Prognozowanie i modele planowania – Certyfikowany Planista Produkcji 2 grupa

Data rozpoczęcia: 30 września 2021 Data zakończenia: 01 października 2021 Miejsce: Gdańsk Adres: Hotel Arkon Gdańsk Cena: 1800 zł netto/os.* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00

Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań klientów możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć, dostosować się w odpowiednim czasie do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy związanej z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb klienta, abyś po jego zakończeniu mógł optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży i operacji.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania i prognozowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Poznasz techniki prognozowania zapotrzebowania
 • Zdobędziesz umiejętności mapowania procesów przepływu materiałów i informacji
 • Rozwiniesz umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Pracownicy działów sprzedaży i marketingu
 • Kierownicy działów logistyki, sprzedaży i produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Zarządzanie danymi dotyczącymi popytu
  • Lepiej prognozować czy planować sprzedaż?
  • Jak Poprawić jakość danych wykorzystując variety funnel?
  • Jak wykorzystać informacje z rynku przy tworzeniu planu.
 • Tworzenie prognoz sprzedaży
  • Jakie metody użyć do prognozowania?
  • Jak przygotować dane do budowania prognozy?
  • W jaki sposób oceniać poprawność prognoz?
 • Budowa modelu planowania
  • Z jakich elementów składa się kompletny model procesów planistycznych?
  • Jak wykorzystać mapę przepływu informacji materiałów do budowy koncepcji planowania?
  • Jakie metod planowania można wykorzystać przy budowaniu modelu?
 • Planowanie z wykorzystaniem systemu ERP
  • Jaka jest logika działania kalkulacji MRP?
  • Które parametry planistyczne warto wykorzystywać w codziennej pracy?
  • Jaka przenieść koncepcję planowania na system ERP?

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, zadania w zespołach wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zestaw ikon dla mapowania procesów
 • Przykładowa mapa procesów planistycznych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Wzory i formularze dla kalkulacji opłacalności produkcji i sprzedaży według metodologii teorii ograniczeń i przerobowego rachunku kosztów
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Kurs Certyfikowany Planista Produkcji składa się z dwudniowych niezależnych sesji


*Cena

 • 1800 zł netto/os.

To szkolenie wchodzi w skład kursu Certyfikowany Planista Produkcji – w pakiecie możesz kupić je taniej

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Jeśli z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 będziemy zmuszeni odwołać szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w wersji online. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT