Prognozowanie i modele planowania

Data rozpoczęcia: 16 września 2019 Data zakończenia: 17 września 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1530 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
poniedziałek: 9.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 16.00

Prognozowanie i modele planowania

Istotą sukcesu firmy jest dostosowanie modelu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Spełnienie przyszłych wymagań klientów możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie je przewidzieć, dostosować się w odpowiednim czasie do rosnących potrzeb. Budowa właściwego modelu prognozowania i planowania oraz optymalizacja przepływy materiału i informacji jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników budujących przewagę konkurencyjną firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy związanej z metodami prognozowania oraz dostosowywania organizacji do potrzeb klienta, abyś po jego zakończeniu mógł optymalizować swoje procesy w zakresie planowania sprzedaży i operacji.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz dostępne i zweryfikowane w praktyce mechanizmy planowania wykorzystywane przez firmy Best in Class
 • Rozwiniesz umiejętności doboru mechanizmów planowania i prognozowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Poznasz techniki prognozowania zapotrzebowania
 • Zdobędziesz umiejętności mapowania procesów przepływu materiałów i informacji
 • Rozwiniesz umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Pracownicy działów sprzedaży i marketingu
 • Kierownicy działów logistyki, sprzedaży i produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia

 • Planowanie czy prognozowanie zapotrzebowania? Którą metodę wybrać, by osiągać wyniki?
 • Metody oceny sprawdzalności prognoz – czy Twoje prognozy na pewno są tak złe jak myślisz?
 • Variety funnel jako narzędzie wzmacniania jakości prognozowania
 • Techniki prognozowania zapotrzebowania oparte na statystykach i wiedzy o rynku
 • Zasady funkcjonowania systemu MRP
 • Kluczowe parametry planistyczne w MRP
 • Mapa przepływów informacji i materiałów jako odpowiedź na wymagania klientów oraz specyfikę procesu wytwórczego
 • Zasady przeniesienia koncepcji przepływów na system ERP
 • Budowa ram dla procesu planowania w przedsiębiorstwie w oparciu o mechanizmy kanban, bęben-bufor-lina i inne

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, zadania w zespołach wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Zestaw ikon dla mapowania procesów
 • Przykładowa mapa procesów planistycznych (wypracowane podczas szkolenia)
 • Wzory dla kalkulacji właściwego poziomu zapasów dla różnych metod planowania (wydruk)
 • Wzory i formularze dla kalkulacji opłacalności produkcji i sprzedaży według metodologii teorii ograniczeń i przerobowego rachunku kosztów
 • Przykłady parametryzacji systemu ERP dla różnych modeli planowania w systemach PUSH i PULL (wypracowane wspólnie w trakcie szkolenia)
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Szkoła Planisty Produkcji składa się z dwudniowych niezależnych sesji


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Planisty Produkcji:

 • do 31.07.2019 – 15 % rabatu, czyli 1530 zł netto/szkolenie/os.
 • do 22.08.2019 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Planisty Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Prognozowanie i modele planowania