Program Pomysłów Pracowniczych – ONLINE

Data rozpoczęcia: 27 maja 2021 Data zakończenia: 28 maja 2021 Miejsce: ONLINE Cena: 1200 zł netto/osoba Godziny sesji:
Szkolenie on-line trwa 2 dni od 9.00 do 15.00
6 godz./dzień (w tym 2 przerwy x 15 minut i 1 przerwa x 30 minut)

Program Pomysłów Pracowniczych,

czyli jak stworzyć prosty proces zgłaszania i realizowania pracowniczych sugestii

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale również zaangażowania w ciągłe doskonalenie zgodnie z zasadami Kaizen. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację.

Celem szkolenia jest nie tylko pokazanie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni pokładanych w nim oczekiwań.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Poznasz główne składowe programów sugestii pracowniczych
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznasz zasady doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracujesz praktyczne narzędzia, dokumenty i kryteria ocen programu Kaizen
 • Zapoznasz się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Poznasz zasady tworzenia budżetu programu Kaizen
 • Zrozumiesz rolę kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z Programu Kaizen
  • Po co wprowadzać ustandaryzowany program zamiast intuicyjnego angażowania ludzi do zgłaszania pomysłów?
 • Główne składowe programów angażowania pracowników.
  • Czego nie może zabraknąć w programie, a co jest zbędną biurokracją?
 • Grupa docelowa dla PPP.
  • Kto powinien brać udział w zgłaszaniu pracowniczych sugestii?
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych.
  • Jak rozpocząć aktywizowanie pracowników, by „nie spalić” pomysłu już na początku?
 • Rola kadry managerskiej w PPP.
  • Czy managerowie potrafią osłabić entuzjazm nawet najbardziej aktywnych pracowników?
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników.
  • Jak łatwo i skutecznie zniszczyć program przez zły regulamin?
 • Zasady wynagradzania za pomysły.
  • Kogo i jak wynagradzać za nowe pomysły i czy na pewno pieniądze są najlepszym motywatorem?
 • Stosowane dokumenty i narzędzia.
  • Czy skuteczny program zafunkcjonuje bez monitorowania jego przebiegu?
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów.
  • Kto powinien oceniać pomysły i czy potrzebne są do tego wskaźniki?
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie.
  • Czy program pomysłów pracowniczych to jedyna metoda motywowania pracowników?
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych.
  • Jak w dziesięciu krokach sprawić, by nasz program nie zadziałał?

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia online

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 😊

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne,  zadania indywidualne, dyskusje, case study


Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Domek motywacji w PPP
 • Przykładowa struktura zgłaszania pomysłów (wypracowane podczas szkolenia)
 • Przykładowy system nagradzania (wypracowane podczas szkolenia)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na szkolenie należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń online

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT