System rozwiązywania problemów – ONLINE

Data rozpoczęcia: 09 czerwca 2020 Data zakończenia: 10 czerwca 2020 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/os. Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

System rozwiązywania problemów,

czyli jak w czasach turbulencji podejmować wyzwania, by osiągnąć cele

W dobie zamieszania i kryzysu, szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów, staje się kluczowe dla przedsiębiorstwa. O ile wcześniej zdarzało się tolerowanie „powracania” problemów, bo był czas i zasoby na ich czasowe usuwanie, to teraz managerowie nie mogą sobie na to pozwolić. Dziś kluczowe jest tez ukierunkowanie możliwych do przeprowadzenie działań i nadani im właściwego zwrotu.

Celem szkolenia jest pokazanie, jak w czasie turbulencji rozwiązywać problemy, by nie powracały jak bumerang oraz jak skoncentrować się na działaniach rozwiązujących konkretne, a pilne potrzeby biznesowe. Bo teraz bardziej niż kiedykolwiek zależy firmom na podejściu wektorowym: ten sam kierunek, wspólny zwrot i jeden, dla wszystkich dostępnych zasobów, punkt przyłożenia. I temu służy Problem Solving oraz Kobestu Kaizen (Focused Improvement).


Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się jak poprawnie identyfikować oraz opisywać problemy
 • Poznasz metody wyboru tych, którymi powinieneś zająć się w pierwszej kolejności
 • Nauczysz się sposobów wyboru właściwych osób oraz organizowania pracy zespołu do rozwiązywania problemów
 • Nauczysz się praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania
 • Dowiesz się, jak skutecznie wdrażać wypracowane rozwiązania oraz jak zapewnić ich trwałość
 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami doskonalenia procesów
 • W przyjaznym środowisku, przećwiczysz i nauczysz się stosować najpopularniejsze z narzędzi, używanych przy rozwiązywaniu problemów i standaryzacji pracy
 • Dowiesz się jak wybierać właściwe obszary doskonalenia
 • Zapoznasz się z techniką pozyskiwania pomysłów z każdego szczebla organizacji
 • Poznasz metody likwidowania marnotrawstw we wszystkich działach firmy
 • Rozwiniesz umiejętności definiowania kluczowych ról w systemie Kaizen
 • Nabędziesz umiejętności zarządzania projektem Kaizen z wykorzystaniem raportu 8D

Grupa docelowa

 • Managerowie oraz Inżynierowie Jakości
 • Liderzy oraz członkowie zespołów Lean/Kaizen
 • Szefowie działów, Managerowie i Liderzy Lean
 • Technolodzy oraz Inżynierowie Procesów
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Pracownicy firm produkcyjnych i usługowych
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

Część 1: Problem Solving

 • Identyfikacja i klasyfikacja problemów
  • Czym tak naprawdę jest problem?
  • Jak prawidłowo go opisać?
  • Którymi problemami zająć się w pierwszej kolejności?
 • Wybór i angażowanie zespołu do rozwiązania problemu
  • Kogo problemy dotyczą, a kto powinien zająć się ich rozwiązywaniem w firmie?
  • Czy zespoły interdyscyplinarne pomagają w rozwiązywaniu problemów?
  • Z kogo złożony jest idealny zespołów do rozwiązywania problemów?
 • Metody tymczasowego zabezpieczenia procesów przed skutkami problemów
  • Co zrobić, zanim znajdziesz rozwiązanie?
  • Jak ochronić klienta oraz Twoją firmę przed skutkami nierozwiązanych problemów?
  • Jakie działania należy podjąć aby ograniczyć stratę związaną z odejściem klienta?
 • Analiza przyczynowo – skutkowa problemów
  • Jak dotrzeć do prawdziwej przyczyny problemu?
  • Jakie praktyczne narzędzia analityczne zastosować?
  • W jaki sposób interpretować wyniki analiz?
 • Skuteczne wdrażanie działań korygujących
  • Jak wybrać właściwe rozwiązanie?
  • Jak ocenić jego skuteczność?
  • Metody standaryzacji wdrażanych działań
 • Zabezpieczanie procesów przed potencjalnymi problemami
  • Co zrobić, aby problem rozwiązany w jednym miejscu, nie pojawił się w innym?
  • Jak zabezpieczać podobne procesy w całej firmie?
  • W jaki sposób osiągnąć powtarzalność w procesach?
 • Systemowe rozwiązywanie problemów w firmie
  • Kultura ciągłego doskonalenia
  • „Masz problem? Możesz się rozwijać!”
  • Angażowanie całej organizacji do rozwiązywania problemów

Część 2: Kobetsu Kaizen (Focused Improvement)

 • Zanim pojawi się problem
  • „A co jeśli nie ma problemów?” czyli „druga strona monety”
  • Co z tą zmiennością?
  • Czy kwestie bezpieczeństwa i ergonomii są nadal ważne?
 • W poszukiwaniu straconej wartości – „bo my jesteśmy inni”
  • Ile jest Wartości w naszym strumieniu i ile jest naprawdę rodzajów marnotrawstwa?
  • Czy potrafimy rozpoznać prawdziwe marnotrawstwo w różnych środowiskach pracy?
  • Fabryka to nie Usługi?
  • Case study „warsztat samochodowy”
 • 8 kroków procesu Focused Imrovement w oparciu o case study
  • Diagnozujemy sytuację obecną i wyznaczamy cel doskonalenia
  • Ujawniamy i wyeksponujemy nieprawidłowości
  • Budujemy zespół Focused Improvement
  • Przeprowadzamy analizę przyczyn
  • Przygotowujemy i wybieramy najefektywniejsze działania doskonalące
  • Planujemy skuteczne wdrożenie wybranych działań
  • Sprawdzamy czy zaplanowany cel został osiągnięty
  • Przygotowujemy plan rozpowszechnienia naszych efektów na inne obszar
 • Zanim DZIŚ ruszymy w podróż.
  • Co i kto, gdy zespoły są rozproszone?
  • Kiedy i jak, gdy w naszym zespole są zasoby współdzielone?
 • „Każda podróż, nawet najmniejsza zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku”
  • Warsztaty Ciągłego Doskonalenia – w „realu” czy „w chmurze”?
  • Usuwanie przeszkód – a może się „nie da”?
  • SDCA – jeśli nie teraz to kiedy?
  • Jak implementować i utrzymać efekty działań doskonalących?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, dyskusja, wymiana doświadczeń, case-study, prezentacje uczestników, prezentacje wyników prac zespołów, filmy


Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzą trenerzy i konsultanci LeanQ Team: Piotr Bielawski, Dariusz Suchłabowicz


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik
 • Przykładowy Arkusz A3 (plikl)
 • Przykładowy Arkusz 8D (plik)
 • Szablon Diagramu Ishikawy (plik)
 • Drzewo przyczyn do analizy 5WHY (formularz excel)
 • Szablon LOP – Lista Otwartych Punktów (formularz excel)
 • Tablica Scrum
 • Arkusz Podziału Pracy / Standard wykonywania pracy
 • Formatka „16 marnotrawstw”
 • Formatka Kata Doskonalenia
 • Formatka Kata Coachingu
 • Wypracowane na warsztatach, przykładowo wypełnione arkusze i formularze:
  • 8D
  • SIPOC,
  • 5WHY,
  • diagram ISHIKAWA,
  • drzewo przyczyn,
  • wykres Pareto,
  • matryca priorytetów
  • Plan I tablica projektu (ScrumLean® / Trello)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT