Program Pomysłów Pracowniczych

Data rozpoczęcia: 21 lutego 2019 Data zakończenia: 22 lutego 2019 Miejsce: Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki! Adres: Sieradz Cena: 1900 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Program Pomysłów Pracowniczych

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale  również zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację.

Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie Ci zasad tworzenia programów pomysłów pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni Twoich oczekiwań.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy Scanfil w Sieradzu, dzięki czemu będziesz miał okazję zobaczyć funkcjonowanie programu w realnym środowisku i poznasz najlepsze praktyki wdrożeniowe.


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenia PPP w firmie produkcyjnej na przykładzie fabryki Scanfil
 • Poznasz główne składowe programów sugestii pracowniczych
 • Zdobędziesz umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznasz zasady doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracujesz praktyczne narzędzia, dokumenty i kryteria ocen dla PPP, które później będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w codziennej pracy
 • Zapoznasz się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Rozwiniesz umiejętności kalkulacji kosztów PPP
 • Zrozumiesz rolę kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PPP. Po co wprowadzać ustandaryzowany program zamiast intuicyjnego angażowania ludzi do zgłaszania pomysłów?
 • Główne składowe programów angażowania pracowników. Czego nie może zabraknąć w programie, a co jest zbędną biurokracją?
 • Grupa docelowa dla PPP. Kto powinien brać udział w zgłaszaniu pracowniczych sugestii?
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych. Jak rozpocząć aktywizowanie pracowników, by „nie spalić” pomysłu już na początku?
 • Rola kadry managerskiej w PPP. Czy managerowie potrafią osłabić entuzjazm nawet najbardziej aktywnych pracowników?
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników. Jak łatwo i skutecznie zniszczyć program przez zły regulamin?
 • Zasady wynagradzania za pomysły. Kogo i jak wynagradzać za nowe pomysły i czy na pewno pieniądze są najlepszym motywatorem?
 • Stosowane dokumenty i narzędzia. Czy skuteczny program zafunkcjonuje bez monitorowania jego przebiegu?
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów. Kto powinien oceniać pomysły i czy potrzebne są do tego wskaźniki?
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie. Czy program pomysłów pracowniczych to jedyna metoda motywowania pracowników?
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych. Jak w dziesięciu krokach sprawić, by nasz program nie zadziałał?

Forma szkolenia

 • Warsztat szkoleniowy, zwiedzanie fabryki Scanfil z uwzględnieniem wdrożenia PPP, zadania w zespołach, case – study, analiza przykładów, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Kalkulacja budżetu dla PPP
 • Przykładowy system nagradzania za pomysły
 • Domek motywacji w PPP
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).