Program Pomysłów Pracowniczych

Data rozpoczęcia: 27 lutego 2018 Data zakończenia: 28 lutego 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1800 zł netto / szkolenie * Godziny sesji:
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa: 8.00 - 16.00

Program Pomysłów Pracowniczych

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale  również zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację. Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni oczekiwań jego twórców.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Poznanie głównych składowych programów sugestii pracowniczych
 • Nabycie umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznanie zasad doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracowanie praktycznych narzędzi, dokumentów, kryteriów ocen dla PPP
 • Zapoznanie się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Rozwinięcie umiejętności kalkulacji kosztów PPP
 • Zrozumienie roli kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PPP. Po co wprowadzać ustandaryzowany program zamiast intuicyjnego angażowania ludzi do zgłaszania pomysłów?
 • Główne składowe programów angażowania pracowników. Czego nie może zabraknąć w programie, a co jest zbędną biurokracją?
 • Grupa docelowa dla PPP. Kto powinien brać udział w zgłaszaniu pracowniczych sugestii?
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych. Jak rozpocząć aktywizowanie pracowników, by „nie spalić” pomysłu już na początku?
 • Rola kadry managerskiej w PPP. Czy managerowie potrafią osłabić entuzjazm nawet najbardziej aktywnych pracowników?
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników. Jak łatwo i skutecznie zniszczyć program przez zły regulamin?
 • Zasady wynagradzania za pomysły. Kogo i jak wynagradzać za nowe pomysły i czy na pewno pieniądze są najlepszym motywatorem?
 • Stosowane dokumenty i narzędzia. Czy skuteczny program zafunkcjonuje bez monitorowania jego przebiegu?
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów. Kto powinien oceniać pomysły i czy potrzebne są do tego wskaźniki?
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie. Czy program pomysłów pracowniczych to jedyna metoda motywowania pracowników?
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych. Jak w dziesięciu krokach sprawić, by nasz program nie zadziałał?

Forma szkolenia

 • warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, case – study, analiza przykładów, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Kalkulacja budżetu dla PPP
 • Przykładowy system nagradzania za pomysły
 • Domek motywacji w PPP

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).