Prognozowanie i modele planowania

Data rozpoczęcia: 27 września 2018 Data zakończenia: 28 września 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań klientów możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć, dostosować się w odpowiednim czasie do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy związanej z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb klienta, abyś po jego zakończeniu mógł optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży i operacji.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania i prognozowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Poznasz techniki prognozowania zapotrzebowania
 • Zdobędziesz umiejętności mapowania procesów przepływu materiałów i informacji
 • Rozwiniesz umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Pracownicy działów sprzedaży i marketingu
 • Kierownicy działów logistyki, sprzedaży i produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Planowanie czy prognozowanie zapotrzebowania? Którą metodę wybrać, by osiągać wyniki?
 • Metody oceny sprawdzalności prognoz – czy Twoje prognozy na pewno są tak złe jak myślisz?
 • Variety funnel jako narzędzie wzmacniania jakości prognozowania
 • Techniki prognozowania zapotrzebowania oparte na statystykach i wiedzy o rynku
 • Mapa przepływów informacji i materiałów jako odpowiedź na wymagania klientów oraz specyfikę procesu wytwórczego.
 • Budowa ram dla procesu planowania w przedsiębiorstwie w oparciu o mechanizmy kanban, bęben-bufor-lina i inne.

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zestaw ikon dla mapowania procesów
 • Przykładowa mapa procesów planistycznych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Wzory i formularze dla kalkulacji opłacalności produkcji i sprzedaży według metodologii teorii ograniczeń i przerobowego rachunku kosztów

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planisty Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Prognozowanie i modele planowania