Projektowanie gier symulacyjnych – narzędzie budzenia zaangażowania pracowników

Data rozpoczęcia: 05 grudnia 2018 Data zakończenia: 07 grudnia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 2100 - 2700 zł netto/szkolenie * Godziny sesji:
środa: 9.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00

PROJEKTOWANIE GIER SYMULACYJNYCH

– NARZĘDZIE BUDZENIA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 

Celem szkolenia jest stworzenie gry symulacyjnej, jako narzędzia pozwalającego zaktywizować szkolone grupy pracowników, zwiększyć efektywność szkoleń oraz motywację uczestników do wykorzystania przekazywanej wiedzy.

Podczas warsztatu uczestnicy stworzą swoją grę symulacyjną oraz poznają kroki jej budowania w celu zapewnienia osiągnięcia założonych celów treningowych.

Zaprojektowana gra symulacyjna pozwoli pokierować zespołem w ustalony przez projektującego sposób, a jednocześnie da uczestnikom swobodę w podejmowaniu decyzji i możliwość obserwowania ich skutków. Prowadzącym pozwali zaś być wsparciem w rozwiązywaniu problemów, a tym samym przekazywaniu wiedzy niezbędnej do realizacji wspólnego projektu.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz etapy projektowania gier symulacyjnych
 • Stworzysz  grę symulacyjną do wykorzystania w praktyce szkoleniowej

Grupa docelowa

 • Lean koordynatorzy
 • Trenerzy wewnętrzni firm produkcyjnych
 • Wszystkie osoby potrzebujące szybko i skutecznie przygotować zespoły wdrożeniowe do działań doskonalących

Program szkolenia

Przygotowanie

 • Cele gry symulacyjnej
 • Konstrukcja gry i jej elementy składowe
 • Akcje doskonalące (program, narzędzia, przebieg)
 • Czas trwania rundy i takt pracy
 • Role w grze i ilość uczestników
 • Układ sali podczas gry
 • Materiały niezbędne do przeprowadzenia gry
 • Scenariusz gry i jej podsumowanie poprzez mapę procesu
 • Zestaw trenera

Realizacja

 • Podział na zespoły projektowe
 • Wybór tematu gry symulacyjnej
 • Projektowanie: gry  – plan gry i działania doskonalące między rundami
 • Przygotowanie  gry z dostępnych materiałów
 • Testowanie gry – test 1
 • Wnioski z testów 1
 • Doskonalenie gry
 • Testowanie gry – test 2
 • Wnioski z testów 2
 • Doskonalenie gry

Podsumowanie

 • Ostatnie rozdanie, czyli końcowy test gry – test nr 3
 • Inwentaryzacja gry, czyli zebranie pomysłów i materiałów w formę pakietu szkoleniowego

Forma szkolenia

 • Warsztat z grą symulacyjną

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Podczas szkolenia uczestnicy mają do dyspozycji materiały kreatywne (klocki, karty, kolorowy papier itp.) i narzędzia (drukarkę, gilotynę, laminarkę i in.) pozwalające w szybki sposób tworzyć grę i jej elementy
 • Gotową instrukcję gry z wykazem materiałów niezbędnych do jej uruchomienia;
 • Zweryfikowana w praktyce przez uczestników szkolenia gra symulacyjna do wykorzystania na potrzeby szkoleń wewnętrznych w postaci: koncepcji procesów, wzorów wyrobów, instrukcji, materiałów pomocniczych, planu doskonalenia gry, metryczek gry, harmonogramu szkolenia z wykorzystaniem rund gry, zdefiniowanej grupy odbiorców

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 9 listopada 2018
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę z firmy
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team (nowy klient)

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Projektowanie gier symulacyjnych