcie umiejętności ich zastosowania w realnym środowisku firmy produkcyjnej.

Szkolenie oparte na pierwszej w Europie grze symulacyjnej „TPM”!

Gra symulacyjna, wsparta bogatym doświadczeniem naszych konsultantów, pokazuje, jak obserwując wskaźniki charakteryzujące proces wytwórczy i analizując zdarzenia na maszynach, zreorganizować pracę działów produkcji, planowania i utrzymania ruchu. A wszystko po to, by wypracować najlepszą strategię przejścia od niestabilności i nieprzewidywalności procesu wytwórczego, zapewniając stabilną wydajność i elastyczność produkcji.

W toku szkolenia uczestnicy zarządzać będą złożonym procesem wytwórczym. Wykorzystując parametry pracy maszyn, takie jak:
– czas cyklu maszyn,
– czas przezbrojenia,
– wskaźnik OEE,
– wizualne zarządzanie stratami,
– kompetencje kadr produkcji i służb utrzymania ruchu,
– dostępny budżet i zapasy części zamiennych,

Będą też podejmować decyzje o działaniach doskonalących, wchodzących w skład koncepcji TPM. Przyjęte, w toku gry, przez uczestników praktyki będą analizowane i doskonalone w celu poznania najefektywniejszej strategii podnoszenia efektywności nie tylko maszyn, ale przede wszystkim całego procesu wytwórczego.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady identyfikacji potencjału do doskonalenia wydajności procesu wytwórczego
 • Rozpoznasz słabości, zagrożeń oraz mocnych stron mechanizmu kalkulacji efektywności maszyn i całego procesu wytwórczego (OEE – z ang. Overall Equipment Efficiency)
 • Poznasz zasady stabilizacji procesu wytwórczego i odzyskiwania jego ukrytych mocy
 • Zapoznasz się z rolą, jaką w działaniach produkcji oraz służb utrzymania ruchu odgrywają narzędzia, zwiększające efektywność procesu wytwórczego (m.in. 5S, Standaryzacja pracy, Obsługa Autonomiczna, Obsługa Prewencyjna, Obsługa Predykcyjna, SMED, Kobetsu Kaizen oraz zarządzanie kompetencjami operatorów i zespołów służb utrzymania ruchu)
 • Poznasz zasady zarządzania elastycznością procesu wytwórczego, w odpowiedzi na zmieniające się wymagania klientów
 • Nabędziesz umiejętności priorytetyzacji obszarów do doskonalenia
 • Poznasz praktyczne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Wymienisz się doświadczeniem z uczestnikami warsztatu

Grupa docelowa

 • Managerowie i kierownicy produkcji
 • Szefowie Służb Utrzymania Ruchu (SUR)
 • Lean koordynatorzy
 • Liderzy/mistrzowie produkcji

Program szkolenia

 • Założenia koncepcji Total Productive Management
 • OEE techniczne i globalne – rola wskaźników w podejmowaniu decyzji
 • Kalkulacja OEE dla maszyn i procesu wytwórczego
 • Analiza strat z wykorzystaniem ręcznego wykresu Pareto
 • Kluczowe narzędzia TPM i ich cele:
  • 5S, Standaryzacja pracy,
  • Obsługa Autonomiczna,
  • Obsługa Prewencyjna,
  • Obsługa Predykcyjna,
  • SMED,
  • Kobetsu Kaizen
  • Zarządzanie kompetencjami operatorów i pracowników SUR
 • Analiza symulowanego procesu wytwórczego, zdarzeń na maszynach i budowa strategii zarządzania wydajnością procesu wytwórczego
 • Metody gromadzenia danych na potrzeby kalkulacji OEE – kiedy wybrać pomiar ręczny, a kiedy MES?
 • Gdzie i kiedy mierzyć OEE?
 • Zarządzanie elastycznością procesu wytwórczego i jego związek z OEE – ćwiczenie
 • Wykorzystanie OEE w systemie premiowym – Tak czy nie? A może jak?
 • W poszukiwaniu wąskiego gardła procesu
 • Rozwiązywanie problemów i jego narzędzia – przewodnik po skutecznym rozwiązywaniu problemów
 • Zwiedzanie Black House – budynku flagowego systemu APA Group

Forma szkolenia


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (w wersji drukowanej)
 • Arkusze analizy strat na efektywności maszyn (w wersji elektronicznej)
 • Narzędzie XLS do monitorowania OEE oraz strat na efektywności (w wersji elektronicznej)
 • Wizualne tablice monitorowania strat na maszynach (w wersji drukowanej)
 • Zestaw kluczowych wskaźników pomocniczych służących doskonaleniu efektywności pracy maszyn i procesu wytwórczego (w wersji drukowanej)
 • Wszystkie wypracowane rozwiązania podczas warsztatów zostaną przekazane uczestnikom w postaci materiału zdjęciowego
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).