Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!

Data rozpoczęcia: 14 czerwca 2018 Data zakończenia: 15 czerwca 2018 Miejsce: Sopot Adres: Klub Żeglarski NAVIGO Cena: 1200 – 1800 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

PROBLEM SOLVING – METODA SYSTEMATYCZNEGO I SKUTECZNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Celem szkolenia jest nauczenie jak rozpoznawać i definiować  problemy związane z funkcjonowaniem każdego działu w przedsiębiorstwie. Poznasz i przećwiczysz uniwersalne  metody i narzędzia rozwiązywania problemów w oparciu o gruntowną analizę przyczyn ich powstawania. Dowiesz się, jak skutecznie utrwalać i rozpowszechnić wypracowane rozwiązania w oparciu o cykl PDCA i arkusz A3.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z metodami i narzędziami doskonalenia procesów
 • Poznasz cele i zasady wdrożenia doskonalenia metodą Kaizen
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do analizy procesu
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do systematycznego rozwiązywania problemów
 • Zapoznasz się i nauczysz praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania
 • Wymienisz się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Kaizen
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Technolodzy
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen
 • Pracownicy firm produkcyjnych

Program szkolenia

 • Metody doskonalenia procesów
 • Wizualne zarządzanie wynikami – co ma wspólnego z rozwiązywaniem problemów
 • Kaizen – fundament doskonalenia
 • Narzędzia analizy procesu (mapa procesu i zdolność procesu)
 • Narzędzia systematycznego rozwiązywania problemów
  • Cykl PDCA
  • Arkusz A3
  • Metoda 5W1H
  • 5 x dlaczego
  • drzewo przyczyn
  • diagram Ishikawy
  • diagram Pareto
 • Narzędzia wyboru optymalnego rozwiązania
 • Weryfikacja i standaryzacja działań korygujących

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Wzory metryk
 • Arkusz A3
 • Diagram Ishikawy
 • Drzewo przyczyn / 5 why

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 25 maja 2018
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).